Råd om tidlig skolestart

Råd om tidlig skolestart

Om tidlig skolestart

Spørgsmål: 

Til Forældrerådgivningen

Jeg skriver for at bede om lidt sparring fra jer omkring overvejelser i forhold til min datters skolestart.

Hun er fra juli 2009, og jeg skiftede hende til en ny børnehave i sommers (dvs. da hun lige var fyldt 4 år), som følge af markant mangel på piger at lege med i den gamle børnehave - kun én pige i årgangen over og én anden pige på samme alder. Jeg valgte at flytte hende frem for at se tiden an, for at hun skulle have 2 år i den nye børnehave. Skiftet gik fint, og min datter fik hurtigt en flok veninder i den nye børnehave. Da jeg var til 3 mdr. samtale i november, nævnte jeg, at vi til foråret skulle være obs. på at matche min datter op imod nogle af dem, der ikke skulle i skole, da de fleste af hendes legekammerater vist skulle i skole – hvortil en af pædagogerne svarede: ”Skal hun ikke i skole til sommer?”. Og jeg affærdigede med et: ”Nej, hun er lige fyldt 4 år”. Det viste sig, at de ikke havde fanget, at hun lige var fyldt 4 år, da hun startede, og at de havde ageret på hendes adfærd og derfor troede, at hun var ældre/efterårsbarn.

En uge senere valgte jeg at spørge en af pædagogerne, om de decideret ville anbefale en tidlig skolestart og svaret lød ”Ja, det er jeg ret sikker på – men jeg vil gerne lige tage det op med hele gruppen, for vi har aldrig givet sådan en anbefaling før”. Den holdning blev gentaget efter næste personalemøde. Argumenterne er, at hun er meget moden af sin alder, kan alt det man skal kunne og er mere skoleparat end adskillige af de børn, der skal afsted til sommer, samt at de simpelthen ikke ved, hvem de skal matche hende op med næste år, og de derfor frygter, at hun vil få et ret trist år, hvis hun bliver tilbage. Halvdelen af børnehaven skal i skole til sommer, så der er kun ca. 15 børn i alt i hendes årgang og årgangen under tilbage. Der er heldigvis et fritidshjem tilknyttet, så de kan potentielt lade hende indgå i den flok om eftermiddagen.

Udfordringen er så desværre, at jeg står i en situation, hvor den lokale folkeskole ikke er en mulighed, og den nærliggende privatskole allerede havde givet tilsagn til både optagede børn og årets venteliste, og herudover af princip ikke optager børn før det år, hvor de fylder 6 år.

Så nu står jeg i en situation, hvor jeg skal vælge mellem at følge anbefaling fra børnehaven, men med den konsekvens at hun (og dermed også hendes lillesøster) skal gå i en skole, der ligger længere væk fra vores bopæl, og dermed ikke får en del venner ’rundt om hjørnet’ og også giver os 30-45 minutters ekstra transporttid pr. dag – eller aktivt vælge at lade hende sidde på udskifterbænken et helt år i børnehaven for – forhåbentlig – at få hende i den nærmeste skole, når hun fylder 6 år.

Hvis jeg var sikker på, at det ’blot’ var et enkelt lidt vanskeligt år vi skulle igennem, hvis hun blev i børnehaven, ville jeg godt kunne tage det år som en kortvarig udfordring. Men hvis jeg IKKE sætter hende i skole nu, risikerer jeg, at hun ender som ”klassens omsorgsfulde storesøster”, eller (værre endnu) måske ender som hende, der totalt dirigerer færdslen når hun starter  – og derudover nok vil være en af de stærkeste fagligt og dermed med en vis sandsynlighed være i risiko-zonen for at kede sig i timerne. 

