Befordring til specialskole i gammel bopælskommune

Befordring til specialskole i gammel bopælskommune

Om kørsel til specialskole

Spørgsmål:

Hej

Min 9-årige datter går i en specialklasse, som hun er blevet visiteret til, da hun har en autismediagnose. Vi har nu modtaget tilbud om ny bolig 20 kilometer herfra i en anden kommune, som vi meget gerne vil sige ja til. Jeg vil helst ikke have, at min datter skal skifte skole, da dette ikke vil være godt for hende. Kan hun blive bevilget kørsel til sin nuværende skole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Venligst,
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail. Du vil gerne vide, om din datter på 9 år, der er elev i en specialklasse på grund af en autismediagnose, fortsat kan få gratis skolebefordring, hvis I flytter til en ny bolig ca. 20 km. borte.

Der er frit skolevalg i Danmark, så selv om I flytter, har I ret til fortsat skolegang i den nuværende skole, og den nye kommune vil være forpligtet til at betale herfor. Befordringsordninger ved det frie skolevalg kan imidlertid ikke uden særskilt vurdering og drøftelse videreføres som hidtil. Dels kan der blive tale om forlænget befordringstid og afstand, dels kan der være tale om en vurdering af behovet for særskilt befordring. Den kommunale forpligtelse til at sørge for særlig befordring af syge og invaliderede børn gælder ikke længere for børn, der er optaget i en skole i henhold til det frie skolevalg.

Betalingen for både skolegang i en anden kommunes skole og for befordringen hertil skal efter nye bestemmelser i 2012 forhandles mellem bopælskommunen og skolekommunen. Principielt skal forældre, der vælger det frie skolevalg, selv afholde udgifterne til skolebefordring. Der kan mellem skolekommunen og bopælskommunen dog indgås en aftale om videreførelse af en gældende befordringsordning. Bopælskommunen vil kun være forpligtet til at afholde den udgift til befordring, som skolegang i en specialklasse i bopælskommunen ville have medført. Ligeledes gælder nu, at udgiften til betaling for skolegangen i en anden kommunes specialklasse forudsætter, at udgiften ikke overstiger prisen på tilsvarende skolegang i bopælskommunen.

Disse bestemmelser, der fremgår af Folkeskolelovens § 26 og § 36 samt bekendtgørelse nr. 786 af 10. juli 2012 betyder, at der ikke længere er regler, hvor det frie skolevalg for børn i specialklasser og befordring i forbindelse hermed automatisk kan videreføres ved fraflytning fra kommunen. I skal derfor i forbindelse med en flytning tage kontakt til både den nuværende skolekommune og den nye bopælskommune med jeres anmodning om videreførelse af den nuværende ordning både for skolegang og for befordring i forbindelse hermed. Det er muligt, at der slet ikke er problemer forbundet hermed, hvis der er en forhåndsaftale mellem kommunerne om at benytte hinandens skoletilbud, men det kan også være, at der forudsættes en særskilt aftale herom mellem kommunerne. Her vil det være vigtigt, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning inddrages i en vurdering af, hvad der tjener din datter bedst, således at der er argumenter for at videreføre de nuværende ordninger om skolegang og befordring.

Dit ønske om, at den nuværende skolegang videreføres, er absolut helt naturligt. Det er faktisk et princip i folkeskolen, at en påbegyndt skolegang så vidt muligt videreføres. Der er således al grund til at fremsætte ønsket for både den nye kommune og den nuværende skolekommune. Men der skal altså indgås en konkret aftale, som fastlægger muligheder og vilkår. Derfor er det ikke muligt for mig forlods at svare på, hvad der kan lade sig gøre. Det beror først og fremmest af en aftale herom mellem kommunerne. Hvis I derimod ikke flytter uden for den nuværende kommune, behøver I blot at forelægge denne kommune ønsket.

Jeg håber, I finder en løsning, som giver din datter en fortsat god skolegang.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

02.05.12
For lidt faglig udfordring i ellers god specialklasse
Om manglende faglig udfordring for specialklasseelev
24.09.12
Afslag på støtte til hårdt trængt efterskoleophold
Om afslag på støtte til efterskole