Uenig i børnehavens vurdering

Uenig i børnehavens vurdering

Om vurdering af skoleparathed

Spørgsmål:

Hej

Vi har lige været til samtale i børnehaven ang. vores drenge som fylder 6 år til juni. Efter deres vurdering vil den ene godt kunne klare at komme i skole, men ville ikke tage skade af at være i børnehaven et år mere. Den anden dreng har de slet ikke vurderet, da han har haft meget væske i ørerne, det er nu afhjulpet. Vi har aftalt med dem, at vi får en ny vurdering i april. Vi mener dog, at de når at blive klar. Det skal lige siges, at vi fra starten har haft problemer med børnehaven, det har til tider virket som om, de har vurderet helt andre børn en vores, mange af de ting de nævner, kan vi ikke genkende. En anden ting vi er nervøse for er, at de ikke kan aktivere dem, hvis de venter et år. Vi kan desværre se, at de nye små børn tager det meste af personalets tid, der har desværre også været personaleproblemer der gør, at meget af det, der skulle have været lavet med de store børn er blevet skubbet til side. Hvad gør vi?

Venligst
J


Svar:

Kære J

Jeg kan godt forstå jeres tvivl og usikkerhed efter mødet i børnehaven, for der er utrolig mange faktorer, der spiller ind, når der skal tages beslutning om, hvorvidt et barn er skoleparat eller ej, og I er ikke enige med børnehaven i deres vurdering. I har to drenge, som fylder 6 år til juni, så aldersmæssigt giver en skolestart til august ingen problemer.

Børnehaven vurderer imidlertid, at den ene dreng godt kan klare at komme i skole, men at han ikke vil tage skade af at blive i børnehaven et år mere. Jeres anden søn er ikke vurderet endnu, da han har problemer med ørerne.  Efter aftale med institutionen vil der blive foretaget en ny vurdering i april. Det fremgår ikke af dit brev, hvorfor børnehaven skønner, at han ”ikke vil tage skade” af et ekstra år i børnehaven og heller ikke, hvordan drengene klarer sig socialt. Om de er robuste og har nemt ved at omgås de andre børn.  Det kan nemlig være hårdt at gå i skole både fagligt og socialt, og hvordan dagligdagen forløber for børnene afhænger i høj grad af læreres og pædagogers faglige viden og pædagogiske evner. Dertil kommer, at der i disse år er mange elever i klasserne, og det kan være svært for eleverne (og af og til også for lærerne) at komme til orde.  Så der er god grund til nøje at vurdere, om et barn nu også kan klare at komme i skole, da de fleste også skal forholde sig til at gå i SFO.

Du skriver, at I ikke kan genkende jeres drenge i børnehavens beskrivelse af dem. Det er ikke ualmindeligt at børnehaven og hjemmet har forskellige oplevelser af barnet/børnene, men pædagogerne burde være så professionelle, at de anerkender jeres oplevelse som forældre. De ved af gode grunde ikke, hvordan jeres drenge er derhjemme. De kan kun forholde sig til det, som de ser og hører i børnehaven. Det må I så også lytte til og anerkende.  I skulle gerne, i samarbejde, finde frem til den bedste løsning for jeres drenge.

Der er heldigvis nogle måneder til den endelige beslutning skal tages, og med henblik på, at I kan blive mere afklaret, vil jeg foreslå, at I enten på eget initiativ eller i samarbejde med børnehaven, aftaler et møde med en pædagogisk konsulent for daginstitutionsområdet.  Jeres bekymring for, om børnehaven kan aktivere jeres børn et år mere, så de fortsat udvikler sig, er helt reel og bør indgå i beslutningen. De små børn tager, som du er inde på, meget af pædagogernes tid.

I kan også kontakte den skole, jeres drenge skal gå på. Måske kan skolelederen og/eller børnehaveklasselederen være med til at rådgive jer. En samtale med en psykolog i den kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) vil også være en mulighed. Mange kommuner tilbyder desuden åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse.

Jeg håber, at ovennævnte overvejelser og forslag kan være skridt på vejen til en positiv løsning.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

16. november 2015

af

mj

Læs også

24.01.11
Tavshedspligt i konflikt mellem skolebestyrelse og skoleleder
Om tavshedspligt i ledelseskonflikt
06.05.11
Kan ikke blive enige om mest rigtige skoletilbud
Om uenighed om skoletilbud