Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke

Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke

Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler

Spørgsmål:

Hej

Jeg overvejer at flytte min dreng fra en folkeskole til en anden, da han ikke trives i den klasse, han går i. Vi har besøgt en anden skole for at vurdere, hvilken af tre skoler i området, vi synes passer bedst. Min dreng var ikke med, det var kun min mand og jeg, der deltog i mødet, da det blot var en indledende sondring.

Efter besøget i indskolingen på en af skolerne, vælger indskolingslederen til vores store overraskelse at sende en mail til min drengs nuværende skole og informere om, at min dreng flytter til den nye skole. Vi har ikke truffet beslutning om, hvilken skole min dreng skal starte på og har på ingen måde givet udtryk for, at vi har besluttet os. Det var kun en indledende sondring som sagt. Det er ikke engang endeligt afgjort, om han skal flytte.

Må indskolingslederen virkelig uden vores samtykke oplyse den nuværende skole om et potentielt skifte, og hvor mange oplysninger kan der udveksles med andre skoler, uden vi bliver informeret eller spurgt?

Det vil være en katastrofe, hvis min dreng får det at vide, inden vi har haft den vigtige samtale med ham om skoleskiftet. Hvor meget må de fortælle min dreng?  

På forhånd tak for svaret,
T


Svar:

Kære T

Jeg håber sandelig, din drengs lærer ikke har talt direkte med ham om et eventuelt skoleskift. For uanset hvordan reglerne om tavshedspligt er, så kan vi vist hurtigt blive enige om, at sagen er blevet ganske forkludret.

Du overvejer at flytte din dreng til en anden folkeskole, fordi han ikke trives så godt på distriktsskolen. Folkeskoleloven bestemmer, at forældrene har ret til at få deres barn optaget på en folkeskole efter eget valg, hvis det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har vedtaget. Rammerne kan fx være bestemmelser om, hvor stor en klasse må være, før elever uden for skoledistriktet kan nægtes optagelse.

Fornuftigt nok vil du gerne undersøge de konkrete muligheder, før du træffer beslutning om et skoleskift, og derfor har du haft samtaler med personale fra andre skoler, og indskolingslederen fra én af disse har underrettet den nuværende skole om, at din søn skal skifte skole. Jeg går ud fra, at indskolingslederen har misforstået situationen, når han har meddelt, at et skoleskift er besluttet, førend du og din mand har truffet nogen endelig beslutning.

Du spørger, hvilke oplysninger der må udveksles om en elev mellem de enkelte skoler.

De almindelige regler om tavshedspligt står i Forvaltningslovens §§ 27-32 samt i Straffelovens § 152. Her defineres tavshedspligt som et forbud mod at videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende.

Tavshedspligten gælder for alle personer i offentlig tjeneste, og som hovedregel må offentligt ansatte ikke videregive oplysninger om borgeres private forhold til uvedkommende. Imidlertid tillader loven videregivelse af relevante oplysninger til personer inden for den samme forvaltning, som professionelt beskæftiger sig med sagen. Da de to skoler begge hører under den kommunale skoleforvaltning, og da et skoleskift jo vedrører både den afgivende og modtagende skole, er der altså ikke sket noget brud på tavshedspligten. Men det rokker ikke ved, at situationen er forkludret, fordi I slet ikke har truffet den beslutning om skoleskift, som er blevet videregivet.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

24.09.10
Skolepsykolog vil ikke teste vores søn
Om test hos skolens psykolog
02.05.12
Må lærer informere elev om underretning?
Om informering af underretning til elev