Mit barn trives ikke i skolen

Mit barn trives ikke i skolen

Spørgsmål og svar om mistrivsel
Om elev med sociale vanskeligheder
Om at føle sig udenfor
Om støtte til utilpasset elev
Om mulig fejlplacering i specialklasse
Om relation mellem lærer og elev
Om støtte til ordblind og socialt udfordret elev
Om mistrivende elev med ADHD
Om legeordning i skoletiden
Om fobi for skolen
Om social omgang
Om urolig elev
Om skoletræthed
Om klasseskift pga. mistrivsel
Om aftalte legegrupper
Om det sociale
Om højtbegavet elev i udskolingen
Om mistrivende højtbegavet
Om dialog om mistrivende elev
Om trivsel i børnehaveklasse
Om det sociale
Om tilskud til efterskoleophold
Om sociale vanskeligheder
Om tvungne legegrupper
Om utryghed
Om det sociale og computerspil
Om ikke at ville i skole
Om klassens miljø og trivsel
Om at gå klasse om

Sider