Skolefobi

Skolefobi

Om fobi for skolen

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver, fordi jeg har et barn på 14 år, der har udviklet noget skolefobi. Det har efterhånden stået på i 7 måneder. Mit barn er bange/angst for at komme i skole og se hverdagen i øjnene og møde sine kammerater. Mit barn kan godt snakke med vennerne herhjemme.

Der har i en periode været psykologer på, som nu har opgivet, fordi de ikke mener, det hjælper, og det er en blanding af angst og trods. Jeg mener nærmere, der er noget, der gør, at mit barn reagerer på denne måde og har bedt om yderligere behandling. Mit barn har fået hjemmeundervisning i en periode, men da resultatet skulle være at ende på skolen, var mit barn nervøs/bange for konsekvensen og har totalt stejlet. Man mener, jeg gerne må slæbe mit barn af sted i skole, men jeg mener ikke, man kan slæbe et barn på 14 år i mod dets vilje, og når det så også handler om angst? Barnet bør selv være med i forløbet?

Nu kommer PPR med ind i det, men hvad mener I man evt. kan gøre for, at mit barn kan vende tilbage til skolen. Vil et skoleskift være på sin plads?


Svar:

Hej

Du skriver om dit barn på 14 år, der de sidste 7 måneder har vægret sig ved at gå i skole. Jeg har fuld forståelse for din bekymring for dit barn, og jeg kan se, at I har forsøgt mange ting for at hjælpe. Indtil videre desværre uden held.

For en ordens skyld: Jeg er enig med dig i, at det ikke har mening at slæbe et barn på 14 år i skole.

Du skriver endvidere, at I har haft kontakt med psykologer, der har opgivet at hjælpe. Jeg forstår ikke helt hvorfor. Men det kan være fordi, det er for svært at finde frem til, om jeres barn vægrer sig ved at gå i skole af konkrete grunde (faglige vanskeligheder, drillerier/mobning eller andet), eller om jeres barn nægter at gå i skole pga. mere diffus angstfølelse (skolefobi).

Til sidst nævner du, at PPR er inddraget. Det lyder fornuftigt, fordi der er behov for en yderligere afklaring af situationen. Det kan PPR evt. være behjælpelig med, hvis ikke det er herfra psykologerne kom. PPR's medarbejdere kan bistå med en pædagogisk-psykologisk udredning, der kan ligge til grund for yderligere støtte eller behandling. PPR' s udredning kan også ligge til grund for en indstilling til en differentialdiagnostisk udredning på en børnepsykiatrisk afdeling. En sådan udredning kan også ligge til grund for yderligere initiativer.

En indstilling til en børnepsykiatrisk udredning kan også ske via jeres egen læge.

Du nævner også muligheden for et skoleskift. Muligheden er til stede, men der er også en risiko for, at problemerne flytter med. Derfor anbefaler jeg, at I om muligt får gennemført en grundigere udredning, og derved skaffer et mere solidt grundlag for beslutninger om den fremtidige skolegang.

Der er tale om en alvorlig situation, når et barn på 14 år vægrer sig ved at gå i skole. Derfor kan det også være nyttigt at rette henvendelse til socialforvaltningen i jeres kommune for yderligere støtte.

Jeg håber, du på trods af besværet får tilrettelagt en skolegang for dit barn. Du er velkommen til at skrive igen til os eller til at ringe på telefon 70 25 24 68. Der er åbent på hverdage mellem kl. 10 og kl. 14.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. marts 2015

af

mj

Læs også

23.02.15
ADHD-elev i 7. klasse mistrives
Om mistrivende elev med ADHD
24.05.12
Ellers velfungerende dreng er begyndt at mobbe
Om mobning