Min søn nægtes undervisning

Min søn nægtes undervisning

Om udelukkelse fra undervisning

Spørgsmål:

Hej

Hvor er jeg glad for at finde denne hjemmeside!

Helt konkret drejer det sig om følgende: Min søn har været uartig overfor en lærer og har fået at vide, at han skal modtage undervisning på skolens kontor, indtil den pågældende lærer beslutter, at ordningen er ophævet. Min søn gør, hvad der bliver sagt, men der er ingen på kontoret til at hjælpe/undervise ham.

Har skolen ret til at nægte min søn undervisning?

Hilsen A


Svar:

Kære A

Skolen kan ikke nægte at undervise din søn. Den skal sikre, at din søn er under opsyn, og at der finder kvalificeret undervisning sted. Men hvis en elev er forstyrrende og læreren finder det nødvendigt at sanktionere over for elevens adfærd, kan læreren og skolens leder gøre brug af Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. I § 4. står der:

Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.

Og i § 5. står der:

Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

1) Eftersidning i op til 1 time for elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6,
stk. 1.
2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på 3.-10.
klassetrin, jf. § 6, stk. 2.
3) Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole af elever på
3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 3.
4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i
kommunen af elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 4.

I § 6 stk. 2 står der:

Stk. 2. Udelukkelse af en elev fra den almindelige undervisning i medfør af § 5, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse
til hjemmet og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun i særlige tilfælde finde sted to gange inden for samme skoleår.

Det bør være enten § 4, § 5 eller § 6, skolen har taget i anvendelse. Men jeg kan ikke se ud fra dit brev, om skolen har haft den lovpligtige tætte samarbejde med jer. Jeg kan heller ikke se, at skolen er berettiget til at lade jeres dreng "sidde på ubestemt tid". Meget tyder på, at lærer og skoleleder har skabt sine egne sanktionsmuligheder uden om lovgivningen. Du oplyser ikke i brevet, hvad din søn har gjort, siden han skal straffes. Det er sådan, at en sanktion skal stå i rimeligt forhold til forseelsen. Jeg vil opfordre dig til at anmode skolen om en skriftlig begrundelse for sanktionen og om klagevejledning.

Du er velkommen til at kontakte Forældrerådgivningen på tlf. 7025 2-4-6-8 for yderligere rådgivning.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

24.09.10
Inddragelse af frikvarter
Om inddragelse af frikvarter
10.04.15
Må elev bortvises grundet samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejde og bortvisning