Tilskud til tiltrængt efterskoleophold

Tilskud til tiltrængt efterskoleophold

Om tilskud til efterskoleophold

Spørgsmål:

Hej

Jeg søger et råd. Vores 14-årige datter har indtil nu haft et ganske turbulent folkeskoleliv med flere skift grundet mobning. Mobning har drevet hende/os ud i mange skoleskift og sociale nederlag (og dermed faglige ligeså). Gennem det sidste år har hun modtaget eneundervisning i flere måneder, skift til en lille gruppe med undervisning, som medførte, at hun begyndte at udvikle selvskadende adfærd og mange negative tanker. Nu har hun så været skolefraværende i snart to måneder, og det forventes, at PPR (som har været indblandet i sagen sammen med en socialrådgiver og nu senest psykiatrisk vurdering) tager kontakt til den gamle folkeskole igen med henblik på fornyet optagelse af eneundervisning, igen i reduceret timetal som sidste forår. Vi har gennem forløbet fundet frem til, at hun skulle styrkes med henblik på et efterskoleforløb, også foreslået af PPR og bakket op af socialrådgiveren.

Reelt er hun pr. nuværende 8. klasses elev, men får behov for at tage 8. klasse om, men på en efterskole for elever med behov for særlig støtte, da hun har dysleksi i et omfang som gør, at hun kan tilmeldes der.

Vi vil gerne søge et råd om, hvem og hvor vi skal kontakte vedr. betaling af efterskoleforløbet. Hun har ikke kunnet passe ind i et skoleforløb sat i stand via kommune og PPR, men hun har da ret og krav på undervisning og dermed uddannelse - kan vi søge om at kommunen skal betale for opholdet? For vi er da ganske klar over, at det sikkert ikke bliver et enkelt år for hende på efterskole, hvis alt går vel, og økonomisk vil det være urealistisk at tro, vi kan få det til at løbe rundt med evt. to år på en efterskole. 

Venlig hilsen,
M


Svar:

Kære M

Du vil gerne vide, om du kan søge om økonomisk støtte til din datter, der i lang tid enten har været uden undervisning eller i begrænset undervisning i form af enetimer eller i en lille gruppe. Kommunen har foreslået eneundervisning på ny, men I finder, at hun skal på specialefterskole i 8. klasse og fortsætte der. Dette er også anbefalet af PPR og jeres sagsbehandler. Men betalingen herfor er for høj i forhold til jeres private økonomi. Derfor vil du gerne vide, om der kan fås støtte.

Efterskoler er frie kostskoler, hvor der er en forældrebetaling, bl.a. med henblik på at betale for kost og logi. Hertil kommer en forældrebetaling for undervisningen ligesom på andre frie skoler. Kommunen er ikke forpligtet til at refundere forældrebetalingen, men den kan gøre det, hvis skolegangen erstatter skolegang i folkeskolen. I kan derfor ikke forlange, at kommunen skal betale jeres udgifter til efterskoleopholdet, men I kan søge kommunen om, at den henviser jeres datter til efterskolen og betaler herfor. Så er det op til kommunen at tage stilling til jeres ansøgning. Hvis der gives afslag herpå, kan I ikke klage herover.

Men jeres datter har ret til undervisning til og med 10. klasse. Hvis hun skal gå et klassetrin om, skal I sørge for, at det godkendes skriftligt, således at hun ikke mister et klassetrin. Efter det, du beskriver, er der store psykosociale og faglige vanskeligheder for din datter, således at der skal iværksættes specialundervisning for at hun kan gennemføre skolegangen. Enkeltmandsundervisning er kun en løsning i en kortere periode, fordi det begrænsede omfang ikke i længden kan tilgodese de faglige krav. Derfor er det ikke en løsning, som kan benyttes i en længere periode. Der skal noget andet til, formentligt et specialundervisningstilbud, hvor der tages hensyn til din datters problemstillinger, og hvor hun kan være tryg ved skolegangen. 

Det er godt, at du allerede har kontakt med PPR og en sagsbehandler, fordi der under alle omstændigheder er behov for en samlet plan for den fremtidige undervisning. En ansøgning om betaling for et efterskoleophold vil også skulle indeholde en vurdering af din datters behov fra PPR, ligesom det normalt er nødvendigt med en beskrivelse af vanskelighederne for at blive optaget på specialefterskolen. Det vil være vigtigt, at I som forældre sammen med kommunens sagkyndige vurderer, hvad der vil være nødvendigt for din datter, uanset om der skal være skolegang på en efterskole eller i folkeskolen.

Hvis din datter gerne vil på efterskole, og det anbefales af PPR, vil jeg mene, at du skal sende en ansøgning til kommunen om at få dækket merudgifterne i forbindelse hermed. Hvis kommunen afslår at give denne støtte, er kommunen forpligtet til i stedet for at give et andet undervisningstilbud, og her vil ikke være tilstrækkeligt med fortsat eneundervisning i fx. 10 timer ugentligt.

Hvis kommunen ikke giver et tilfredsstillende undervisningstilbud i folkeskolen, vil du være berettiget til at sende en klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagen skal fremsendes via kommunen, som er forpligtet til at vejlede herom. Beskrivelsen af din datter tyder på, at hun har behov for støtte i en stor del af undervisningstiden eller i en specialskole eller en specialklasse.

Du nævner, at også børnepsykiatrien er involveret i din datters problemer. Også her kan du bede om en udtalelse om hendes behov for støtte og for en vurdering af, om et efterskoleophold vil være til gavn for din datter.

Jeg håber at have belyst dit spørgsmål. Det er muligt at få økonomisk støtte fra kommunerne til betaling for et efterskoleophold, men det forudsætter en kommunal godkendelse, og kommunen er ikke forpligtet til at give en sådan. Kommunen kan i stedet for henvise til støtte i folkeskolen, eventuelt i en specialklasse eller på en specialskole, afhængigt af din datters behov.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. marts 2015

af

mj

Læs også

03.05.11
Gruppepres pga. computerspil
Om det sociale og computerspil
19.11.12
Klasseskift for at undgå lærer?
Om klasseskift pga. mistrivsel