Skoleleder forholder sig passivt overfor problematisk lærer

Skoleleder forholder sig passivt overfor problematisk lærer

Om samarbejdsproblemer med lærer

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har læst en del af indlæggene på jeres website pga. store problemer med den lokale skoleledelse. Nu vil jeg høre jer, om I kan rådgive angående yderligere muligheder. Følgende er en lang historie, men jeg vil gerne forklare sammenhængen.

Vi har flere børn på samme skole, hvor vores søn nu går i tredje klasse. Vores to andre børn er begge ældre og klarer det fint. Vores søn klarer sig rent fagmæssigt heller ikke dårligt, men vi oplevede sidste år, at en lærer voldsomt tog ved vores søn flere gange i nakken, hvor han blev ved med at klemme om nakken, indtil vores søn sagde av. Min søn forklarede, at "læreren blev ved med at klemme, indtil jeg var lige ved at græde." Det skal siges, at vi er bekendt med, at et andet barn af samme lærer har oplevet at blive klemt i armen så hårdt. at der bagefter var blå mærker, mens et tredje barn er blevet skubbet af læreren, så barnet fløj hen ad gulvet. Før lærerens voldsomme fysiske reaktion på børnene blev der skældt ud på alle børnene i klassen dagligt igennem længere tid, hvilket så udviklede sig til de fysiske episoder. Da vores søn fortalte om det, var det sket så mange gange, at han udlagde det som en normal dagligdag med denne lærer.

Min kone og jeg reagerede begge kraftigt, og hvor jeg ville have politiet på sagen øjeblikkeligt, så overtalte min kone mig til at tage det op i klassens forældreråd, hvor episoderne med de to andre børn jo så kom frem. Jeg skrev en e-mail til skolens ledelse, hvor jeg fortalte om hændelserne, og skolelederen lovede at gøre "noget" ved sagen, men ville naturligvis ikke sige hvad.

Det hører til sagen at forklare, at læreren både var dansk- og klasselærer for klassen.

I forbindelse med en skole/hjem-samtale konfronterede jeg læreren direkte med oplysningerne om, at han havde klemt min søn i nakken flere gange. Læreren nægtede pure alt om hændelsen. Jeg fortalte ham, at hvis han nogensinde rørte min søn igen, så ville han blive politianmeldt øjeblikkeligt. Jeg spurgte, om han forstod, hvad jeg sagde, og det bekræftede han, at han gjorde.

Skolelederen fangede mig en dag i skolen og spurgte, om jeg var tilfreds med, hvad der var gjort, hvortil jeg kun kunne svare, at jeg ikke var bekendt med, at der er gjort noget som helst. Skolelederen sagde så, at det var der. Han spurgte, om vi nu kunne lukke sagen, hvortil jeg svarede, at det aldrig ville ske, da jeg på baggrund af skolens passivitet ville være på vagt overfor, om det skete igen. Jeg sagde også direkte til ham, at jeg i mellemtiden naturligvis var parat til at samarbejde med skolen. Vi finder så ud af, at skolen har valgt at indsætte en anden lærer som klasselærer, men den voldsomme lærer forbliver klassens dansklærer i anden klasse og her derfor mange timer med klassen. Denne lærer er i tredje klasse blevet matematiklærer i stedet for dansklærer for klassen. Vi håbede, at det nu var slut.

Nu er vores søn i gang med tredje klasse, og der gik ikke mere end 2-3 uger før samme lærer begyndte at råbe og skrige af børnene. Læreren har overhovedet ingen dialog med børnene. De skældes ud i samlet flok, uanset hvem eller hvad går galt. Det har flere konsekvenser. Børnene respekterer denne lærers skældud mindre og mindre, og børnenes selvværd falder dag for dag.

Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er tilsvarende problemer med nogen af klassens øvrige lærere. De tager dialogen med børnene i stedet. Pågældende lærer kan simpelthen ikke håndtere børn, han har ikke pædagogisk sans overhovedet og vælger enten fysisk eller verbal afstraffelse som løsning på enhver situation.

Idet denne råben og skrigen er startet igen, så har jeg for ca. to uger siden kontaktet skolelederen per e-mail via Skoleintra og forklaret situationen og opfordret til en uformel samtale. Skolelederen ignorerer min besked og undlader fuldstændigt at svare. Jeg kontakter endnu engang for ca. en uge siden skolelederen med gengivelse af forrige brev, endnu engang med opfordring til en uformel samtale. Skolelederen ignorerer mig igen. Intet svar.

I sidste uge var der så forældremøde i klassen, hvor min kone og jeg naturligvis deltager. Det viser sig, at samtlige børn, bortset fra to, til deres forældre fortæller, hvordan de kommer hjem fra skole med ondt i hovedet, ondt i maven, og fire børn har direkte bedt om at skifte skole.

Klassens lærere oplyser, at klassen er urolig, men at "det går rigtig godt". Klassens lærere, heriblandt den voldsomme dansklærer, havde til forældremødet ingen kommentarer til de mange forældres oplysninger om, at deres børn havde det meget skidt i klassen. Jeg er af den opfattelse, at størstedelen af problemerne kan tilskrives den voldsomme lærer, da børnene ikke kan respektere en skideballe fra en person, som bare altid skælder ud. Jeg er bange for, at det igen udvikler sig til fysisk vold mod børnene, heriblandt min egen søn. Når læreren purer nægter, at der er problemer i klassen, skolelederen fuldstændig ignorerer henvendelser og opfordring til uformel dialog, og et forældremøde viser, at samtlige børn er på katastrofekurs, hvad i alverden kan man så gøre i dette system? Har I et råd til, hvordan vi kan komme videre nu?

