Svært skolevalg for skilsmissebarn

Svært skolevalg for skilsmissebarn

Om valg af skole med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg har et stort dilemma, som jeg vil høre, om du/I kan hjælpe mig/os med.

Jeg bor selv i én ende af Jylland og får snart egen butik herude. Jeg har en kæreste, som bor i den anden ende af Jylland. Hun har en dreng med sin eksmand, der bor i samme by. De har ham på skift én uge af gangen. Han begynder i 1. klasse efter sommeren. Problemet er, at vi gerne vil flytte sammen, men ved ikke om det kan lade sig gøre, så han stadig kan passe skolen, selvom han er over ved os?

Vi har tænkt tanken om, at han evt. kunne være i specialklassen, hvor han kunne side med de ting, han har fra sin egen skole. Vi har også tænkt på, om han kunne få privatundervisning herovre i den uge, han er her.

Det er et emne, der betyder meget for os, da det ellers kan ende med, at vi må gå fra hinanden, hvis vi ikke kan finde en løsning angående hans skole.

Venlig hilsen
M


Svar:

Kære M

Du stiller et spørgsmål, som ofte dukker op her i brevkassen, så du kan med lidt søgen finde næsten tilsvarende spørgsmål og svar på Forældrerådgivningens hjemmeside: www.foraeldreraadgivningen.dk. Se fx Skoleskift med fælles forældremyndighed.

Jeg kan forstå, at din kæreste og hendes eksmand har fælles forældremyndighed, men du skriver ikke om drengen har folkeregisteradresse hos sin mor. Det har betydning, hvor drengen har sin folkeregisteradresse, fordi der i Forældreansvarslovens § 3 står at: Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

Hvis drengen har folkeregisteradresse hos din kæreste, kan hun altså selv afgøre hvor i Danmark hun vil bo. Hvis hun flytter til Vestjylland og hun ønsker, at drengen fortsat skal have bopæl hos hende, indebærer det, at han skal skifte skole, og at der skal aftales en anden samværsordning med faderen. Det kan godt give problemer, for det er jo ikke sikkert, at faderen uden videre vil acceptere den løsning, det kan være han vil forsøge at få bopælsretten. Hvis forældre med fælles forældremyndighed ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, kan retten træffe afgørelse om det. Ved afgørelsen skal retten lægge vægt på barnets tarv, så resultatet af en eventuel retslig afgørelse tør jeg slet ikke udtale mig om. Det vil nok være klogt at tale med Statsforvaltningen om det eller måske søge råd hos en advokat.

Hvis barnet fortsat skal have bopæl hos sin mor, kan hun som sagt flytte inden for landets grænser uden accept fra faderen. Den nuværende ordning, hvor han bor en uge på skift hos forældrene, kan ikke fortsætte, hvis moderen flytter til Vestjylland. Ifølge Forældreansvarsloven skal væsentlige beslutninger om barnet træffes af forældrene sammen. Det gælder blandt andet valg af skole og skolefritidsordning. Men i jeres tilfælde er der ikke anden mulighed end at drengen må flyttes til en skole i nærheden af bopælen i jeres ende af Jylland. Hvis barnets mor vælger en almindelig folkeskole (distriktsskolen) eller privatskole, er det i realiteten hende, der afgør skolevalget, det kan faderen i praksis ikke modsætte sig.

Jeres tanker om, at han kan være i en specialklasse og arbejde med sine egne ting eller få privat undervisning hver anden uge, synes jeg I skal glemme alt om. Det kan ikke fungere, og det vil være synd for drengen. Han vil ikke få et ordentligt socialt liv i hverken sin nuværende skole eller hos jer. Jeg er ret sikker på at ingen skoler vil være med til den ordning. Drengen skal naturligvis gå i skole, hvor han bor, og der må aftales en samværsordning med den forælder, han ikke bor hos.

Der er desværre ret lang ventetid til rådgivning hos Statsforvaltningen, men jeg synes din kæreste (og hendes eksmand) alligevel skal søge rådgivning der. Det er altid bedst for alle parter, ikke mindst barnet, at være enige om bopæl, skole osv., men jeg kan forestille mig, at faderen vil være negativ over for en flytning og kraftig indskrænkning af samværet, så der kan blive behov for en forhandling, hvor det er nødvendigt at have Statsforvaltningen med. Alternativt vil det måske være hensigtsmæssigt at søge advokathjælp.

Det er klart, at spørgsmålet betyder meget for jer lige nu, men det bør ikke ende med, at I må gå fra hinanden på det grundlag. Det er meget muligt, at det bliver besværligt og måske også belastende for jeres forhold undervejs, men hvis der ikke er særlige forhold der spiller ind, tror jeg det vil lykkes for jer.

Du kan finde flere oplysninger på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk samt Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk, og du er også velkommen til at henvende dig igen, hvis du får brug for det.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

27. juni 2018

af

mj

Læs også

17.09.10
Må ny partner komme med til skolemøder?
Spørgsmål:
30.03.15
Skoleskift med fælles forældremyndighed
Om skift af skole med fælles forældremyndighed