Min søn vil kun de store

Min søn vil kun de store

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver til jer, fordi jeg har brug for jeres hjælp og et godt råd. Jeg er 35 år og har et barn, som snart fylder 6 år. Han er lige startet i skole.

Spørgsmålet er: Hvordan jeg skal forklare min søn, at han ikke må opsøge de store drenge, og at han skal holde op med at gå over til dem?

Jeg er meget bekymret for, at det vil sker noget med min søn. Han er heller ikke god til at høre efter mig og lærerne på skolen.

Jeg håber, I kan hjælpe mig.

Venlig hilsen
enlig mor


Svar:

Kære enlige mor

Sådan som jeg læser dit brev, har du en søn, der lige er startet i 0. klasse. Du skriver, at han opsøger de store drenge på skolen, og det er du bekymret over, og du er bange for, at der skal ske noget med ham. Det bekymrer dig også, at din søn ikke er så god til at høre efter, hvad du og læreren siger til ham. Det fremgår ikke, hvori dine bekymringer reelt består, og hvad du konkret er bange for, men jeg skal forsøge at svare dig så godt som muligt, ud fra de foreliggende oplysninger.

Selvom skole og hjem skal samarbejde, vil jeg mene, at det først og fremmest er skolens ansvar at lære din søn at høre efter, hvad der bliver sagt, når han er på skolen, ligeledes at lære ham at omgås de andre børn i klassen og på skolen i det hele taget.  Hvis din søn har gået i børnehave, er han allerede bekendt med, hvordan man skal opføre sig i en gruppe. Hvis han også har haft vanskeligheder i børnehaven, fremgår det ikke af dit brev. Hvordan han er derhjemme er til gengæld først og fremmest dit ansvar, og det kan være rigtig svært at stå alene med, især hvis der er problemer.

Jeg vil foreslå dig, at du snarest muligt beder om et møde med skolen. Det er vigtigt at have god tid til at tale om, hvad skolen kan gøre, og hvad du kan gøre for at støtte din søn i at lære at lytte til de voksne. Også at diskutere, hvordan man bedst hjælper ham til at lære at handle på en mere fornuftig måde i forhold til de andre børn.  Ud over klasselæreren er det er en god ide, at skolelederen og eventuelt også skolens AKT- lærer (Adfærd, Kontakt, Trivsel) deltager i mødet.

Med henblik på at få nogle redskaber, som kan hjælpe dig i opdragelsen af din søn, kan du kontakte PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som i de fleste kommuner tilbyder åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse.

Du er også meget velkommen til at skrive igen eller ringe til Forældrerådgivningen på
tlf. 70 25 24 68. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10:00 – 14:00.

Med venlig hilsen
Marianne Ledstrup

2/09-2011

Senest opdateret den

9. februar 2015

af