De væsentligste problemer er, at læreren stadig forsøger at undervise børnene, og at skolelederen nægter at kommunikere. Jeg har læst Folkeskoleloven, som jeg ikke synes giver et sort/hvidt svar på ret meget. Min egen tanke er at kontakte skoleforvaltningen med gengivelse af forløbet, som det er gengivet i dette brev, men vil først høre jer, om I har et råd til det videre forløb. Medierne er selvfølgelig også en mulighed. Vi kan bare ikke lade vores søns selvværd fortsætte ned i et sort hul alene på grund af en enkelt lærers manglende evner i at håndtere børn. Vi er klar over, at vi kan flytte vores barn til en anden skole, og det bliver nok også enden på det, da vores søn ikke skal gennem ret meget mere - det virker bare ikke rimeligt.

Med venlig hilsen
A


Svar:

Kære A

Jeg ser dit brev som endnu et eksempel på, hvor svært skoleledere har ved at træde i karakter og gribe ind, når en lærer ikke magter sit arbejde. Det gør denne lærer ikke ifølge din beskrivelse, og du og de andre forældre har al mulig grund til at forvente at skolelederen gør noget ved det.

Der er ingen tvivl om, at det er en af skolelederens vanskelige opgaver at handle i denne situation. Skolelederen kender naturligvis udmærket problemerne med læreren, og han har måske også forsøgt at hjælpe læreren til at få styr på undervisningen og behandle børnene ordentligt, det er i hvert fald hans opgave. Hvis det ikke hjælper, hvad skal skolelederen så gøre? Flytte læreren til andre klasser med nye klager til følge, finde andre opgaver på skolen – eller som sidste udvej søge at få læreren forflyttet eller afskediget? Læreren er jo også klar over, at det ikke fungerer for ham, og han har det sikkert ikke godt med det.

Det er imidlertid ikke jeres problem. I skal naturligvis koncentrere jer om, at jeres børn får en god og positiv skolegang – og det har de altså ikke nu, hvor de kommer hjem og klager over ondt i hovedet, mavesmerter og ønske om at skifte skole. Det er klart, at I må gøre noget ved det. Hvis læreren igen udøver vold på din søn eller andre elever, gør I efter min mening ret i at melde det til politiet. Det er indiskutabelt forbudt uanset hvad grunden måtte være, det fremgår i hvert fald af Folkeskoleloven. Se evt. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131217, der handler om fremme af god orden i folkeskolen og hvilke sanktioner, der er tilladt og ikke tilladt (§ 10).

I har tidligere haft sagen oppe i klassens forældreråd, og jeg forstår, at næsten alle forældre oplever de samme problemer, som du beskriver. Det var måske en ide, at forældrerådet indkaldte til at nyt møde med det ene punkt på dagsordenen og med invitation til skolebestyrelsesformanden og skolelederen. Her kan I beskrive problemerne (igen) og kræve at forholdene bliver rettet nu. Skolelederen bør kunne fortælle jer, hvad han har tænkt sig at gøre ved jeres klager over læreren. Der bør ske noget nu og ikke først til sommer.

Jeg har set på skolens målsætning, der indledes således:

Målsætning:

At alle skolens børn trives og udvikler sig til hele mennesker, der er klar til at møde de udfordringer, livet byder på.

Værdier:

En god skole skabes i et fællesskab mellem børn, forældre og personale. På Ulsted Skole bygger vi fællesskabet og hele skolens virke på værdierne osv.

Hvis skolen mener noget med disse ord, må den også tage jeres henvendelse alvorligt og sørge for at jeres ”børn trives og udvikler sig til hele mennesker”.

Hvis skolelederen ikke vil deltage og tale med jer eller ikke retter op på forholdene, kan I gå videre og klage til kommunalbestyrelsen (sendes til skoleforvaltningen) i kommunen. Dels over den behandling jeres børn udsættes for, men ikke mindst over skolelederens tilsyneladende passivitet, og at han ignorerer skriftlige henvendelser. Vedlæg den skriftlige korrespondance og en beskrivelse af forløbet svarende til den, du har skrevet til Forældrerådgivningen.

At gå til pressen bør altid være den sidste udvej i en sag som denne. Det kan få store menneskelige omkostninger og flytte fokus fra det sagen drejer sig om: At jeres børn får en tilfredsstillende skolegang.

Jeg håber, I giver jer tid til endnu en gang at forsøge at få løst problemerne, inden I griber til at flytte jeres søn og måske også andre elever. Der er langt til nærmeste alternativ, og jeg mener, at hans klasse under alle omstændigheder skal flytte til en større skole efter 6. klasse. Men det kan blive sidste udvej hvis ingen vil gøre noget.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

14. april 2015

af

mj

Læs også

06.05.11
To forskellige meldinger på bevilling af støttetimer
Om bevilling af støttetimer
03.05.11
Uenig i børnehavens vurdering omkring skolestart
Om vurdering af skoleparathed