Skoleskift med delt forældremyndighed

Skoleskift med delt forældremyndighed

Om skoleskift med fælles forældremyndighed for mistrivende elev

Spørgsmål:

Vi er desværre skilsmisseforældre, som har et barn, der mistrives i sin skole. Kommunen er desværre inde over, da skolen har lavet underretning. Vi forældre er nu blevet enige om skoleskift. Kan kommunen modsætte sig, at vi skifter skole? Og har de hjemmel til at nægte os at skifte skole?

Venligst,
J


Svar:

Kære J,

Alle forældre har i henhold til Folkeskolelovens § 36 krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at der er plads (kommunalbestyrelsens har fastsat kapaciteten på de enkelte klasser/ skoler). 
Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg jf. Folkeskolelovens § 40. Bestemmelsen giver kun kommunalbestyrelsen mulighed for at afvise elever, der søger optagelse på en af kommunens skoler efter regler om det frie skolevalg, for at kunne beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin af pædagogiske årsager. Man kan således ikke afvise elever afhængigt af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.

I skal nøje overveje, selvom I har ret til et skoleskift, om igangsættelse af en sådan handling i sidste ende vil være gavnlig for jeres barn og jeres egen sag. At det måske ikke bliver så nemt at finde et andet egnet skoletilbud til jeres barn. I kunne også overveje at fremlægge jeres ønske om skoleskift i forbindelse med jeres kommentarer til underretningen og udarbejdelsen af en handleplan. Og endelig vil selve underretningen samt eventuelle efterfølgende handlinger/indsatser jo fortsætte som en sag i kommunalt regi.

Venligst,
Forældrerådgivningen
 

 

Senest opdateret den

11. maj 2015

af

mj

Læs også

10.09.10
Nægtet skoleskift
Om skoleskift
11.05.15
Kan man tage 10. klasse to gange?
Om at tage skoleår om