Rettigheder vedr. møder ved fælles forældremyndighed

Rettigheder vedr. møder ved fælles forældremyndighed

Om møder om elevs skolegang med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Hvis jeg som bopælsforælder kontakter skolepsykologen pga. problemer, som jeg ser og oplever, og der bliver afholdt møde med psykolog, lærer og pædagog, har faren så ret til at deltage i disse møder? Jeg ved godt, han har ret til at blive informeret - hvis han selv spørger - men har han ret til at deltage? Vi har fælles forældremyndighed. Han har samvær med vores 7-årige dreng ca. hver anden lørdag til søndag. Der er aldrig lavet samværsaftale på skrift.

Mvh.
S


Svar:

Kære S

Du spørger til, om faderen til din søn på 7 år har ret til at deltage i samtaler med skolepsykologen, hvis der afholdes møder med psykologen og skolen om din søns forhold i skolen. Du oplyser, at I har fælles forældremyndighed, og at der i praksis er løbende samvær med faderen hver anden weekend, og at du ved, at faderen har ret til at blive orienteret, hvis han spørger.

Ved fælles forældremyndighed har begge forældre samme rettigheder og pligter i forhold til barnet. Det er kun i situationer, hvor der ikke er fælles forældremyndighed, at reglerne om ret til orientering gælder. Ved fælles forældremyndighed er det en forudsætning, at begge forældre har samme ret og pligt til involvering i fællesbarnets forhold. Så svaret må være, at dit barns far har ret til at blive inddraget i skoleforholdene, også hvis PPR inddrages, idet det her er en forudsætning, at forældrene høres.

Du skriver ikke, hvori problemerne i skolen består, men du har under alle omstændigheder en mulighed for selv at bede skolelederen om en samtale om din søns forhold med inddragelse af PPR. Du kan så i forbindelse hermed aftale, hvorledes skolen og PPR finder, at barnets far skal involveres.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

18.04.12
Eksmand modsætter sig bopælsændring
Om skoleskift med delt forældremyndighed
29.11.13
Forældre utilfredse med legeordning
Om legeordning i skoletiden