Hvis jeg kan få hende ind på en eller anden ok skole, står jeg til gengæld med en usikkerhed i maven om, hvorvidt hun nu også er moden nok til at være skolebarn socialt – hvordan vil hun takle den lidt mere barske verden, som piger går ind i når de starter i skole? Hvordan vil hun takle potentielt at være ’the odd one out’ i perioder (den yngste, den der ikke har en far, den der har en død lillebror)? Hun er robust, men også sensitiv og børn kan jo være ret hensynsløse til tider. Er hun virkelig færdig med at lege dagen lang, også selvom hun til tider er træt af at nusse rundt i skoven og kan forstå en kollektivbesked og alt det andet man skal kunne, når man skal starte i skolen? Når hun leger med jævnaldrende i andre sammenhænge, synes jeg det går lige så fint, som når hun leger med sine lidt ældre børnehavekammerater, så det er ikke fordi, hun ikke kan fungere med jævnaldrende.

Børnehaveskiftet gav også kortvarig sommerfugle i maven, men ikke på samme måde som denne beslutning. Jeg kæmper virkelig med den her, fordi jeg har svært ved at se, at der er en god løsning – kun et spørgsmål om hvilken af de alternative løsninger der er værst… Skift til en engelsksproget pre-school er allerede overvejet (sproglig udfordring samt mange på hendes egen alder) – men det blev hurtigt fravalgt, fordi jeg ikke vil give hende tre skift på tre år.

Så nu er det jeg er nået frem til, at jeg må have nogle erfarne rotter på banen, som kan komme med lidt input, der forhåbentligvis kan sætte løsningen i et lidt klarere lys.

Det jeg særligt søger efter er erfaringer i forhold til hvorvidt der i praksis ses negative konsekvenser ved at komme senere i skole end ens modenhed og faglige evner til siger – ud over at sidste år i børnehaven kan være en udfordring at komme igennem.

På forhånd tusind tak for jeres sparring. Giv gerne lyd om et tidspunkt, hvor jeg kan fange jer pr telefon, hvis I vurderer, at en telefonsnak vil være bedste kommunikationsform.

Venlig hilsen
S


Svar:

Kære S

Der er ikke noget at sige til, at du er kommet stærkt i vildrede om, hvad der vil være det bedste tidspunkt for din datter at starte i skole på. Vore børn er det mest dyrebare vi har! Derfor vil vi også helst træffe de helt rigtige valg, både når det gælder deres skolegang og deres liv i det hele taget, men lige meget hvilken beslutning du ender med at tage, vil det på den ene eller anden måde få nogle konsekvenser. Det behøver imidlertid ikke at være negativt. Selvom du forsøger at holde plusser og minusser op mod hinanden, vil der være en række ukendte faktorer, som du ikke kan tage højde for.

Rent lovmæssigt er der, som du allerede ved, ingen problemer. Selvom hun er ung, fyldte 4 år i juli, kan et barn, der er født i 2009, og som fylder 5 år senest den 1. oktober 2014, optages i børnehaveklasse, hvis barnet ellers forventes at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter (§ 37 i Folkeskoleloven), og det har børnehaven, rent undtagelsesvist, afgivet en skriftlig erklæring om. Ud over at omtale hendes modenhed og robusthed og hendes veludviklede faglige og sociale kompetencer skriver de også, at de ikke umiddelbart kan tilbyde hende mere. En udtalelse som bekymrer dig af flere grunde. Ud over mangel på faglige udfordringer i børnehaven, er du nervøs for, at hvis I udskyder skolestarten et år, kan hun risikere at blive ”klassens omsorgsfulde storesøster” og/eller den, der dirigerer rundt med de andre. Du tænker også, at hun fagligt vil være i front og måske komme til at kede sig i timerne, hvis I venter et år.

Overgangen fra børnehave til skole er for alle børn et skift mellem to forskellige verdener, en del børn oplever overgangen meget stærkt, og nogle taler om et kulturchok. Så selv om hun er robust og god til at klare skift (som eksempelvis ny børnehave) må man ikke underkende, at det på mange måder kan være hårdt at gå i 1. klasse, både fagligt og socialt. Også SFO/fritidshjem vil være nyt for hende.

