Skoleskift grundet mobning

Skoleskift grundet mobning

Om trivsel og skoleskift

Spørgsmål:

Hej brevkasse

Vores datter går i 5. klasse og skal til at starte i 6. klasse efter sommerferien. Hun er 11½ og er gennem flere år blevet udsat for mobning (øgenavn og social udelukkelse samt generelt drilleri) på sin skole (en pæn privatskole med et godt ry og gode, kristne værdier). Vi har arbejdet meget med hende, idet hendes temperament og følsomhed tidligere har bragt hende i uheldige situationer i forhold til jævnaldrende. Hun blev tidligere let ked af det og følte sig let ilde set af andre - der skulle ikke så meget til. Helt uheldig var hendes skolestart, hvor hun meget hurtigt fik et øgenavn. Vi var nye "skoleforældre", og vi fik ikke megen støtte af skolen til at tackle problemet. Heldigvis er vi vokset med opgaven.

Det nuværende problem er, at der er MANGE elever på den nuværende skole, som har interesse i og forventer, at vores datter ikke ændrer sig. Altså at hun BLIVER i rollen som hende, som altid bliver ked af det. Nu i 5. klasse mødes hun af både store og små på HELE skolen med sit øgenavn - ikke hyppigt, men op til flere gange om ugen. Vi synes, skole bagatelliserer dette og mener, at det bare er toppen af isbjerget. Såvel i sin klasse som hjemme på vejen holdes hun også udenfor. Hjemme har 2 elever fra samme skole (fra 6. klasse) sagt til de andre børn, at de ikke skal lege med hende, da hun er et dårligt menneske. Vi har prøvet at tale med forældrene, men de virker forbløffende ligeglade.

Der har været mobning i hendes klasse af andre end hende i klassen. Flere af pigerne i klassen mistrives sammen på den en eller den anden måde.

Vi har besluttet at flytte vores datter til en anden skole lige ved siden af. Lederen samt lærere og klassen på privatskolen er orienteret. Vores datter skal starte om 1 uge (op til sommerferien). Hun glæder sig. Men to ting generer mig:

  1. Klasselæreren på vores datters nuværende skole har overfor en anden af forældrene afvist, at der har været tale om mobning
  2. Vi er nervøse for, hvordan det skal gå vores datter i den nye skole, som ligger lige op ad den gamle - vil øgenavnet flytte med?


Har I nogen råd?

Med venlig hilsen
en mor


Svar:

Kære mor

Noget, der kan gøre forældre bekymrede og ulykkelige er, hvis deres børn ikke trives. Den hverdag, som du beskriver, at jeres datter har haft igennem størstedelen af hendes skoletid, med øgenavne, drillerier og social udelukkelse, er under al kritik. Mobning betyder dårlig trivsel og dårligere læring (for hele klassen faktisk), men påvirker først og fremmest barnets selvtillid og selvværdsfølelse.

I troede naturligvis, at I gjorde det rigtige ved at sætte hende i en privatskole med kristne værdier og et godt ry, men sådan som jeg tolker jeres brev, har skolen ikke taget ansvaret på sig. Det er rigtig godt at høre, at I er vokset med opgaven, men løsningsstrategier, når det handler om mobning og drillerier i skolen, er først og fremmest skolens ansvar, selv om holdbare løsninger selvfølgelig skal findes i et tæt samarbejde med barnets forældre og for den sags skyld også de andre forældre i klassen. Når børn på vejen, der går på samme skole, kan sige at jeres datter er ”et dårligt menneske”, så har de højst sandsynlig hørt det derhjemme. Undersøgelser viser, at når man ofte taler dårligt og nedsættende om andre i sit barns påhør, er der større risiko for, at barnet vil mobbe andre.

De fleste skoler har en trivselspolitik og efter revideringen af folkeskoleloven i 2009, skal alle skolebestyrelser udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Det skal indeholde retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk, herunder en overordnet antimobbestrategi. Men allerede i 2001 vedtog Folketinget” Lov om Undervisningsmiljø”. En lov, der slår fast, at mobning ikke er tilladt!

Det fremgår ikke af jeres brev om skolen har udarbejdet et sådant materiale, til gengæld fremgår det tydeligt, at klasselærerens mangler vilje til at samarbejde. Det kan undre, at læreren, trods adskillige henvendelser fra jer, ikke har iværksat nogen forløb med klassen med fokus på trivsel og samarbejde. Der findes mange ideer og materialer til emnet på nettet for eksempel på www.dcum.dk

Desværre er mobning noget, der ofte foregår i det skjulte for de voksne (eleverne ved gerne meget mere om, hvad der foregår), og derfor kan det vare alt for længe, inden der bliver grebet ind. Det er heller ikke ualmindeligt, at skole og hjem opfatter barnet forskelligt, men jeg undrer mig alligevel over så ringe lydhørhed, der har været på skolen i forhold til jeres datters trivsel.
Det fremgår ikke af jeres brev, om I har rettet henvendelse til skoleledelsen, eller hvorfor I har ventet så længe med at skifte skole, men i hvert tilfælde er beslutningen taget, og om en uge starter jeres datter i den nye skole.

Jeg kan godt forstå, at I er nervøse og bekymrede for, om jeres datter skal opleve nye nederlag, når hun begynder på den anden skole, som ligger lige ved siden af den gamle. I kan ikke skaffe jeres barn venner, men I kan tale med hende om, hvornår hun synes, at kommunikationen med andre børn lykkes godt, og i hvilke situationer hun føler sig godt tilpas sammen med andre. Altså sætte fokus på det, der lykkes.

Hvis ikke I allerede har talt med lederen og klasselæreren det nye sted om baggrunden for skoleskiftet, vil jeg råde jer til at gøre det. Undersøgelser viser nemlig, at det kræver en helt særlig indsats fra den nye skole at modtage et barn, der er blevet mobbet. Helle Rabøll Hansen, mobbeforsker fra Danmarks Pædagogiske Universitet, siger blandt andet: Skolen skal forestille sig, at barnet er nyt i et helt år, og klassen skal indstille sig på at gøre noget ekstra.
Jeg vil desuden foreslå, at I på eget initiativ kontakter den kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og beder om en samtale med en psykolog. Fortæl om jeres barn og hendes skoleoplevelse indtil nu og bed om at få et par gode råd med på vejen, både til jer selv og til hende.

Jeg håber, at jeres datter kommer til at trives og får et bedre skoleliv i den nye skole.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

25.02.15
Min søn er fanget i specialklasse
Om mulig fejlplacering i specialklasse
18.04.12
Forældreuenighed om skolevalg
Om skolevalg med delt forældremyndighed