Uenig i børnehaves vurdering om skoleparathed

Uenig i børnehaves vurdering om skoleparathed

Om uenighed i vurdering af skoleparathed

Spørgsmål:

Hej

Jeg håber, I kan hjælpe mig med at blive klogere. Min yngste datter (ud af en søskendeflok på fire) er netop blevet 5 år i februar. Hun er skrevet op til skole med start til august. Som person er hun meget fremme på mange ting, hun er god til bogstaver og laver ofte i nogle "før skole"-bøger, hvor man skal skrive og regne, og det gør hun super. Hun kan også koncentrere sig længe, når hun laver perleplader og sådanne ting.

Alle med børn, der skal i skole, siger, at hun er klar, hendes gamle dagpleje siger, at hun absolut er klar, at jeg ikke skal være bekymret, alle hendes legekammerater både i og uden for børnehaven er 6 og skal alle starte i skole her til sommer, på nær én. Jeg var ikke bekymret eller i tvivl, før jeg blev kaldt til samtale i børnehaven. Her blev jeg mødt med, at de havde hørt, at jeg havde skrevet min datter op til skole i år, det ville de ikke anbefale og det vil være synd for hende, der ikke skulle videre. Uanset hvad så ville de ikke tage hende med i ”storegruppen”, og hun kommer ikke med til brobygning. Jeg har bedt dem lave en test på hende, og de siger, at fagligt er hun klar, men at de ikke kommer til at anbefale en skolestart for hende.

Til historien hører også, at min datter startede i børnehave, da hun var 2½, fordi dagplejerne i vores lille by blev fyret, og børnehaven vurderede, at hun sagtens kunne starte hos dem. Hun har altid været meget høj af sin alder, og der skete desværre det, at børnehaven i travlhed glemte, at hun kun var 2 år, så hun blev tit meget ked af det, når de ikke ville hjælpe med at tage jakken på og sådan. De informerer selv om problemet og anbefalede, at hun skiftede stue, da hun blev 3, det gjorde vi så og det gik fint, bortset fra at hun jo havde lært, at den eneste måde, man får hjælp på i børnehaven, er hvis man græder, så hun begyndte at græde meget, hvis noget var svært. Ikke en adfærd hun har andre steder, kun i børnehaven.

Det er den eneste grund, børnehaven bruger nu i forhold til spørgsmålet om skolestart, det kan hun ikke, for hun bliver for hurtigt ked af det, og det vil være synd for hende, der ikke skal videre (den eneste legeven, der ikke skal i skole).

Jeg er nu meget i tvivl...  Bliver min datter ked af det i børnehaven, fordi den adfærd har virket for hende i børnehaven? Kan hun blive helt klar, hvis hun ikke får lov at være med til brobygning med ”storegruppen”? 

Kan børnehaven nægte at lade hende deltage i brobygning?

Jeg ville slet ikke have noget problem, hvis de gav hende chancen og lod hende prøve og så tog en snak med mig igen til juni, og hvis de så kunne sige, at hun for eksempel ikke kan koncentrere sig nok, eller at hun ikke er klar fagligt eller socialt, hvilket hun jo ikke er i børnehaven lige nu, men måske kunne hun udvikle sig, hvis hun fik muligheden? Hun er også begyndt at kede sig i børnehaven og siger selv, at hun vil i skole til sommer, og at de andre går i ”storegruppen”, hvor hun ikke må være med for de voksne.

Jeg har en søn, som havde det samme "problem", bare omvendt, han er efterårsdreng, og man var i tvivl om hvorvidt han skulle starte i august, når han først blev 6 år i oktober, men man tog ham alvorligt, og det endte med, at han af alle instanser blev erklæret klar, han går nu i 4. og er en af de bedste i sin klasse, både fagligt og socialt.

Jeg er så i tvivl. En legevens mor har sagt, at det forstår hun slet ikke, hun er lige så langt som hendes datter, selvom hun er et halvt år yngre, og hun bliver da meget mere sur og tvær end min pige.

Hvad skal jeg gøre?

Mange hilsner
L


Svar:

Kære L

Du har skrevet til os, fordi der er opstået usikkerhed og tvivl i forbindelse med din datters skolestart til august 2013. Rent lovmæssigt er der, som du allerede ved, ingen problemer. Selvom hun er ung, fyldte 5 år i februar, kan et barn, der er født i 2008, og som fylder 5 år senest den 1. oktober 2013, optages i børnehaveklasse, hvis barnet ellers forventes at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter (§ 37 i Folkeskoleloven).

