Skoleskift efter 0. klasse

Skoleskift efter 0. klasse

Om skoleskift i indskolingen

Spørgsmål:

Hej!

Vores søn skal efter sommerferien starte i 1. klasse på en ny skole, hvor hans bonusstoresøster går. Da han desuden er en følsom dreng, der igennem det sidste halvandet års tid har oplevet skilsmisse og flytning, vil vi høre, om I har nogle råd til, hvordan vi hjælper ham igennem dette skift. Vi - hans mor og far - har ingen konflikter og er gode til at samarbejde omkring ham.

Vores spørgsmål drejer sig primært om:

Hvornår er det bedst at fortælle ham det? Vi går ud fra, at det er vigtigt, at han når at sige ordentligt farvel til sin nuværende klasse og når at møde den nye før sommerferien. Hvor meget bør vi forklare ham om bevæggrundene for skiftet?

Vi mener, det er en bedre skole og SFO for ham, og at det vil give ham en følelse af sammenhæng, når bonussøster også går der.

Han er forbeholden og ikke glad for forandringer, så der vil sikkert komme en masse spørgsmål og modstand fra ham. Håber I kan hjælpe :-)

Venligst,
H


Svar:

Kære H

Jeres søn går i 0. klasse og skal efter sommerferien starte på en ny skole, hvor hans bonussøster går. Det sidste halvandet år har været præget af skilsmisse og flytning, hvilket naturligvis har haft indvirkning på hans liv, og I skriver, at han er forbeholden og ikke glad for forandringer. Men det er der ikke noget mærkeligt i, de allerfleste børn ønsker status quo, at tingene bliver som de er lige nu, også at far og mor bliver sammen.  Heldigvis er I gode til at samarbejde om ham, hvilket ifølge den nyeste forskning på området har endog meget stor betydning for, hvordan barnet kommer til at trives efterfølgende. Men nu skal der ske en ny ændring i hans liv, og I er optaget af, hvordan og hvornår I skal informere ham om skoleskiftet. Jeg er ikke psykolog, og har ikke de faglige kompetencer til at udtale mig om, hvordan et barn tænker, føler og oplever i hans alder (hvilket i øvrigt også vil være forskelligt fra barn til barn). Derfor vil jeg foreslå, at I først og fremmest taler med børnehaveklasselederen og pædagogerne i SFO, som har fulgt ham i dette skoleår, og som derfor har et større kendskab til ham. Det kan tilmed være en god støtte for jeres søn i dagligdagen, at han kan dele de svære følelser med neutrale voksne. I kan eventuelt også bede om en samtale med skolens psykolog, som kan give jer nogle redskaber til at tale med jeres søn om det kommende skoleskift. Hvis I ikke allerede har gjort det, kan Børns Vilkår også kontaktes telefonisk.

Umiddelbart vil jeg råde jer til at tale med jeres søn nu - jo før jo bedre -, så han har tid til at vænne sig til tanken. Børn er følsomme, og han har sikkert allerede en fornemmelse af, at der er ”noget i gære”.  Det fremgår af jeres henvendelse, eller sådan tolker jeg det i hvert tilfælde, at I er bekymrede for hans reaktion, og at I forventer en masse spørgsmål og modstand fra hans side. Som jeg var inde på tidligere, vil modstand være mere naturligt end det modsatte, og med hensyn til, hvor meget I skal fortælle om bevæggrundene til jeres valg om skoleskift, så fortæl ham sandheden. Det tror jeg, at man kommer længst med, og så må I udholde, hvis han i en periode er vred på jer eller ked af det. Han skal naturligvis anerkendes i sine følelser. 

Jeg håber, at I kan bruge nogle af ovenstående råd og overvejelser til at komme videre. I er også velkomne til at skrive igen eller ringe til Forældrerådgivningen på telefon 70 25 24 68. Der er åbent dagligt fra kl. 10:00-14:00.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

27. marts 2015

af

mj

Læs også

12.11.12
Skoleskift med fælles forældremyndighed
Om skoleskift med fælles forældremyndighed
02.09.11
Svært skolevalg for skilsmissebarn
Om valg af skole med delt forældremyndighed