Videnbank

Videnbank

I Forældrerådgivningens Videnbank finder du artikler om forskellige problemstillinger, der knytter sig til børns skolegang. Finder du ikke svar her, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Andet

Jeg er i tvivl om, hvad vi skal stille op med vores barns skoleliv. Jeg har set på de øvrige punkter, men der er noget andet galt hos os.