Uretfærdig underretning

Uretfærdig underretning

Om uenighed i underretning

Spørgsmål:

Hej

Jeg er blevet indberettet til kommunen for omsorgssvigt. Jeg føler, det er helt galt, og skolen har handlet forkert og krænkende. Hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg få en afgørelse på om de eller jeg har ret, og, hvis jeg har ret og er uretfærdigt blevet indberettet, få denne trukket tilbage?

Min datter har været udsat for mobning, men skolen mener, at jeg har svigtet min datter, der derfor ikke har været stærk nok til at kunne sige fra, og anerkender ikke, hun er blevet mobbet, selvom hun gentagne gange er blevet trådt i hælene, skubbet til og blevet beskyldt for at slå. Problemet er omkring et andet barn, og jeg har en anerkendelse fra barnets mor, at de ting, min datter blevet udsat for, er hvorfor hun ikke har kunnet sige fra over for dette barn mere, som ellers er det, lærerne har krævet af min datter.

Jeg har været i tæt dialog med skolen om det forhold, at min datter var ulykkelig, men først her til sidst har det vist sig, at al hendes ulykke skyldes mobning, og at det bare fortsatte, selvom skolen troede, det stoppede ved, at de bad hende sige fra. Nu er en anden pige blevet offer, efter jeg i dialog med moderen har fået erkendt det og fået stoppet pigen i forhold til min datter.

Skolen anerkender fortsat ikke, at der er tale om mobning men siger, det er en konflikt i pigegruppen.

Vi har virkelig brug for hjælp. Håber at få rådgivning fra jer.

Venlig hilsen
J


Svar:

Kære J

Tak for din mail, hvor du oplyser, at du af din datters skole er indberettet til de sociale myndigheder for omsorgssvigt. Du oplever dette helt uretfærdigt og fejlagtigt og vil gerne vide, hvorledes du kan stoppe denne indberetning. Du opfatter, at din datters problemer har sin rod i mobning i skolen, som du heldigvis selv har kunnet stoppe.

Jeg forstår godt, at du oplever indberetningen som et overgreb fra skolens side, især fordi du finder, at problemerne har deres rod i, at skolen ikke aktivt har stoppet et mobbeforløb.

Heldigvis er det sådan, at sådanne underretninger almindeligvis fører til, at sagerne bliver ordentligt belyst af de sociale medarbejdere, der ikke er involveret i skolens virksomhed, og hvor du er medinddraget i beskrivelse af problemstillingerne. Du bliver altså hørt. Derfor er en sådan underretning ikke en stempling af dig, men alene en anledning til, at din datters vilkår kortlægges bedre. Selve underretningen kan ikke trækkes tilbage, men opfølgningen fra socialforvaltningen behøver ikke at resultere i andet end en kortlægning og eventuel undersøgelse af din datters forhold. Hvis det viser sig, at der ikke er problemer på hjemmefronten, sker der ikke mere i denne sag, og hvis der er problemer, er der mulighed for at etablere hjælp. Skolen skal i så fald ikke inddrages unødvendigt. Du skal således ikke være ked af, at der nu er en sag ved socialforvaltningen, idet den kun kan blive til hjælp for din datter. Tag selv kontakt til dem og bed dem om en samtale, hvor du kan forklare, hvorledes du oplever problemerne, og hvorledes du har løst dem.

Noget andet er, at dialogen med skolen er mislykket, og at du oplever, at skolen ikke tilstrækkeligt aktivt har søgt at forhindre mobning af din datter. Her lyder det på din beretning som om, der er et svigt fra skolens side. Det er helt klart, at folkeskolen skal gribe ind mod al form for mobning. Det betyder, at lærerne skal være opmærksomme på, hvad der sker i klassen og omkring den enkelte elev, både den elev, der mobber, og den elev, der bliver udsat for mobning. Det er skolelederens ansvar at sikre, at skolens værdier og handleplan for mobning følges, at sikre, at der følges op om de enkelte elever involveret i mobning. Skolelederen er naturligvis her helt afhængig af de enkelte læreres iagttagelser og erfaringer, men under alle omstændigheder skal mobningen stoppes. Det er uacceptabel adfærd, der er tegn på, at det sociale miljø ikke er i orden, og at der er behov for en tydelig indsats fra skolens side, uanset årsag og situation. Der skal hverken være ofre eller sociale undertrykkere i en dansk folkeskole.

Jeg synes, du har gjort rigtigt i at kontakte den forælder, der har en pige, der mobber din datter, og det har heldigvis hjulpet. Det var godt gjort, og det burde efter min opfattelse være noget, som skolen burde have taget initiativ til, hvis de var vidende herom. Det er muligt, at din datter har svært ved at afværge overgreb, men i så fald skal hun have hjælp, bl.a. ved at få støtte til en mere hensigtsmæssig adfærd. Her er det vigtigt, at hjem og skole samarbejder, således at din datter får samme retningslinjer både i skolen og derhjemme. Desværre tyder din beretning på, at I ikke er enige om, hvorledes problemerne skal imødekommes.

Du kan bede skolelederen om, at din datters problemer udredes nøjere ved inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som vil kunne rådgive både dig og skolen om, hvorledes din datters problemer bedst imødekommes. Du kan også bede socialforvaltningen om at bidrage, men da PPR er skolens eget rådgivningssystem, vil jeg umiddelbart anbefale dig at bede skolen inddrage dem til løsning af de problemer, som åbenbart stadig eksisterer i skolen.

Du kan ikke forhindre underretningen eller klage herover. Skolerne opfordres i disse år til at foretage underretninger, hvis de oplever trivselsmæssige problemer med eleverne, men underretningen er normalt en bedre løsning, end at der opstår mytedannelser og fejlskøn. Så er det bedre at få sagerne ordentligt belyst og iværksætte eventuel nødvendig hjælp. Derfor vil jeg foreslå, at du snarest muligt kontakter socialforvaltningen for at få sagen udredt. I langt de fleste underretninger sker der kun det, at barnets vilkår beskrives, og der iværksættes evt. hjælp.

Med hensyn til skolens manglende indsats for at forhindre mobning, vil jeg foreslå, at du beder skolelederen inddrage PPR både i forhold til din datter og i forhold til en mere generel indsats i klassen, hvor der efter dine iagttagelser fortsat er problemer.

Jeg håber, sagen bliver opklaret med socialforvaltningen, og at din datter får en bedre skolegang uden mobning.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

10.09.10
Manglende indsigt i min søns bortvisning
Om aktindsigt
06.05.13
Uenig i børnehaves vurdering om skoleparathed
Om uenighed i vurdering af skoleparathed