Min søn isoleres i hjørnet

Min søn isoleres i hjørnet

Om isolation fra resten af klassen

Spørgsmål:

Hej

Jeg har googlet mig til jeres hjemside, og jeg håber på et godt råd til hvad vi skal stille op med det problem, vi har. Jeg har en dreng, der går i 0 klasse. Han er en dreng med en masse energi og snakker for meget. Læreren mente, at han er til gene for andre og har derfor givet ham en plads i et hjørne i klassen isoleret fra de andre børn. Hun mente, at det hjalp, og at han selv får det bedre, idet de gav ham ro til sig selv. Han kan sidde sammen med de andre, når han skal skrive af fra tavlen. Han har siddet på denne plads i mere end halvanden måned nu, og min dreng er meget ked af at sidde alene, og det udtrykker han klart og tydeligt. Han synes ikke, det er sjovt, og at det er meget ensomt.

Vi snakkede med læreren, men hun insisterede på, at vores dreng har godt af at sidde der ifølge hendes egen mening. Vi som forældre er meget bekymrede og synes, at vores dreng ville få dårlige konsekvenser ud af denne pædagogik. Vi mener, at dette ikke vil løse problemet, men bare udsætte det. Vores barn skal have en chance for at sidde sammen med de andre og lære der, at han skal tie stille. Vi tror ikke, at han vil lære noget af at sidde alene isoleret fra andre.

Vi er desperate og ved ikke, hvad vi skal gøre. Er I søde at hjælpe med et råd til, hvordan vi skal gå videre med dette?

Venligst
F


Svar:

Kære F

Skolestarten har stor betydning for et barns trivsel, så jeg forstår udmærket godt jeres bekymringer og desperation vedrørende jeres søns nuværende skolegang. Den situation, som du beskriver, er helt uacceptabel og undergravende for barnets selvværd. Derfor skal der handles nu, som du jo også gør. Jeres søn går i 0. klasse. Han er en aktiv dreng med masser af energi, og det kommer blandt andet til udtryk i, at han snakker for meget. Det er ifølge børnehaveklasselederen/læreren så meget til gene for de andre børn, at jeres søn er blevet placeret i et hjørne af klassen isoleret fra de andre. Dog får han lov til at sidde sammen med de andre børn, når han skal skrive af fra tavlen. Læreren begrunder endvidere placeringen med, at det er bedst for ham selv.

Sådan har han siddet den sidste halvanden måned og giver nu udtryk for, at han føler sig ensom og er ked af det. I mener ikke, at denne form for pædagogik vil løse problemet på sigt, men læreren holder fast i sit. Det er åbenbart hendes bedste bud på at skabe arbejdsro i timen.

Det er ikke en ukendt pædagogisk metode, nogle klasseværelser er simpelthen indrettet med en form for bokse, som eleverne sætter sig i, når de skal arbejde efter at have fået gennemgået noget stof i fællesskab. I dette tilfælde er det imidlertid kun jeres søn, der sidder isoleret, og derfor kommer det umiddelbart mere til at virke som en straf.

Overgangen fra børnehave til skole er for alle børn et skift mellem to forskellige verdener. Normalt spørges der, om børn er skolemodne, mens der sjældent spørges den anden vej - om skolen er børnemoden? Det er hårdt at gå i skole både fagligt og socialt, og hvordan dagligdagen forløber for børnene, afhænger i høj grad af pædagogernes og lærernes faglige viden og pædagogiske evner. Det vil sige, er de parate til at møde børn med forskellige forudsætninger og behov? Selv om Folkeskoleloven foreskriver (§ 18), at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, er det imidlertid en vanskelig opgave og også nemmere sagt end gjort. Der er i 2009 kommet ”Fælles mål for 0. klasse”, og dermed også øget fokus på, hvad børnene skal lære. Det kan være med til at stresse nogle børnehaveklasseledere. Jeg siger ikke, at det er tilfældet i jeres søns klasse, men jeg er helt enig med jer i, at den form for pædagogik, der bliver bedrevet her med så negative konsekvenser for jeres dreng, ikke skal fortsætte.

Først og fremmest vil jeg opfordre jer til hurtigst muligt at bede om et møde med skolelederen og læreren/børnehaveklasselederen på baggrund af, at jeres barn er ked af det og viser tegn på mistrivsel. Derfor kan I ikke acceptere den måde, jeres søn er isoleret fra klassen på.  Der må kunne findes andre strategier, der kan bringes i anvendelse. Du skriver ikke noget om, hvordan det går med ham i SFO’en. Hvis han trives der, er det måske en ide at invitere en SFO-pædagog med til mødet.

Man kan ikke umiddelbart lave om på et barn, man må ændre på sin egen adfærd i forhold til ham. Hvis pædagogen/læreren kan og vil ændre på sine strategier, kan man håbe på, at jeres søn falder lidt til ro og får det bedre. I kan også høre skolelederen om muligheden for, at skolens AKT-lærer (Adfærd, Kontakt, Trivsel) i samarbejde med børnehaveklasselederen udarbejder et undervisningsforløb med fokus på sociale kompetencer, hvor der bliver arbejdet med at lytte til hinanden, vente til det bliver ens tur osv. Noget mange børn har svært ved i dag. Og det er naturligvis anstrengende i en undervisningssituation med ofte mange elever.

Men det er naturligvis ikke kun skolens opgave og ansvar at arbejde med jeres søns udvikling. Samarbejde mellem hjem og skole er en grundpille i den danske folkeskole, selvom samarbejdet ofte kompliceres af manglende respekt og anerkendelse af den enkeltes ret til at have de synspunkter og tanker vedkommende nu engang har. Det gælder både hjem og skole.
Så I må naturligvis også lytte til, hvad skolen har at sige. I har ikke noget indgående kendskab til, hvordan jeres søn er i skolen, ligesom skolen ikke ved, hvordan jeres søn er, når han er derhjemme. Formålet med mødet må være at finde frem til en løsning, som kan skabe trivsel og glæde ved at lære både for jeres søn og for resten af klassen. Hvilke forslag har skolen til det? I kan også efterlyse gode ideer til, hvordan I derhjemme kan arbejde positivt med hans faglige, personlige og sociale kompetencer.

Der er mange måneder til sommerferien, og jeg håber, at I i samarbejde med skolen finder frem til nogle løsningsmodeller, der kan ændre på den nuværende situation. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os igen eller ringe til Forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68.  Telefonen er åben alle hverdage fra  kl. 10-14.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

10.09.10
Manglende indsigt i min søns bortvisning
Om aktindsigt
26.04.11
Smidt ud af folkeskolen og står nu uden tilbud
Om bortvisning