Skoleskift til nærliggende skole

Skoleskift til nærliggende skole

Om skift af skole

Spørgsmål:

Vores yngste datter går i 2. klasse på en skole, som ligger i et andet skoledistrikt ca. 3km fra vores bopæl. Vi har valgt skolen, da vores ældste datter går her, og da hun elsker sin skole, tænkte vi, at det også måtte være det rigtige for vores yngste datter.

Såvel vores datters klasse som parallel-klassen har en uharmonisk fordeling mellem piger og drenge (5/15). Således er der kun 5 piger i vores datters klasse. Da ingen af hendes kammerater bor i nabo-området, har vi overvejet at flytte hende til distriktsskolen, hvor der er en ligelig fordeling mellem drenge og piger 13/11 og hvor alle hendes klassekammerater vil bo i nabolaget. Ideen kom vi på i forbindelse med nogle koncentrations– og trivselsproblemer, som vores datter har haft lejlighedsvist i 1. og 2. klasse. Såvel skolelærere og skoleledelse har grebet disse problemer meget fint an, og vi synes, at det går en del bedre. Vores datter trives fint med de øvrige piger, men de er ikke så ofte med hjemme (måske er det for besværligt med de 3km). Det er jo begrænset, hvor meget der kan leges på kryds og tværs med fire veninder, hvoraf tre er særligt meget sammen. Vores datter er udadvendt og har selv ytret ønsker om at skifte til den pågældende skole.

Det er selvfølgelig et sats at skifte fra en skole, som fungerer ok for vores datter. Alligevel tænker vi over det potentiale, der ligger i at skifte skole. Dels af hensyn til den større pigegruppe, og dels effekten af at have skolekammeraterne i nabolaget. Er dette for spinkel en grund til at foretage et skoleskift?

Med venlig hilsen,
forældre i tvivl


Svar:

Kære forældre i tvivl

Jeg synes, I har gjort jer nogle meget relevante overvejelser om et eventuelt skoleskift for jeres dat-ter i 2. klasse, og jeres brev peger efter min mening på, om et skoleskift til distriktsskolen nu kan være en god løsning på længere sigt. Selv om det er jer, og ikke jeres datter, der skal træffe afgørelsen, er det alligevel værd at lytte til hendes egne ønsker som måske skyldes de omtalte trivselsproblemer og ønsket om have kammerater i nærområdet.

Hvis jeres datter skal skifte skole, vil det også være en fordel at gøre det på et tidligt tidspunkt, det vil være lettere nu end i fx 5. klasse, hvor de sociale relationer mellem eleverne er på et andet og mere følsomt niveau end i 2. klasse. Det vil sikkert også være lettere for jeres datter at etablere god kontakt med pigerne i nærområdet nu.

Hvis I ikke allerede har været i kontakt med distriktsskolen, vil jeg foreslå jer at aftale et møde med skolelederen og høre lidt mere om skolen. I vil også kunne finde oplysninger om skolen på dens hjemmeside.

Hvis I synes om det, I hører og ser, har I et godt grundlag for at lade jeres datter skifte til distriktsskolen.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

31.10.13
Nægtet skoleskift til distriktsskole
Om skoleskift
18.04.12
Eksmand modsætter sig bopælsændring
Om skoleskift med delt forældremyndighed