Kommunikationsvanskeligheder med skolen

Kommunikationsvanskeligheder med skolen

Spørgsmål og svar om problemer i kommunikationen mellem forældre, lærere og skoleledelse
Om frit skolevalg for elever på specialskole
Om udredning hos psykolog
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem
Om klasseskift
Om mulig fejlplacering i specialklasse
Om relation mellem lærer og elev
Om legeordning i skoletiden
Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler
Om indstilling mod forælders vilje
Om udredning uden samtykke
Om at klage over en lærer
Om uenighed i vurdering af skoleparathed
Om klasseskift pga. mistrivsel
Om uenighed i underretning
Om aktindsigt
Om møder om elevs skolegang med delt forældremyndighed
Om brud på tavshedspligt
Om dialog om underretning
Om at klage over samarbejde
Om informering af underretning til elev
Om dialog om mistrivende elev
Om underretning uden forældredialog
Om mangelfuld vurdering fra PPR
Om offentlig transport til skolen
Om bortvisning uden underretning
Om samarbejdsproblemer mellem forældre
Om klage over lærer
Om flytning af specialelev mod forælders vilje

Sider