Smidt ud af folkeskolen og står nu uden tilbud

Smidt ud af folkeskolen og står nu uden tilbud

Om bortvisning

Spørgsmål:

Hej

Min 15-årige søn har ADHD, og i februar 2010 blev han smidt ud af folkeskolen. Vi brugte hele foråret på at få kommune og PPR til at finde et skoletilbud, som passer til ham. Der skete intet, og i frustration over, at der intet skete, lod vi ham starte på en efterskole.

Han blev smidt ud fra efterskolen i januar 2011, og nu kæmper vi igen for at få kommunen og PPR til at finde et tilbud til ham. Vi er nu midt i marts måned, og han har intet tilbud fået – heller ikke et tilbud om nødundervisning.

Sønnen ligger fagligt i den helt høje ende, men han har meget temperament og han er smidt ud pga. vold. Skolepsykologen fra PPR fortalte i 2010, at de faktisk ikke havde et passende tilbud i deres regi (men at hun vil nægte udtalelsen, hvis hun blev citeret). Og der har været flere møder mellem os, PPR og kommune men der sker intet.

Vi har nu ønsket at få en anbringelse, da hans voldelige/temperamentsfulde adfærd er svær for os at rumme herhjemme. Har vi ret til det?

Kommunen vil i stedet pege på ”Ny skolestart”, som er et skoletilbud. Møder kl. 9.00 til morgenmad, undervisning fra 9.25-12.00 afbrudt af pauser, og derefter frokost før eleverne tager hjem. Der undervises kun i dansk, engelsk og matematik. Jeg synes ikke dette er dækkende, når han er så fagligt dygtig. Kan vi blive tvunget til at sige ja til det? Hvis nej, hvad kan konsekvensen være? Jeg tænker meget på frygten for, at han IGEN skal gå hjemme uden et skoletilbud i mange måneder.

Har man ikke som normaltbegavet ret til undervisning i alle fag? Har man ret til supplerende kognitiv adfærdsterapi, social træning eller andet? Kan vi lade ham starte og så samtidig klage over, at det ikke er et dækkende tilbud – og hvordan gør vi (og til hvem)?

Med venlig hilsen
R


Svar:

Kære R

Efter jeres søns alder skulle han gå i 9. klasse i dette skoleår, og det er meget uheldigt at han aktuelt ikke har et skoletilbud. Hvis han skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse, er der ikke råd til at han spilder mere tid.

Man kan principielt ikke blive ”smidt ud” af folkeskolen. Det er muligt, man ikke kan være i en almindelig klasse på grund af uheldig adfærd, eller som du skriver på grund af vold mod andre elever, men kommunen er forpligtet til at finde et undervisningstilbud til jeres søn, og har man ikke selv et tilbud, må man undersøge hvem der så kan påtage sig at undervise din søn – for undervises skal han!

Det kniber også for jer at rumme ham hjemme, det er der ikke noget at sige til. Det bliver jo ekstra vanskeligt for jer, når han ikke har et skoletilbud, og at han, selv om han har opført sig forkert, må føle sig udelukket fra skolens undervisning og fællesskab.

Løsningen kunne være et socialpædagogisk opholdssted hvor jeres søn enten kunne være i et heldagstilbud eller et døgntilbud. Det skal naturligvis være et opholdssted med et relevant skoletilbud enten på opholdsstedet eller på en folkeskole man samarbejder med.

Jeg tror efter din beskrivelse at det kunne være en god løsning for jer.

 

Din kommune har ifølge PPRs hjemmeside flere tilbud til elever med ADHD eller AKT (som står for Adfærd, Kontakt og Trivsel). Se nærmere på nedenstående link. Hvis kommunen kan tilbyde et godt heldagstilbud, kunne det måske også være en løsning.

Det tilbud du beskriver, er ikke godt nok. Du har ret i at en normaltbegavet elev har ret til undervisning i alle folkeskolens obligatoriske fag. Det har man i øvrigt også selv om man ikke er normaltbegavet. De obligatoriske fag i 9. klasse er dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, matematik, geografi, biologi og fysik/kemi. Der skal desuden tilbydes tysk på 7. til 9. klassetrin. Det er jo klart, at det slet ikke kan lade sig gøre med en skoledag fra 9-12, der også skal rumme den daglige morgenmad. Det vil efter min mening være helt rimeligt, at I forkaster det tilbud.

Ifølge folkeskoleloven er det skolelederen på jeres søns folkeskole (distriktsskole), der træffer afgørelse om den specialpædagogiske bistand – for at jeres søn har behov for specialpædagogisk bistand må være klart for enhver. Det er dog kun i absolut påkrævede tilfælde, at specialpædagogisk bistand kan iværksættes uden tilslutning fra forældrene, og I skal orienteres skriftligt om alle beslutninger og have kopi af indstillinger og rapporter om jeres søn. Det er især vigtigt, at I får kommunens undervisningstilbud skriftligt (eller skriftligt afslag på jeres ønske om undervisningstilbud). Det skal I nemlig bruge, hvis I vil klage.

Hvis ”Ny skolestart” er en indslusning til egentlig skolegang med de obligatoriske fag osv., kan det være en løsning for jeres søn. Hvis det ikke er det, er det efter min opfattelse ikke godt nok.

Supplerende kognitiv adfærdsterapi, psykologisk behandling og lignende har man ikke ret til at modtage i folkeskolen. Hvis I skønner, at jeres søn har behov for det, vil jeg anbefale, at I taler med jeres læge om det.

Hvis jeres søn ikke meget snart får tilbudt en tilfredsstillende undervisning enten i folkeskolen eller på et socialpædagogisk opholdssted, kan I klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, og det vil jeg anbefale jer at gøre. I kan skrive nogenlunde det samme som du har skrevet til mig og huske at vedlægge skolens eller kommunens skriftlige tilbud om undervisning eller afslag på jeres ønsker. Det vil være klogt også at vedlægge en beskrivelse af undervisningen i ”Ny skolestart”. Som du beskriver det, er jeg ret sikker på, at I vil få medhold i en klage. I kan læse nærmere om klagenævnet på deres hjemmeside: https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

Måske kan I også bruge oplysninger på disse hjemmesider, når I skal tale med skolen og PPR:

AKT-tilbud i din kommune: http://www.ppr-aalborg.dk/specialundervisning/specialundervisningtilbud​

Folkeskoleloven: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133039

Vejledende timetal: http://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal​ 

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

8. november 2018

af

mj

Læs også

17.09.10
Klageprocedure ved bortvisning af elev
Om klage over bortvisning
11.02.11
Skal fagligt stærk gå 0. klasse om?
Om at gå klasse om