Skoleskift med fælles forældremyndighed

Skoleskift med fælles forældremyndighed

Om skoleskift med fælles forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg ved, dette spørgsmål overordnet er beskrevet flere gange, dog ikke fra min vinkel og det er derfor, jeg nu henvender mig.

Jeg vil starte med at sige, at vores fælles barn på 9 år har bopæl hos mig, og at hendes far og jeg er absolut uenige i stort set alt, der vedrører hendes trivsel. Vi har allerede flere gange været igennem statsforvaltningen ang. samvær af samme grund. Sidst er ordningen blevet lavet om til 10/4 til mig som bopælsforælder, af hendes far ændret til 21/7 (og accepteret af både datteren og jeg), da han ikke kunne få det til at hænge sammen ellers...

Vores datter og jeg flyttede i 2010, hvor vi fandt en skole og bopæl tæt på hinanden. Det har siden vist sig, at boligen ikke var så hensigtsmæssig, hvorpå vi fandt et godt nyt hjem i samme by.

Heller ikke skolen var så god til datteren, hun mistrives og der har været holdt familieteammøder med skolen, hvilket ikke har ført til nogen løsning indtil videre. Vores datter er socialt dårligt fungerende men samtidig meget bogligt stærk, hvilket har gjort hende til et offer ved eleverne og en torn i øjet på lærerne.

Det handler om vores datters trivsel, hvilket jeg mener, jeg har ansvaret for fungerer som bopælsforælder. Der foreligger flere PPR-rapporter og en børnepsykiatrisk undersøgelse, som understøtter mit syn på, hvad hun har behov for. Disse rapporter vil hverken den gamle skole eller barnets far forholde sig til.

Nu har jeg fundet en lille, nærværende skole, som er gearet til og indstillet på at hjælpe hendes udvikling i en god retning, både personligt og fagligt, ligger i samme kommune som vi bor, men i oplandet, så hun skal køre med bus, hvilket hun ikke har spor imod. Men hendes far har på det voldsomste modsat sig så meget som at tale med skolen, da han mener, vi bare skal vente og se tiden an på den gamle skole.

Kan jeg flytte hende til den nye skole, eller skal vi være enige, hvilket jeg allerede på forhånd kan sige aldrig kommer til at ske i lyset af vores meget forskellige syn på, hvad der tjener hendes tarv?

Hjælp, gode råd er hårdt tiltrængt hér!

R


Svar:

Kære R

Tak for din mail. Du beskriver, at din datter på 9 år mistrives i den nuværende skole, fagligt velfungerende men socialt problematisk. Du oplyser, at din datter er undersøgt både af PPR og børnepsykiater. Du oplever ikke, at skolen tager sig tilstrækkeligt af problemerne og har nu fundet en ny skole, som du ønsker at flytte din datter til. Der er fælles forældremyndighed, men din datters far afviser at acceptere flytning til den nye skole. Du vil gerne vide, hvad du kan.

Jeg fornemmer på din beskrivelse af din datter, at der er tale om ret alvorlige problemer, som har medført udredning både hos PPR og børnepsykiater, møder på skolen m.v. Du nævner, at I er flyttet i 2010, og at I siden er flyttet til en anden bolig. Din datter har således været ude for flere skift i forbindelse med sine første år i skolen. Hertil kommer den delte forældremyndighed, hvor hun skal forholde sig til flere forskellige miljøer. Umiddelbart kunne det lyde som om din datter ikke har behov for flere omskiftelser, der jo hver gang stiller krav om social tilpasning. Men en sådan vurdering forudsætter et meget bedre kendskab til din datters reaktioner og historie, end jeg kan have på det foreliggende grundlag. Jeg vil foreslå dig, at du beder PPR om at rådgive dig om et eventuelt skoleskift. De vil kunne vurdere, hvad der gavner din datter mest, sådan at du ikke står alene med en sådan vurdering, og PPR er lige såvel til for frie skoler som for folkeskoler.

Ved fælles forældremyndighed har bopælsforælderen ret til at træffe beslutninger alene om en række forhold, men skolegang og skolefritidsordninger er forhold, hvor der forudsættes enighed mellem forældrene, eller i hvert fald accept af et forslag. Derfor kan du ikke uden din datters fars accept flytte hende til en anden skole - og da slet ikke, når faderen allerede direkte har afvist at medvirke hertil.

Den uenighed, I har i den forbindelse, kan du forelægge for statsforvaltningen, og her er det, at du har behov for at fremlægge, hvorfor du mener, at skoleflytningen er nødvendig for din datter. Statsforvaltningen skal primært varetage barnets tarv, altså hvad der tjener barnet bedst. Dette er årsagen til, at jeg tilråder dig at søge yderligere rådgivning hos PPR, der allerede kender din datters problemer i skolen, og som under alle omstændigheder kan bidrage til en vurdering af, hvad der tjener din datter mest. Skoleflytninger i sig selv fjerner sjældent problemer, medmindre der er tale om udviklingsproblemer, der har deres rod alene i skolen. Omvendt kan et skoleflyt være en fordel, hvis der er udviklet et misforhold, hvor dialogen omkring barnet er præget af mistillid, og hvor det ikke er lykkedes at finde et grundlag for et konstruktivt samarbejde. Ikke mindst løsningen af sociale problemstillinger forudsætter et samarbejde.

Kort sagt: Du kan ikke flytte din datter uden en form for enighed med faderen. Hvis du finder, at det er afgørende vigtigt at flytte din datter vil det være en god ide at få en vurdering fra PPR om virkningen af flytning til den nye skole, inden du beder statsforvaltningen om at løse jeres uenighed herom. Hvis PPR anbefaler den konkrete flytning, vil du have et godt argument herfor, som både faderen og statsforvaltningen sikkert vil tillægge betydning.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. juni 2015

af

mj

Læs også

07.11.12
Bange for at miste bopælsretten ved skoleskift
Om skoleskift med delt forældremyndighed
15.11.11
Min søn ønsker at flytte skole hurtigst muligt
Om skoleskift