Minimumstimetal for sygeundervisning på friskole

Minimumstimetal for sygeundervisning på friskole

Om minimum for sygeundervisning

Spørgsmål:

Hej

Min 12-årige søn er pt. indlagt. Hans arbejdsdiagnose er social fobi, angst, evt. Aspergers, evt. depression. Han har konstant hovedpine, men det er påvist, at der ikke er fysiske årsager hertil. Han har ikke været i skole siden september 2011. Han går i 6. klasse på en privatskole. Efter nytår har han fået hjemmeundervisning to timer om ugen frem til hans indlæggelse. Skolen har oplyst, at de kun har økonomi til at give to timers sygeundervisning om ugen. Hverken skolen eller PPR har oplyst os om, at han har ret til mere, men vi hører fra afdelingen, han er indlagt på, at et barn i folkeskolen har ret til 10 timers sygeundervisning om ugen. Gælder det også for børn på privatskole? Det ville undre mig, hvis det er tilladt at stille et barn på en privatskole ringere end et barn i folkeskolen, men jeg kan ikke finde noget på nettet, der kan understøtte dette.  Kan I give mig et link, hvor jeg kan læse mere?

Så vidt jeg kan forstå, skal en privatskole selv dække alle udgifterne til evt. sygeundervisning til alvorligt syge børn, men hvis et barn har ret til 10 timer om ugen, skal de vel tilbyde 10 timers undervisning om ugen - uanset om de har midlerne eller ej? Vi ved, at skolen har søgt om økonomisk støtte til fem timer ugentligt fra næste skoleår.

Vi ved, at der efter indlæggelsen er stor risiko for, at han stadig ikke er klar til at indgå i et 'normalt' skoleforløb - måske skal han endda på en specialskole, hvortil man kan frygte, at der er ventetid. Men det er vigtigt at vi ved, hvad han har krav på ift. undervisning i ventetiden.

På forhånd tak
P


Svar:

Kære P

Du spørger til, hvorledes sygeundervisning etableres for børn fra private friskoler. Du oplyser, at din søn på 12 år kun har fået to lektioners undervisning i en lang periode inden hospitalsindlæggelse, og du vil gerne vide, om det er nok i forhold til, at børn i folkeskolen efter dine oplysninger skal have mindst 10 lektioner.

Du kan læse reglerne sygeundervisning i en bekendtgørelse nr. 675 af 26. oktober 1987. Her behandles både regler for folkeskolen og de frie skoler. Du kan finde bekendtgørelsen på internettet.

Sygeundervisning skal gives i et omfang, sådan at eleven opfylder undervisningspligten under hensyn til de begrænsninger, som sygdommen giver. Der er ingen faste regler med et minimumstimetal, men det forudsættes, at eleverne får en undervisning, der i videst muligt omfang giver eleven forudsætninger for at følge den ordinære undervisning igen.

Det er ikke ualmindeligt, at der tilbydes et par lektioner om dagen til elever, der kan klare en sådan undervisning, hvis undervisningen gives som enkeltmandsundervisning, men det er ikke et krav. For elever på frie skoler er der forpligtelser til at give sygeundervisning under ophold i hjemmet. Det er skolelederen, der tager stilling til omfanget af sygeundervisningen på baggrund af elevens helbredstilstand, alder og øvrige forudsætninger. Den frie skole har i sit tilskudsgrundlag fået midler hertil, og det er skolelederen, der har ansvaret for, at der stilles tilstrækkelig undervisning til rådighed for den syge elev.  Skolen kan ikke afvise at give den nødvendige undervisning ved henvisning til manglende økonomi. Hvis skolelederen ikke mener at kunne yde tilstrækkelig undervisning til at opfylde kravene vedrørende undervisningspligten, skal han informere jer som forældre, så I kan få den nødvendige støtte i en kommunal folkeskole. Jeg vurderer umiddelbart, at to lektioner pr. uge i en flere måneder lang periode ikke er tilstrækkelig til at opfylde betingelserne for undervisningspligt medmindre din søns helbredsmæssige forhold medfører begrænsninger, der betinger det lave timetal.

For elever, der er indlagt på hospital, er det kommunen, der afholder udgifterne til sygeundervisningen, der foregår internt på hospitalet, men i samarbejde med elevens hjemskole. 

Der er således en ret til at få sygeundervisning, og både folkeskoler og frie skoler er forpligtet til at yde en sådan, så elevens undervisningspligt tilgodeses i nødvendigt omfang. Som forælder til en elev på en friskole skal du gå til skolelederen, der har ansvaret for, at der ydes fyldestgørende undervisning til eleverne. Du kan ikke med henvisning til lovgivningen forlange et minimumstimetal, men du kan forlange, at din søn får en undervisning, der står mål med lovens krav om undervisningspligt under hensyn til din søns forudsætninger. Her vil skolelederen ikke blot kunne give to lektioner i en længere periode, hvis der ikke er faglige begrundelser herfor. I så fald bør han erkende, at skolen ikke kan undervise din søn og følgelig være med til at sikre, at han får et andet skoletilbud. Det er, som du sikkert ved, en friskoles ret at afvise elever, som de ikke mener at kunne undervise.

Jeg synes, det er en god ide at få en udtalelse med fra børnepsykiaterne om, hvilke begrænsninger din søn måtte have med hensyn til sygeundervisning, hvis han igen skal tilbage til sin gamle skole. Så må skolelederen forholde sig til omfanget på baggrund heraf. Ligesom det kan være meget relevant at tale om supplerende undervisning efter sygdomsperioden. Hvis din søn skal på en specialskole eller i en specialklasse er problemet forhåbentligt løst, fordi der her primært vil være tale om en kommunal folkeskole, der har pligt til at undervise alle børn, uanset forudsætninger.

Jeg håber at have belyst dine spørgsmål. Du kan ikke kræve en bestemt ydelse af den frie skole, men du kan bede skolelederen om at være ansvarlig i forhold til din søns undervisningspligt, enten via egen indsats på den frie skole eller ved at henvise til en anden skole.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. marts 2015

af

mj

Læs også

12.03.15
Skal skolen tilbyde sygeundervisning?
Om sygeundervisning i folkeskolen
18.02.14
Spørgsmål om hjemmeundervisning
Om hjemmeundervisning i forbindelse med sygdom