Periodevis fritagelse for undervisning

Periodevis fritagelse for undervisning

Spørgsmål:

Til Forældrerådgivningen

Jeg har boet og arbejdet i udlandet i lang tid. Jeg har et delebarn på 6 år, som besøger mig i en uge ca. seks gange årligt. Men nu skal mit barn starte i 0. klasse til august 2011.

Min datter lærer bl.a. tysk, fransk, europæisk kultur og mange andre færdigheder, når hun besøger mig. Som undervisende ingeniør har jeg god mulighed for at berige hendes viden ligeledes.

Jeg ser allerede min datter alt for lidt til at have et normalt liv med hende, og skulle jeg se hende endnu mindre for eftertiden, kunne det i yderste konsekvens betyde, at jeg må opgive mit arbejde og flytte tilbage til Danmark. Den totale fritagelse pro anno vil andrage ca. 20-25 dage. Af adskillige årsager er det ikke muligt at lægge mange af disse på fridage.

Hvorledes er mulighederne for fritagelse for undervisning/hjemmeundervisning under disse omstændigheder?

Venlig hilsen
J


Svar:

Kære J

Du vil gerne have oplyst, hvordan mulighederne er for, at din datter på 6 år kan få fri for undervisning således at hun kan besøge dig i udlandet i et omfang på 20-25 skoledage om året.

Der findes ikke i Danmark specifikke regler for fritagelse for undervisning i perioder, men der er mange eksempler på, at der gives fri efter aftale, hvis det er nødvendigt. Der er kun undervisningspligt for barnet, ikke skolepligt. Ved hjemmeundervisning er det bopælskommunen, der fører tilsyn med, at undervisningspligten opfyldes, og det vil næppe kunne praktiseres med den ordning, som du skitserer.  I dit tilfælde vil jeg mene, at det ikke er et spørgsmål om pligter eller rettigheder, og dermed heller ikke om hjemmeundervisning, idet du jo forudsætter, at din datter fortsat går i sin hjemskole, når hun ikke besøger dig. I stedet handler det om at få en aftale med skolen om en ordning, der muliggør et mere kontinuerligt samkvem, og om hvordan hendes undervisning varetages under hendes ophold i udlandet. 

Hvis I som forældre er enige om at forsøge en sådan ordning, skal I henvende jer til skolelederen og søge at få en aftale i stand om, hvorledes jeres datter undervisningsmæssigt bedst kan tilgodeses i et sådant forløb. Din datter kan eventuelt få nogle opgaver med sig, og hvis forløbet kun strækker sig over en uge ad gangen i skoletiden, vil det sikkert kunne accepteres, hvis din datter ikke får problemer i skolen i forbindelse hermed. De første år i skolen giver mere rum for sådanne ordninger end senere, hvor både det faglige og relationerne til kammeraterne betyder mere. Skolen er pligtig til at føre et register over fravær fra undervisningen, samt foretage en indberetning til de kommunale myndigheder om bevilget fravær. Derfor er det vigtigt, at I drøfter de konkrete planer med skolelederen, som er den, der fører tilsyn og bevilger friheden. Det vil her være vigtigt, at der lægges en plan for en længere periode, således at der også tages hensyn til jeres datters tilknytning til klassen og eventuelle særlige projekter her.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

9. februar 2015

af