Mistrivsel i 7. klasse

Mistrivsel i 7. klasse

Spørgsmål:

Hej!

Jeg har en pige i 7. klasse, der ikke trives. Hver morgen har hun hovedpine og jeg må nærmest skubbe hende ud af døren.

Hun trives ikke i frikvartererne – altså med hendes kammerater i klassen -  hun føler sig ikke tilpas, når man sidder i de forskellige grupper. Hun interesserer sig bl.a. for at skrive, fotografi og at lave blogge. For de andre, siger hun, er det centerfester, fodbold og teater. De går til dette i deres fritid. Hun har haft tilbuddet, men vil ikke, heller ikke fordi de andre gør det. Vi har snakket en del om det. Finde noget aftenskole med det hun interesserer sig for, men der er ikke noget. Vi bor i et af ydreområderne. I starten af året var vi rundt for at finde en anden skole, men der valgte hun at blive efter samråd med klasselæreren. Nu starter det hele igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op.

Hilsen
M


Svar:

Kære M

Der er ikke noget at sige til, at du er i tvivl om, hvad du skal stille op med din datter, for du har igennem længere tid, og på forskellig vis, forsøgt at ændre på den uholdbare situation. Din datter går i 7. klasse og hun trives ikke. Hun klager blandt andet over hovedpine, så du hver morgen nærmest må skubbe hende ud af døren. Sådan en start på dagen tærer hårdt på jer begge to, vil jeg tro.

Din datter er i puberteten og det er som bekendt en vanskelig periode, mest for barnet men også for resten af familien. At have en eller flere kammerater, som man føler sig specielt knyttet til, har stor betydning for de fleste børn, og i puberteten er det særlig vigtigt. Puberteten er år med store fysiske og psykiske forandringer. Mange føler sig ensomme, og man er særlig følsom og nervøs for at være anderledes og skille sig ud fra andre.

Det fremgår ikke af din henvendelse, hvor mange år din datter har gået i klassen og heller ikke, om hun tidligere har haft gode og nære relationer, som så har ændret sig.  Efter hendes eget udsagn befinder hun sig ikke godt i kammeratskabsgruppen, hverken i undervisningstiden eller i frikvartererne. De har andre interesser end hendes. Ifølge din datter går klassekammeraterne i deres fritid op i fodbold, teater og centerfester. Hun interesserer sig for foto og at lave blogge. Men det ene udelukker ikke det andet, og man kan stille sig selv det spørgsmål, om det er en position, som hun selv har valgt?

I starten af skoleåret ville hun gerne skifte skole, men valgte alligevel at blive efter samråd med klasselæreren. Hvis læreren synes, at hun skal blive, må man gå ud fra, at han/hun mener, at det er til din datters bedste, og at der er noget at bygge videre på.   Jeg vil derfor foreslå, at du beder om et møde med klasselæreren, i første omgang uden din datter, hvor du kan få lejlighed til at fortælle om, hvordan du oplever situationen lige nu. Måske har læreren nogle gode råd og ideer til, hvordan I kommer videre.  De fleste skoler har en trivselspolitik med retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk. Du kan forhøre dig om muligheden for at klassen, eventuelt sammen med skolens AKT-lærer (Adfærd, Kontakt, Trivsel) laver et undervisningsforløb med fokus på trivsel. Det vil alle elever i klassen kunne få glæde af. De andre børn er jo også i puberteten.

Din datter går ikke til noget i fritiden. I bor i et yderområde, hvor der er kun få tilbud. Ungdomsskole ville ellers være en oplagt mulighed til at møde andre med samme interesser, men man skal være 14 år, og det ved jeg ikke, om hun er endnu. Netop fordi I bor i et yderområde, kunne et ophold på en efterskole i 8. klasse være et bud på at få din datter videre i sit skoleliv på en positiv måde, hvis det ellers er inden for mulighedernes grænse rent økonomisk. Tilskuddet til ophold på efterskoler og lignende er desværre blevet mindre i de seneste år.

Da din datter klager over hovedpine, vil det være en god ide konsultere lægen, også selv om det er psykosomatisk. Lægen har en faglig viden om, hvordan man har det i puberteten, og hvis det er en person, som hun har tillid til, er det muligt, at vedkommende kan hjælpe hende med at sætte flere ord på hvad det er, der trykker hende.

I mange kommuner tilbyder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) desuden åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse.

På baggrund af de forholdsvis få oplysninger i dit brev er det svært at gennemskue, hvor meget der reelt skyldes, at din datter er i puberteten, en tid, der helt naturligt kan give anledning til konflikter, også i hjemmet. Hvis du bor alene med hende, er det ikke ualmindeligt at netop mor og datter kan have problemer indbyrdes, men det fremgår ikke, af det du skriver.

Jeg håber, at du i samarbejde med skolen og evt. andre instanser, finder frem til en løsning, så både du og din datter kan blive gladere og få en bedre hverdag.

Du er velkommen til at skrive igen eller ringe til Forældrerådgivningen på telefon 70 25 24 68. Der er åbent dagligt fra kl. 10-14.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

9. februar 2015

af