Vores søn larmer og skal sidde alene

Vores søn larmer og skal sidde alene

Om urolig elev

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Vi skriver til jer, fordi vi simpelthen er kørt fast i en løsning omkring vores dreng i skolen.

Han er lige blevet 7 år og går i 1. klasse. Han har altid været en utroligt aktiv dreng, super glad for at gå i skole. Hele 0. klasse forløb meget godt, vi havde nogle utroligt gode lærere, der var gode til at takle ham og få ham til at holde sig i ro i klassen, men her i 1. klasse er det gået total galt.

Det er en utroligt aktiv klasse med stor spredning i niveau på, hvad børnene kan. Der er halvt af hver, drenge og piger. Lærerne har fra dag 1 haft svært ved at sætte sig igennem og tit ender det i råben efter børnene, en utrolig larm i klassen, og børn der ender uden for døren.

Vores dreng har det svært med råberiet, han vender simpelthen det døve øre til og laver endnu mere uro. Han er ikke nogen venner, han er specielt knyttet til i klassen og har heller ikke super mange legeaftaler (måske fordi han laver så meget larm, men han var også den eneste fra børnehaven, der kom i den klasse). Nu er der flere forældrepar der har henvendt sig om, at deres barn ikke må sidde ved siden af vores søn, og det gør det hele enormt svært, både for os og for lærerne.

Det skal siges, at han er en utrolig kvik dreng, han ligger langt over middel i matematik og middel i dansk. Han elsker at gå i skole og laver altid sine lektier. Ifølge ham er der ingen problemer (så han har ikke opdaget det helt endnu, selv om vi ofte taler med ham om, at det er vigtigt, at han sidder stille i klassen). Nu sidder han så alene i klassen, det bliver han ked af, men lærerne vil ikke sætte ham sammen med nogen, da de ikke ønsker at blive ringet op om, at et barn ikke må sidde ved siden af ham. Lærerne siger at han er en utrolig sød dreng, som meget gerne vil hjælpe de andre børn, og at han altid er glad... MEN han kan simpelthen ikke finde ud af at sidde stille.

Har I et godt råd, kan man eventuelt mødes med jer for at få talt det hele igennem, så vi måske kan redde ham? Han elsker sin skole, og vi vil bare gerne hjælpe ham, så vi kan få en velfungerende dreng i skolen inden han bliver stemplet som ”klassens klovn”.

En tanke i alt dette er naturligvis også lærernes måde at undervise på, hvor flere børn kommer hjem og fortæller, at der bliver råbt og skældt ud, så lærerne er helt røde i hovederne. Det har vi prøvet (stille og roligt) at fortælle til lærerne, men de mener ikke selv, at de gør noget forkert!

Vi har brug for hjælp. Håber at høre fra jer.

Venligst,
L


Svar:

Kære L

Forældrerådgivningen får rigtig mange henvendelser, der handler om drenge, der ikke trives efter skolestart, og de kan tidligt få en følelse af, at det er dem, der er noget galt med. De kan ikke sidde stille, tie stille, tale stille osv. Det går på sigt ud over selvværdsfølelsen. Jeres søn, der lige er fyldt 7 år, er heldigvis stadigvæk glad for at komme i skole, men ud fra din beskrivelse kan man frygte, at det ikke holder på sigt. På grund af hans megen snakken i timerne, og fordi han har svært ved at sidde stille, har flere af forældrene til de andre børn i klassen henvendt sig til lærerne og sagt, at deres barn IKKE må sidde ved siden af jeres søn. Og det retter lærerne sig åbenbart efter, selv om det forekommer temmelig uprofessionelt, at det er forældrene, der dikterer, hvad der foregår i skolen. Men når det er sagt, er det heller ikke nemt at være lærer i dag. Både lærer- og forældrerollen har forandret sig markant over årene, og dit eksempel underbygger undersøgelser, der viser at mange, specielt nyuddannede lærere, har vanskeligheder ved at dæmme op for forældrene. De har ikke den nødvendige autoritet til at sige fra. Ganske vist skal skole og hjem samarbejde om barnet, det står i folkeskolens formål, men i første omgang er det, efter min mening, lærerne, der som de professionelle, har ansvaret for, hvad der sker i skolen.

Der er en del uro i jeres søns klasse. Lærerne råber højt og skælder ud, og børn kommer uden for døren. Jeres søn, som jo selv er meget urolig og meget snakkende, har det svært med råberiet, men vender åbenbart det døve øre til og bliver bare endnu mere urolig. Det er en ond cirkel som klassen og lærerne er havnet i, og en meget kedelig konsekvens af det er, at jeres søn nu er placeret ved et bord alene. Det er der som sådan ikke noget i vejen med for en periode. Men hvordan kommer han og klassens øvrige elever videre?

