Mobber læreren min søn?

Mobber læreren min søn?

Om lærermobning

Spørgsmål:

Min søn går i 7. klasse og har der en lærer, som er slem til, når der er noget, hun er utilfreds med, at råbe højt ind i hovedet på elevernes hoveder (som min søn udtrykker det), når hun vil irettesætte dem, f.eks. klagede min søn en dag over, at når han havde fingeren oppe for at svare på et spørgsmål blev han næsten aldrig spurgt, men hvis han ikke havde fingeren oppe, ja så spurgte hun ham direkte, og når han så ikke kan svare, råber hun til ham, at det er for dårligt, han ikke kan. Er det ikke en form for mobning af drengen, det har i al fald resulteret i, at drengen er bange for hende og har det rigtig skidt indeni, når han skal have hende. Han udtrykte i går ’åh nej, vi skal have x i morgen hele dagen, jeg får helt ondt i maven ved tanken’. Da han kom i skole, gik han som sædvanlig ind i klassen med overtøjet på, da de hænger det på stoleryggen og havde derfor hue på. Denne hev læreren af og beholdt også, da drengen skulle hjem. Kan hun tillade sig det?

Drengen lider i tiden af tilbagevendende maveonde, som vi endnu ikke ved hvad skyldes, og vi sørger altid hjemmefra, at drengen er klædt varmt på for ikke at blive syg igen, og så er det meget frustrerende at blive modarbejdet af en lærer. Jeg spurgte drengen, om han plejede at sidde med hue på i timen, for så kunne jeg godt forstå, hun blev sur, men dertil svarede han ’nej, jeg plejer at lægge den fra mig sammen med jakken og vanterne’. Hvordan takler man sådanne problemer med læreren, som jeg synes grænser lidt op til mobning af ham? Jeg vil nødig at situationen skal blive værre for drengen, men på den anden side vil jeg også gerne, at min dreng fik det godt i hendes timer igen.

Venlig hilsen
I


Svar:

Kære I

Lad os tage huen først: Nej, skolen må ikke beholde din søns hue efter skoletid. De ordensregler hun måske kan henvise til, gælder kun i skoletiden. Når skoletiden er slut, og eleverne forlader skolen, skal de have eventuelt konfiskerede genstande tilbage.
Der har for kort tid siden været en sag, hvor skolen tilbageholdt en mobiltelefon efter skoletid. Ombudsmanden fastslog dengang, at det ikke var lovligt.
Du kan altså med fuld ret klage til skolen over, at din søn ikke fik sin hue med hjem samme dag.

Dit brev tyder på, at der er tale om en overreaktion på en ubetydelig forseelse, især hvis der ikke har været flere fortilfælde. Der synes at være tale om en lærer, der opfører sig uheldigt og skræmmende over for eleverne, og desværre så din søn er blevet bange for hende. Du har ret i at det tangerer mobning af din søn, og at der bør gøres noget ved det, inden din søn udvikler mere alvorlige symptomer på angst for at komme i skole.

Har du som forældre prøvet at tale med hende om det, eller er du bange for at det bare vil gå ud over din søn? Måske har andre forældre samme oplevelse af hendes opførsel, så I kunne tage det op ved et forældremøde.

Har du allerede forsøgt at tale med læreren, eller tror du det kun vil forværre situationen, kan du gå videre til skolens leder og/eller skolebestyrelsen. Jeg går ud fra, at skolebestyrelsen allerede har udarbejdet en antimobbepolitik for skolen, og at skolelederen handler efter den. Er det ikke tilfældet, er de forhåbentlig i gang med at gøre det, for det skal de ifølge den reviderede folkeskolelov fra 2009.

I Undervisningsministeriets orientering til kommuner, regioner og skoler fra 3. juli 2009 står der bl.a.:

Alle skolebestyrelser skal fremover udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Det skal indeholde retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk, herunder en overordnet antimobbestrategi. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed. Det skal også gælde i en eventuel skolefritidsordning og i andre skoleaktiviteter som fx undervisning i fritiden (jf. § 3 i folkeskoleloven).

Antimobbestrategien skal sikre eleverne mod både elevmobning og lærermobning, og jeg vil foreslå dig at begynde med at bede om et eksemplar af skolens antimobbestrategi, og efter at have læst den igennem at bede om et møde med skolens leder om forholdene i din søns klasse (stadig forudsat at I ikke kan tale fornuftigt med læreren om tingene).

Du har også mulighed for at henvende dig – gerne skriftligt – direkte til skolebestyrelsen og spørge om lærerens opførsel over for eleverne og tilbageholdelsen af din søns hue er i overensstemmelse med skolebestyrelsens retningslinjer. Hvis det ikke er tilfældet (og det er det ganske givet ikke), kan du henstille til skolebestyrelsen og skolens ledelse, at der tales med læreren om at beherske sin opførsel i klassen.


Endelig har I mulighed for, hvis der er tale om et fælles problem for forældregruppen, at bede om et forældremøde, hvor I kan gøre rede for jeres utilfredshed og få læreren til at forstå, at hendes opførsel over for eleverne virker skræmmende, og at det vil være godt for alle parter, hvis hun behersker sig, også når hun bliver vred.


Du skriver, at din søn lider af tilbagevendende maveonde. Hvis det skyldes angst for skolen og den pågældende lærer, er det alvorligt, og så skal der gøres noget ved det, det må skolen også kunne forstå. Det vil måske være en god ide for en sikkerheds skyld at lade en læge undersøge, hvad der kan være årsagen til hans maveonde. Hvis lægen mener, det skyldes angst for at komme i skole, vil det være et stærkt argument for at skolen gør noget ved det.

Det var nogle muligheder for at handle. Hvilken du vælger må afhænge af dit kendskab til de lokale forhold, og hvad du tror på vil virke bedst. Du er velkommen til at henvende dig igen, hvis du ikke kan komme igennem med dine synspunkter, og forholdene ikke bliver bedre, eller hvis der er noget, du gerne vil have uddybet nærmere.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

8. november 2018

af

mj

Læs også

20.12.10
Min søn bliver behandlet dårligt af sin lærer
Om dårligt forhold mellem lærer og elev
24.01.11
Min datter ønsker skoleskift pga. dårlig trivsel
Om skoleskift på grund af mistrivsel