Nægtet skoleskift

Nægtet skoleskift

Om skoleskift

Spørgsmål:

Hej

Jeg har en dreng på 13 år, som går på en specialskole for børn med DAMP. Skolen ligger ca. 50 km fra vores bopæl, og vi er ikke glade for, at han går der, da vi netop har fundet ud af, at der ligger en skole 8 km fra hvor vi bor. Den har de samme rammer og mål som den anden skole, og den nye skole vil gerne have ham, og der er plads til ham. Kan det være rigtigt, at en visitation ikke kan flyttes til en anden skole? Kan vi som forældre forlange, at han bliver flyttet, også af hensyn til kammerater? Det er samme kommune, skolerne ligger i.

Jeg håber, I kan svare bare lidt på mit spørgsmål.

Med venlig hilsen
S


Svar:

Kære S

Der bør altid findes et undervisningstilbud så tæt på barnets hjem som muligt, så man kan undre sig lidt over, at din søn er blevet henvist til en skole, der ligger 50 km. fra jeres bopæl. Det må jo betyde mere end to timer om dagen i en skolebus, for der skal sikkert samles flere op undervejs.

Så hvis der ligger en skole 8 km. fra, hvor I bor, og den har samme rammer og målgruppe, kan jeg godt forstå, at I ønsker ham flyttet dertil. Jeg synes, jeg kan se på dit spørgsmål, at I har besøgt eller talt med skolen og sikret jer, at den kan give jeres søn den undervisning, han har behov for. Skolen vil gerne have ham, og der er plads til ham.

Så er det ikke noget problem at flytte jeres søn til den skole, I ønsker. Siden 2005 har forældre haft ret til at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune. Undervisningsministeriet har fastslået, at det også gælder for børn i specialklasser eller på specialskoler, hvis der er plads på den ønskede skole, og det har I jo sikret jer.

Hverken skolelederen på jeres nuværende skole eller på den ønskede skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller andre kan modsætte sig jeres ønske.

I kan altså roligt forlange, at han bliver flyttet. Hvis der opstår problemer, kan I henvise til folkeskolelovens § 36, hvor jeres rettigheder er klart beskrevet.

I skal lige være opmærksomme på, at der kan opstå problemer med den gratis skolebuskørsel, når I vælger en anden skole end den, kommunen har henvist til. Jeg vil dog anbefale jer at stå fast på, at I ønsker skolebuskørsel som hidtil, og at den nye skole jo ligger meget tættere på hjemmet, så jeres søn slipper for den lange tur i bussen. Desuden burde kørslen blive billigere for kommunen.

Jeg tror ikke, I vil opleve problemer med hensyn til at flytte jeres søn, skolemyndighederne kender jo også reglerne og ved, at I har ret til flytning. Hvis sagen alligevel går i hårdknude, og I ikke føler, I kan komme videre, har I mulighed for at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning – og jeg tror, I har gode muligheder for at få medhold i en eventuel klage.
I kan se nærmere om Klagenævnet på https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

16. november 2015

af

mj

Læs også

24.01.11
Tavshedspligt i konflikt mellem skolebestyrelse og skoleleder
Om tavshedspligt i ledelseskonflikt
08.05.13
Klage over lærer
Om at klage over en lærer