Med hensyn til faglige udfordringer tror jeg ikke, at du behøver at være så nervøs. Hvordan undervisningen tilrettelægges og i hvor høj grad, der tages hensyn til det enkelte barns udvikling, er naturligvis afhængigt af læreren/pædagogen, men det er ikke ualmindeligt, at en del børn (mest piger) kan bogstaverne, når de starter i 0. klasse, og nogle kan også læse.  Det skal børnehaveklasselederen tage højde for i sin undervisning. Så mit gæt vil være, at der vil være andre børn, som også er fagligt ”fremme i skoene”. Hvad angår din bekymring for, at din datter udvikler uhensigtsmæssige handlemåder, dominans eller overdreven omsorg, er det en opgave for såvel børnehave som hjem at holde øje med.

Hvis du beslutter, at din datter skal blive et år mere i børnehaven, vil jeg foreslå, at du beder om et møde med hendes stuepædagoger samt en konsulent for daginstitutionsområdet i kommunen. Formålet er at få lavet en handleplan for hendes faglige udvikling. Hvad kan børnehaven gøre (du skal ikke bare acceptere udtalelsen om, at de ikke kan gøre mere), hvad kan du selv gøre derhjemme for at hun udvikler sig og bevarer nysgerrigheden for at lære, og i hvor høj grad/hvor mange timer skal fritidshjemmet indgå? Hvis hun har nogle fritidsinteresser, kunne hun eventuelt dyrke dem mere intensivt i en periode og bruge energi på at udvikle nye sider af sig selv.

Du er alene med dine to piger, og det er efter min mening helt legitimt også at tænke på, hvordan du bedst får hverdagen til at hænge sammen. Her indgår ikke kun spørgsmålet om transporttid til en skole længere væk, men også spørgsmålet om at få at venner, der bor lige ”rundt om hjørnet”.

Du efterspørger undersøgelser, der omhandler eventuelle negative konsekvenser ved at komme senere i skole end modenhed og faglige evner tilsiger. Jeg har ikke umiddelbart kendskab til nogle, men undervisningsministeriet oplyser, at hvert år begynder ca. 2,4 % af pigerne og 1 % af drengene tidligt i børnehaveklassen. 2,2 % af alle børn går to år i børnehaveklasse, heraf er flest drenge. Jeg vil foreslå, at du taler med de professionelle - med børnehaveklasselederne - på den skole, hvor din datter evt. skal gå, om deres erfaringer med fagligt dygtige og socialt modne børn, der er omkring 6 år, når de starter i skole.

Du har en række overvejelser i dit brev, som tydeliggør dit dilemma og vanskeligheden ved at skulle træffe en beslutning. Jeg har ikke nok kendskab til dit barn til at kunne vurdere, hvad der vil tjene hende bedst. Det vil i princippet kun tiden kunne vise. Ifølge børnehavens udtalelse, er der er mange gode grunde til at lade hende starte nu. I mod taler blandt andet en række praktiske forhold, som vil få betydning for familiens hverdag. Det er i sidste ende skolelederens afgørelse, om et barn skal starte eller ej, men han eller hun vil givetvis lytte til den afgivne institutions vurdering. Inden du beslutter dig, kan du eventuelt henvende dig til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i din kommune og bede om en samtale.

Jeg håber, at du kan bruge nogle af ovenstående råd og overvejelser til at komme videre.  Du er også velkommen til at skrive igen eller ringe til ”Forældrerådgivningen” på telefon 70 25 24 68. Der er åbent dagligt fra kl. 10:00-14:00.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. juni 2015

af

mj

Læs også

10.01.11
Et år til i børnehaven?
Om udsættelse af skolestart
10.09.10
Hvordan fortæller jeg min søn, at han skal gå børnehaveklassen om?
Om at gå klasse om