Skoleskift og psykologhjælp

Skoleskift og psykologhjælp

Om skift af skole og mistrivsel

Spørgsmål:

Vi har en dejlig pige på 12 år, som aldrig rigtigt har haft det godt i skolen. Hun skiftede skole for 3 år siden, og det blev egentlig ikke meget bedre. Hun er en meget begavet, veltalende pige. Virker på nogle områder mere moden end sine jævnaldrende. Hun er meget opmærksom på ikke at behandle andre dårligt, men føler selv, at hun må tage alle slagene i skolen.

  • Hun er ikke bange for at tage en konflikt, hun indrømmer selv, at måske har hun blandet sig for meget i andres problemer og dermed skabt problemer for sig selv
  • Hun er fremhævet af lærerne som den kloge, og det har gjort hende upopulær
  • En dreng i klassen har hele dette skoleår været efter hende. Kalder hende fed ko (det er hun ikke), siger hun lugter, er klam og at ingen gider være venner med hende. Mange i klassen er hoppet med på den, især drengene, som også har slået hende
  • Hun er dødsangst, græder når vi taler om bedsteforældre og sygdom, er bange for at miste
  • Hun har, for at få venner, løjet lidt, bl.a. har hun indrømmet at have spillet lidt syg et par gange for at få opmærksomhed
  • Når hun er syg, forlænger hun sygdomsforløbet eller gør det værre

Følgende tiltag er gjort i dette skoleår: Der har været møde i klassen pga. drengenes adfærd. På mødet fik vi at vide af klasselæren, at de ikke ville stoppe med at mobbe min datter, førend hun var ude af klassen. De drenge er der endnu - og det er en friskole. De følger lederen i gruppen, og hans adfærd er ikke blevet ændret synderligt. Af en eller anden grund er min datter ikke populær. Hun ved godt, at hun har gjort ting forkert, og hun siger selv, hun ikke er så god til at skabe kontakter, hun føler sig anderledes. Vi har talt hele weekenden om, hvad min datter kan ændre, og hun virker meget opmærksom. Hun har sagt, at hun vil skifte skole, for hun bliver også kaldt en løgner. Hun har flere gange stillet sig op imod de stærke for at forsvare de svage, men måske for mange gange. Jeg mener min datters rygte ikke kan ændres, jeg mener alle skal have en chance. Skolen har fået 1 år, uden min datter har fået det bedre, og nu føler jeg, at min datter skal belønnes for sin store selvindsigt og starte på en frisk. Jeg synes, det er flot, hun kan se sine egne fejl – men hun spørger også "Hvorfor skal de andre ikke ændre sig?".

Vi overvejer at sende min datter til privat psykolog for at få nogle redskaber til at håndtere skoleproblemerne på. Måske har min datter noget i sig, som der skal arbejdes med. Vi er dog i tvivl om vi skal vente og se om hun selv - sammen med os - kan skabe noget bedre. Og se, om en anden skole ændrer også hendes egen adfærd. Hun er bestemt ikke et problembarn, men hun kræver meget af sine omgivelser, og måske også af sig selv, og det vil jeg gerne dysse lidt ned. At hun er et følsomt og begavet barn skal ikke ændres, men hun skal lære at blive bedre til at møde verden, og det vil vi gerne hjælpe hende med. Hvordan gør vi det?

Mvh
H


Svar:

Kære H

Din 12-årige datter blev flyttet til en friskole for et år siden, fordi hun havde problemer på sin forrige skole. Nu er der gået et år, og hun har også fået store problemer i den nye skole. Problemer, som ikke er blevet løst, selv om I har forsøgt at få hjælp af bl.a. klasselæreren.

Som du beskriver problemet, er jeres datter en dygtig pige, som bliver bemærket af lærerne, åbenbart på en måde, som de andre elever, navnlig drengene, mobber hende for. Selv siger hun, at hun bl.a. forsvarer de svage kammerater og måske blander sig for meget i konflikter, som de involverede kammerater selv vil løse.

Samtidig søger hun opmærksomhed fx ved at foregive at være syg og bliver gerne hjemme længere tid end nødvendigt, selv om hun er blevet rask.

I spekulerer nu på, om I skal finde en anden skole, og om I skal søge privat psykolog til jeres datter.

Inden I flytter jeres datter igen, synes jeg, I skal bede om en samtale med skolelederen. Her kan I bl.a. spørge om, hvilken politik og indsats skolen har over for mobning.
Den mobning, jeres datter har været udsat for af nogle dominerende drenge, er ikke acceptabel. Og det er nødvendigt, at der arbejdes målrettet mod at ændre denne adfærd. Det behøver eleverne hjælp til. En lærer, konsulent, psykolog eller anden, der har særlig indsigt i mobbeproblematikken bør knyttes til klassen, så der kan igangsættes en proces med den hensigt at ændre samspillet mellem eleverne. Sådan en proces kan tage tid at gennemføre, men heldigvis findes der mange gode eksempler på, at massive problemer med mobning bliver løst, når der arbejdes målrettet med dem.

Hvis skolen sætter ind over for mobbeproblemet, kan I vurdere, om det får en afsmittende positiv virkning i forhold til jeres datters adfærd generelt. Ellers kan I sideløbende med processen i klassen bede om en drøftelse med en af PPR’s psykologer for at få dennes vurdering af jeres datters situation samt forslag til, hvordan hun bedst kan hjælpes.

Hvis skolen ikke tager mobbeproblematikken seriøst, dvs. fortsat forholder sig passivt over for den, kan overvejelsen om endnu et skoleskift blive aktuelt. Den situation kan I også drøfte med PPR, som måske vil kunne rådgive jer om, hvilken skole jeres datter vil få glæde af at blive flyttet til.

Jeg håber, I når frem til gode løsninger på jeres datters skoleproblemer, ellers er I velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

14. november 2018

af

mj

Læs også

31.10.13
Skolefobi
Om fobi for skolen
17.09.10
Skoleskift til nærliggende skole
Om skift af skole