Hold- og klasseplacering

Hold- og klasseplacering

Spørgsmål og svar om klasseplacering og klassedeling
Om reglerne for klassedeling og skolelederens beslutningskompetence
Om at gå klasse om
Om sammensætning af klasse
Om sammensætning af ny klasse
Om at gå klasse om i indskolingen
Om klasseskift pga. mistrivsel
Om flytning af elever
Om principper for deling af klasse
Om oprykning
Om opdeling af klasse
Om flytning af specialelev mod forælders vilje
Om tvunget skift af klasse
Om manglende undervisning efter efterskole
Om principper for skift af klasse
Om principper for dannelse af klasser
Om klage over lærer