Faglige vanskeligheder og specialundervisning

Faglige vanskeligheder og specialundervisning

Spørgsmål og svar om udredning, tiltag og støtte i forbindelse med faglige vanskeligheder og specialundervisning
Om støtte til specialelev på privatskole
Om støtte til utilpasset elev
Om støtte til læseudfordret privatskoleelev
Om mulig fejlplacering i specialklasse
Om alternativer til diagnosticering
Om støtte til ordblind elev på privatskole
Om støtte til ordblind og socialt udfordret elev
Om mistrivende elev med ADHD
Om støtte til ordblind elev i normalklasse
Om støtte til specialelev på friskole
Om test af ordblindhed
Om møde om faglige problemer
Om ordblindhed
Om former for støtte til ordblinde
Om tilgang til årsagsforklaring på faglige vanskeligheder
Om støtte til efterskoleophold
Om frit skolevalg og kørsel til specialskole
Om udredning af mistrivende elev
Om kørsel til specialtilbud
Om skift til efterskole halvvejs i skoleåret
Om afslag på støtte til efterskole
Om kørsel til specialtilbud
Om it-rygsæk til ordblind elev
Om støtte til elev med psykiske problemer
Om klassetrin på specialskole
Om højtbegavet elev i udskolingen
Om støttetimer på efterskole
Om manglende faglig udfordring for specialklasseelev
Om støtte til elev med ekspressiv dysfasi

Sider