Principper for klassesammenlægning

Principper for klassesammenlægning

Om principper for dannelse af klasser

Spørgsmål:

Hjælp!

Jeg er mor til en dreng i 8. klasse. Der er på årgangen fire 8. klasser, men økonomi og efterskoler gør, at klasserne efter sommer skal sammenlægges til tre 9. klasser. Trist men sådan er det jo. Skolen har et udmærket princip om, at man ved sammenlægning bryder klasserne op og danner tre nye. I den forbindelse skal børnene naturligvis også høres, og mit spørgsmål til jer er, om I har nogle erfaringer om hvad og hvordan man inddrager dem bedst muligt? Som det tit er, er der en klasse som regnes for den "dårlige", og der er jo også både gode og mindre gode lærere. Denne sammenlægning skulle jo gerne kunne tage højde for det hele, og lærerne har selvfølgelig et stort ord i den sammenhæng. Som forælder ønsker jeg bare, at børnene også høres og inddrages bedst muligt. Har I et godt råd?

Venligst
M


Svar:

Kære M

Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principper for skolens virksomhed, herunder også for sammenlægning af klasser.

Du skriver, hvilken skole din søn går på, og jeg har derfor set efter på skolens hjemmeside om principperne for sammenlægning skulle stå der. Det gør de, og jeg synes de ser meget fornuftige ud. Principperne ligner de fleste andre som man finder på skolernes hjemmesider, men de er efter min vurdering grundigere og tager hensyn til flere faktorer end man normalt ser det.

Du ønsker naturligvis, at eleverne høres om deres ønsker, og det indgår da også i skolebestyrelsens principper hvor der står:

”Elever og forældre høres vedr. øvrige oplysninger, der kan have betydning for dannelse af homogene klasser - enten skriftligt vha. Spørgeskema eller til skole-hjem-samtale.”

Elevønskerne indhentes ofte ved at hver elev skriftligt kan ønske at komme i klasse med fx tre af sine kammerater. Det indgår så i lærernes og skolelederens fordeling, men det er i sidste ende skolelederen der afgør, hvordan klasserne skal sammensættes.

Jeg synes som sagt, at skolens principper ser fornuftige ud, og at du kan være tryg ved de overvejelser, der går forud for dannelsen af de nye klasser.

Du kan læse principperne på skolens hjemmeside.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

17.06.13
Klage over ny klassedannelse
Om sammensætning af ny klasse
19.11.12
Klasseskift for at undgå lærer?
Om klasseskift pga. mistrivsel