Du har tilmeldt hende ud fra den overbevisning, at hun er skoleparat. Hun er god til både bogstaver og tal og kan uden problemer arbejde i ”før skole”-bøger, og hun er også god til at koncentrere sig. Hun fungerer ligeledes fint sammen med sine legekammerater både i og uden for børnehaven. De er alle 6 år og skal starte til august, bortset fra en enkelt pige, som skal vente et år. Børnehaven er enig i, at din datter fagligt sagtens kan klare sig, men de vil alligevel ikke erklære hende egnet, fordi hun, efter deres mening, har nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, forstået på den måde, at hun begynder at græde, når der er noget, der bliver for vanskeligt for hende. Ifølge dig skyldes denne adfærd, at hun allerede kom i børnehave, da hun var 2 ½ år, da dagplejerne i jeres by blev fyret, og at børnehaven, når der var travlt, ofte glemte, at hun ikke var så gammel – også fordi hun er en høj pige. Derfor lærte hun tidligt, at ville hun have hjælp, skulle hun græde. Dette adfærdsmønster har hun imidlertid ikke hjemme.

Da børnehaven har vurderet, at hun ikke er skoleparat, vil hun ikke komme i den store gruppe i børnehaven og bliver derfor heller ikke en del af det brobygningsforløb, som børnehaven har med skolen. Du mener, at der er mange gode grunde til, at hun i det mindste fik muligheden for at vise, hvordan hun klarer sig i brobygningsforløbet, men det vil børnehaven ikke gå med til. Der er ikke fastsat nogle retningslinjer fra centralt hold om skoleparathed eller ej, og derfor skal der, ifølge loven, ske en individuel vurdering af det enkelte barn, før det kan besluttes, om det kan begynde et år tidligere. Og det er så den vurdering, som børnehaven nu er kommet med.

Jeg har ikke nok kendskab til dit barn til at kunne vurdere, om hun er skoleparat, men ud fra det du skriver, kan det virke lidt som om, at børnehaven tager mere hensyn til det barn, som ikke skal starte i skole til sommer (de siger lige ud, at det vil være synd for hende), end at de varetager din datters tarv. Men jeg ved det ikke, deres bekymring kan også være helt reel. Det er svært at sige, og det er også din egen bekymring, hvem ser rigtigt?  Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og skolestarten kan få stor betydning for et barns trivsel – også på længere sigt, så jeg forstår godt din usikkerhed og dine overvejelser om, at beslutningen skal tages på et så ordentligt grundlag som overhovedet muligt. Jeg ser derfor følgende handlemuligheder:

Det er en god idé at have børnehavens vurdering på skrift, så har du noget konkret at forholde dig til. Hvem er det i institutionen, der vurderer hende, er det en uddannet pædagog, som har et indgående kendskab til din datter? Det er vigtigt, at du kommenterer vurderingen skriftligt og udtrykker din egen oplevelse af din datter. At andre forældre udtaler sig positivt i forhold til hendes egnethed, kan du glæde dig over personligt, men det kan ikke bruges i en sagsbehandling.

Det er i sidste ende skolelederens afgørelse, om et barn skal starte eller ej. Han eller hun vil givetvis lytte til den afgivne institutions vurdering. Derfor synes jeg, at du som noget af det første skal kontakte skolen og høre, hvad de mener. Hvis de er positive i forhold til at lade hende prøve, så kan du eventuelt henvende dig til chefen for daginstitutionsområdet med henblik på at få hende med i brobygningen, medmindre børnehaven altså giver grønt lys af sig selv.

Du kan også overveje selv at kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og bede dem om at vurdere din datters udvikling med henblik på skoleparathed og håbe på, at de vil være imødekommende. Ifølge loven har du ret til at henvende dig til PPR men ikke krav på at få foretaget en skolemodenhedstest. Som alternativ kan man få foretaget en test hos en privatpraktiserende psykolog, men man har ikke pligt til kommunalt at gøre brug af resultatet.

Jeg håber, at ovennævnte forslag kan hjælpe lidt på vej, og at du i samarbejde med børnehaven og skolen finder frem til den rigtige løsning til glæde for dit barn.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

10.09.10
I tvivl om min søns skolestart
Om udsættelse af skolestart
25.04.12
Dreng trives ikke så godt i 0. klasse
Om trivsel i børnehaveklasse