Mange børn rundt om på landets skoler oplever uro i timerne, og det er der rigtig mange grunde til. Der er eksempelvis elever, der keder sig, fordi stoffet er for nemt, andre elever kan ikke finde ud af det, fordi det de beskæftiger sig med i klassen er for svært, og andre børn har igen helt andre vanskeligheder.  Også her har lærerne en hundesvær opgave, selv om de ifølge Folkeskoleloven er forpligtet til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev.  Jeres søn er en utrolig kvik dreng og klarer sig fagligt over middel i både dansk og matematik, og man kan nemt forestille sig, at en del af hans uro skyldes mangel på faglige udfordringer.  Men hvad har lærerne af løsningsforslag, ud over at han skal sidde alene? De kan vel ikke for alvor tro, at jeres søn så slipper for den uro han har i sin krop, fordi de flytter ham? Hvis han selv kunne styre det, var der nok ikke noget han hellere ville end at sidde stille. Sikke meget bøvl og ballade han kunne slippe for. Har skolen evt. erfaring med alternative metoder, som kunne hjælpe ham, massage eller andet? I den forbindelse har jeg for nyligt læst om en speciel kuglepude, der skulle hjælpe motorisk urolige børn til at sidde mere stille i undervisningssituationen. Samme firma har i øvrigt også en kugledyne, som skulle virke beroligende på kroppen.

Du efterspørger et godt råd inden det er for sent, inden jeres - endnu glade dreng - bliver marginaliseret og stemplet som ”klassens klovn”. Da 0. skoleår, ifølge din henvendelse, forløb udmærket, er det nærliggende at konkludere, at undervisningens tilrettelæggelse og lærernes problemer med klasseledelse er en væsentlig grund til den nuværende situation. Der kan selvfølgelig også være mange andre faktorer, som ikke umiddelbart fremgår af dit brev.  Forældrerådgivningen kan desværre ikke efterkomme ønsket om at mødes med jer, men jeg vil foreslå, at I hurtigst muligt henvender jer til en af de åbne rådgivninger, der findes i jeres kommune. I kan søge på ”åben rådgivning” på kommunens hjemmeside. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse.

Jeg vil også anbefale jer et snarligt møde med skolens leder, lærerne og eventuelt også en SFO pædagog med henblik på at finde frem til en fælles handleplan, så ansvaret for, at der sker ændringer, ikke placeres hos et barn på syv år. Det må være de voksnes ansvar! Hvad kan/skal skolen gøre for at ændre på den nuværende situation, og hvordan kan I bakke initiativerne op derhjemme? Det er sikkert ikke muligt at ændre på lærernes undervisning, men I kan på mødet spørge ind til, hvorfor de tror, at jeres søn er så urolig, som han er? Om det er hele tiden? Hvornår han ikke snakker så meget osv. For at imødegå at jeres søn får rollen som syndebuk og for at forbedre undervisningsmiljøet i klassen generelt, kunne det være en ide at arbejde målrettet med elevernes sociale kompetencer og indbyrdes relationer. Lærerne kunne iværksatte nogle undervisningsforløb med klassen, hvor eleverne får mulighed for at sætte fokus på trivsel og samvær. Det kunne eventuelt ske i et samarbejde med skolens AKT-lærer (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som samtidig kunne optræde som observatør. Hvad sker der med jeres søn i undervisningssituationen? Hvordan er samspillet mellem ham og lærerne? Hvornår er han mest optaget af det, der foregår i undervisningen? Så kunne der også komme fokus på lærernes måde at lede klassen på. Men det er vigtigt, at det er samspillet og ikke jeres søn isoleret, der observeres.

Jeres dreng er stadigvæk glad for at komme i skole, og da du ikke nævner overvejelser om skoleskift er en positiv dialog med skolen af stor betydning. Det er mere reglen end undtagelsen, at skole og hjem opfatter barnet forskelligt. Så meget desto vigtigere er det at være åben og lytte til, hvad den anden part har at sige uden at have paraderne oppe. Og den aktive lytning skulle gerne gå begge veje. Det handler først og fremmest om jeres barns tarv, og hvordan han kommer videre med selvværdet i behold.

Du er velkommen til at skrive igen eller ringe til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68. Telefonen er åbne alle hverdage fra kl. 10.00-14:00.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. marts 2015

af

mj

Læs også

25.02.15
Min søn er fanget i specialklasse
Om mulig fejlplacering i specialklasse
19.11.12
Klasseskift for at undgå lærer?
Om klasseskift pga. mistrivsel