Skolestart og skoleudsættelse

Skolestart og skoleudsættelse

Gode råd til nybagte skoleforældre: Få gode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skolegang, lærerne, eleverne, de andre forældre, lektier og meget andet.

Skole og Forældre har samlet en række af de mest almindelige gode råd i forbindelse med skolestarten.

 • Mød skolen, lærerne, de andre forældre og deres børn med positive forventninger
 • Hav tillid til, at dit barns lærer vil det bedste for dit barn
 • Vær opmærksom på, at dit barn kan meget mere end du tror
 • Hav forståelse for, at dit barn nu bliver en del af et vigtigt fællesskab i klassen
 • Dit barn kan være meget nervøs, spændt eller træt de første dage og uger. Vær klar til at trøste og hygge
 • Vær aktiv i samarbejdet om at opbygge det vigtige voksennetværk (forældre og lærere) om dit barns klasse
 • Stil spørgsmål til lærerne om de ting du undres over
 • Inddrag ikke altid dit barn i dine voksen-overvejelser og –spørgsmål
 • Udarbejd i samarbejde mellem klassens forældre og lærere regler for god positiv kontakt og information af hinanden
 • Spørg dit barn, hvad det har lært i dag og vær aktivt lyttende og deltagende
 • Lyt altid med forståelse til dit barn, men vid også, at ting kan opleves på flere måder
 • Gå i en positiv dialog om fremadrettede løsninger, frem for at dvæle ved problemer
 • Vær opmærksom på, at der altid opstår problemer og konflikter, når mennesker mødes – også blandt børn. Det er forældrenes vilje til at løse tingene og hjælpe, der skal vise vejen for børnene
 • Du er rollemodel for dit barn, vis vejen til læring, positivt samvær og forståelse for fællesskabet
 • Mød spørgsmål med positiv forståelse og svar
 • Brug voksennetværket i klassen til sparring og dialog om børns udvikling – socialt og fagligt
 • Hav respekt for, at lærerne ikke altid kan deltage i de aktiviteter som forældrene gerne vil gennemføre i klassen, fx hyggeaften for børnene, forældredialog om udvikling eller overnatningstur for alle osv.
 • Opsøg selv viden. Læs forældrehæfterne (de er gratis) og bliv en velkvalificeret skoleforælder
 • Børn lærer på forskellige tidspunkter og på forskellig måde. Find ud af, hvordan dit barn lærer og bliver engageret - og fortæl dine observationer til læreren
 • Accepter at nogle ting kan være svære for dit barn at lære og hjælp så godt du kan
 • Du og dit barn skal være sammen med de andre børn og forældre i de næste 10 år. Hvis du lærer dem at kende fra starten - når der ikke er nogle konflikter - bliver det meget nemmere at løse konflikterne, når de efterhånden opstår
 • Fortæl dit barn de gode historier om din egen skolegang. Når det er relevant, så fortæl også, hvordan du selv overvandt de svære ting i din skolegang

 

Senest opdateret den

13. marts 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Klagemuligheder
Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en beslutning om mit barns skolesituation og få den ændret af en overordnet myndighed?
04.04.14
Tilsyn med eleverne i skoletiden
Skolens tilsynsforpligtelse er fordelt mellem kommunalbestyrelsen og skoleledelsen.