Underviser laver underretning på elev med besvær i matematik

Underviser laver underretning på elev med besvær i matematik

Om underretning på elev med faglige vanskeligheder

Spørgsmål:

Hej

Min datter har for 1½ år siden flyttet skole pga. mobning og har været rigtig glad for sin nye skole. Men hurtigt begyndte det at gå ned ad bakke med matematik. Det skal siges, at hun er virkelig dygtig til dansk og engelsk. Hun går i 5. klasse, og til den første skole-hjem-samtale blev vi klar over, at den var gal med matematikken. Hun afleverede ikke sine lektier, er et totalt rodehoved. Min mand og jeg lavede en aftale med hendes klasselærer, som jo synes, at hun er fantastisk dygtig, om at han skulle ringe hver gang, hun ikke afleverede, og vi havde en god periode et stykke tid.

Mandag ringer jeg så til hendes lærer for at sige at hun var syg, og han var meget bekymret, fordi hun ikke havde afleveret seddel om tider til ny skole-hjem-samtale (hun siger selv, at den blev afleveret til en vikar). Og i øvrigt skulle jeg jo lige vide, at han var ved at lave en underretning. Min datter har opgivet matematik, og jeg kan ikke tvinge hende til noget, hun ikke kan finde ud af. Det skal lige nævnes, at min mand ejer flere virksomheder, og jeg er snart færdig som pædagog. Vi er en stor familie med mange ressourcer og fem sammenbragte børn (yngre), men vi kan ikke hjælpe hende med matematik. Vi har besluttet at ansætte en privatlærer til at komme hjem og lave lektier med hende. Men jeg stiller mig undrende over for hvad en sådan underretning går ud på. Klasselæren sagde kun, at det var matematik, han var bekymret for. Hvad kan vi gøre som forældre? Og han må da også have et ansvar, når han ikke ringer, og jeg går og tror, at alt kører som det skal. Jeg er meget bekymret for min datter, men hun siger selv, at alt er godt, hun får bare dårlige karakterer, og det går hende på.

Med venlig hilsen
M


Svar:

Kære M

En ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole viser, at det kan være en rigtig god ide at flytte sit barn til en anden skole, hvis det bliver mobbet. Det er også den erfaring, I har gjort, for din datter har været rigtig glad for den nye skole, hvor hun nu har gået i halvandet år. Hun går i 5. klasse og klarer sig faglig godt i de fleste fag men har igennem lang tid haft problemer med matematik. Du skriver, at I på et tidspunkt lavede en aftale med klasselæreren om, at han skulle kontakte jer, når hun ikke afleverede opgaver, og at det havde en positiv afsmitning, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om klasselæreren også underviser i matematik?

Det fremgår af din henvendelse, at din datter på nuværende tidspunkt helt har opgivet matematikken, og at du ikke kan tvinge hende til at lave noget, som hun ikke kan finde ud af. Og der har du en vigtig pointe! Hendes matematiklærer må finde ud af, hvor i matematikforløbet at ”kæden er sprunget af”, og så må hun hjælpes videre derfra. Hun har tydeligvis ikke på nuværende tidspunkt den viden og kunnen, der skal til for at kunne løse opgaverne, så hvordan skal hun så kunne lave lektier? Du giver udtryk for, at du og din mand ikke kan hjælpe hende med matematik, og her deler I skæbne med rigtig mange andre forældre. Men selvom I kunne løse opgaverne i matematikbogen, er det langt fra sikkert, at I kunne forklare det på en måde, så din datter ville kunne forstå det. Og så er hun jo lige vidt. Det er jo ikke for lærerens skyld, at hun skal lave lektier! Det virker som om, at hendes dårlige oplevelser med matematik går ud over hendes trivsel og selvværdsfølelse, selvom hun selv siger, at hun har det godt, men blot er ærgerlig over de dårlige karakterer i matematik.

Det er en god ide, at I nu har besluttet at ansætte en privatlærer, som kan hjælpe hende videre. Man kan håbe, at vedkommende forstår at formidle stoffet på en anden måde end hendes matematiklærer i skolen er i stand til.  Selvom der står i folkeskoleloven, at lærerne har pligt til at undervisningsdifferentiere, det vil sige at variere undervisningen i forhold til indhold, metoder, organisering, materialer og tid, er det en vanskelig og uoverskuelig opgave for mange lærere. Og eleverne kan desværre nemt få opfattelsen af, at det er dem, der er noget i vejen med, at det er dem, der er dumme, og derfra er der ikke lagt til helt at opgive, som det også er sket i din datters tilfælde.

Du har for nylig talt i telefon med din datters klasselærer, og han gav udtryk for bekymring for din datter på grund af hendes faglige standpunkt og holdning til matematikundervisningen.  Derfor var han ved at lave en underretning til kommunen. Du stiller dig undrende over for, hvad en sådan underretning egentlig går ud på, og det kan jeg sandelig godt forstå. Hvis et barn har faglige problemer, skal skolen, i min optik, forsøge at løse dem med eksempelvis støttetimer eller specialundervisning. Sådan som jeg ser det, er det først og fremmest skolens opgave og ansvar at give din datter lyst og motivation til at komme i gang med matematikken igen.  

En underretning til de sociale myndigheder sker normalt, fordi man er bekymret for et barns trivsel derhjemme, og derfor vil jeg foreslå, at du hurtigst muligt beder om et møde med skolelederen og klassens primære lærere for at få at vide, hvad underretningen helt konkret drejer sig om.  Du har som borger også krav på at få aktindsigt i din datters elevmappe.

En underretning forudsætter normalt, at der er søgt en opklaring med forældrene først om de forhold, der giver anledning til bekymring, og at de orienteres om, at skolen vil foretage en underretning. Der er imidlertid ingen faste regler for, hvordan en sådan underretning skal ske, bortset fra at det de senere år er understreget overfor skolerne, at de skal sende en underretning, hvis de oplever, at elever er udsat for eller oplever forhold, der truer deres udvikling. Det er så op til de sociale myndigheder at vurdere, om der skal ske mere.  Se nærmere om ”underretning” i serviceloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136390

Du er telefonisk blevet orienteret om underretningen, og den fremgangsmåde er der, så vidt jeg kan se, ikke noget ulovligt i, selvom det havde været mere ordentligt at have indkaldt jer til en mundtlig samtale. Men som tidligere nævnt, er det vigtigt at få vide, hvad skolen finder så bekymrende, at de griber til en underretning, og jeg håber at det lykkes at få en aftale i stand med skolens ledelse og din datters lærere i den allernærmeste fremtid.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2015

af

mj

Læs også

03.03.15
It-rygsæk til elev med én hånd
Om støtte til elev med én hånd
19.08.15
Må lærerne fortælle andre om elevernes karakterer?
Om tavshedspligt og karakterer