Skole truer os med udsmidning hvis vi modsætter os nedrykning

Skole truer os med udsmidning hvis vi modsætter os nedrykning

Om samarbejdsproblemer med ledelse

Spørgsmål:

Min søn må fra på mandag ikke længere komme på skolen, hvis vi ikke vil tage imod tilbuddet om at rykke ham fra 1. klasse ned i 0. klasse. Det til trods for, at han bliver 8 år nu her og går i skole/klasse med sin lillebror. Hvad gør vi lige?

Venlig hilsen
CJ


Svar:

Kære CJ

Jeg forstår, at du talte med Forældrerådgivningen så snart vi modtog dit brev. Din søns problemer er forhåbentlig ved at blive løst, men her får du alligevel et forsøg på at svare dig.

Du skriver, at I skal tage imod et tilbud om at rykke jeres søn ned i 0. klasse – hvis I ikke gør det, må han ikke længere komme i skolen. Det vil jeg ikke kalde et tilbud, men et krav fra skolelederens side, og en meget uheldig måde at reagere på.

Hvis din søn, som du skriver, bliver 8 år nu, altså i 2010, kunne han egentlig gå i 2. klasse, men går kun i 1. klasse. Det kunne tyde på, at han allerede har fået skoleudsættelse og er begyndt i 0. klasse i det år, hvor han fyldte 7 år. Han er altså allerede temmelig gammel til at gå i 1. klasse, og som 8-årig i en børnehaveklasse vil han være ca. 2 år ældre end sine kammerater. Det lyder som en rigtig dårlig løsning.

Skolelederen har ret til at lade en elev gå i samme klasse i to år, hvis det er til elevens bedste. Forældrene skal inddrages i beslutningen, men der er ikke længere krav om samtykke fra forældrene. Man kan ikke klage højere op i systemet over afgørelsen. Hvis jeres søn er født i 2002, og altså fylder 8 år i 2010, ville jeg nu alligevel klage over afgørelsen, idet han i så fald allerede har fået skoleudsættelse. Hvis han er født i 2003, kan han godt gå 0. klasse om hvis det er til hans eget bedste, og så har I ingen klagemulighed.

Derimod må skolelederen ikke smide en elev ud af folkeskolen eller bare true med det. Det er ikke lovligt, og gør han det, bør I straks klage til kommunalbestyrelsen. (Hvis der er tale om en privatskole er det desværre lovligt, der kan I ikke gøre noget).

Men der må jo være en eller anden grund til, at skolelederen reagerer så voldsomt. Jeg kunne forestille mig, at din søn har nogle vanskeligheder, som skolen ikke synes, de kan magte. Hvis det er tilfældet, er du forhåbentlig i forbindelse med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen. Men under alle omstændigheder ser det ud til, at du har brug for at tale med PPR nu. PPR fungerer som rådgiver for både forældre og skole, og jeg synes du skal tale tingene igennem med dem og høre, hvad de har at foreslå.

Du har ret til at få kopi af alle skrivelser om din søns skolegang, og du har også ret til at få en skriftlig begrundelse for skolelederens afgørelser om din søns undervisning. Du kan eventuelt begære aktindsigt hos PPR og skolen for at se, hvad der findes af skriftligt materiale. (Det kan du gøre skriftligt eller mundtligt, og du skal have svar i løbet af 10 dage).

Dit brev tyder på, at du er usikker med hensyn til, hvad der ligger bag skolens afgørelse. Derfor tror jeg, det vil være en god ide at bede om et hurtigt møde med skolelederen for at høre, hvorfor man reagerer så voldsomt. Jeg synes, du skal insistere på, at PPR deltager i mødet som rådgiver.

Her kan du dels høre hvad skolen har at sige, dels gøre rede for din opfattelse af tingene. Det vil nok være en god ide at tage en bisidder med, det kan være en god ven eller en anden, som du har tillid til. Det kan være godt at være flere til at stille spørgsmål og høre svarene.

Jeg håber det vil føre til en løsning som du og din søn kan være tjent med. Alle parter bør jo være interesserede i, at din søn får den bedst mulige skolegang.

Hvis tingene ikke løser sig, er du velkommen til at henvende dig til Forældrerådgivningen igen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

14. april 2015

af

mj

Læs også

08.05.13
Elev bortvist og givet enkeltmandsundervisning
Om bortvisning
07.02.11
Udelukkelse fra undervisning i hjemklassen
Om udelukkelse fra undervisning