Socialforvaltningen afviser frit skolevalg ved flytning pga. ADHD

Socialforvaltningen afviser frit skolevalg ved flytning pga. ADHD

Om afvisning af frit skolevalg

Spørgsmål:

Min søn på 11 har for 1½ år siden fået diagnose på ADHD og startede 1/10 sidste år på et kombineret skole/dagbehandlingstilbud, som vi er utroligt glade for. 

Vi har dog været nødt til at flytte fra Kommunen her i januar, da vi havde 2 boliger og kun kunne sælge den i "skole-kommunen". Jeg har de sidste 3 måneder kæmpet for at kunne beholde min søn på hans skole/dagbehandlingstilbud, men jeg har i går modtaget afslag fra socialforvaltningen på min ansøgning. De vurderer ud fra sagsakterne, at min søn klart har behov for dagbehandling, men at det skal foregå i den nye kommunes regi, ikke på hans nuværende skole.

Jeg har talt med sagsbehandleren om frit skolevalg, men i henhold til hende, så kan jeg ikke selv vælge, hvor min søn bør gå, da det handler om dagbehandling, ikke skole. Det lød umiddelbart heller ikke som om, jeg havde noget at skulle have sagt om, hvor han ville komme til at gå i København Kommune.

Jeg har selvfølgelig tænkt mig at klage over afgørelsen, men jeg føler mig mildest talt meget frustreret over det hele og håber at kunne få noget vejledning her.

A


Svar:

Kære A

Selv om du er forælder til et barn med særlige behov, har du frit skolevalg. Når sagsbehandleren siger til dig, at det ikke er en skole, men et behandlingstilbud, er det en sandhed med modifikationer, for din søn skal have et skoletilbud, og et tilbud, der passer til hans særlige behov. Din sagsbehandler burde have oplyst dig om din ret til frit skolevalg. Men din sag kompliceres af, at din søns skole- og behandlingstilbud er afhængig af en beslutning i et visitationsudvalg. Jeg kan ikke se ud fra dit brev, om du har søgt skriftligt om at beholde din søn på hans nuværende skole. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil jeg foreslå dig at gøre det med det samme og anmode om at få et skriftligt svar og klagevejledning.

En anden mulighed er, at du omgående klager til Klagenævnet under Undervisningsministeriet over det mundtlige afslag (uden klagevejledning), du har modtaget.

Da din sag er ret kompliceret, vil jeg anbefale dig at ringe til Forældrerådgivningen snarest, så vi kan drøfte din sag mere specifikt end i et brevkassesvar. Du kan kontakte Forældrerådgivningen på 7025 2-4-6-8.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

26. januar 2016

af

mj

Læs også

10.06.13
Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke
Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler
06.06.13
Skoleskift efter 0. klasse
Om skoleskift i indskolingen