Min søn er fanget i specialklasse

Min søn er fanget i specialklasse

Om mulig fejlplacering i specialklasse

Spørgsmål:

Hej

Jeg er af en veninde blevet opfordret til at kontakte jer. Min søn går i 2. klasse, og det går rigtig skidt.

Han gik 0. klasse om og går nu i 2. klasse. I efteråret i 1. klasse blev han sendt i specialklasse, fordi han har problemer med koncentrationen og har store læsevanskeligheder, så derfor mente skolen, det ville være bedst for ham og hans klasse, hvis han kom i specialklasse. Her laver de ikke ret meget fagligt, han er meget bagud i dansk og matematik, og i det hele taget med det sociale. Efter tre uger at have været i sin egen klasse efter sommerferien (han var i specialklassen fra efterårsferien 2010 til sommerferien 2011), kom han i sin egen klasse som forsøg. En måned efter skolestart fik vi besked om, at han nu igen var på fuldt skema i specialklassen, fordi ”han havde haft en dårlig uge.”

Han læser som en i børnehaveklassen. De vil ikke svare på, om de har testet ham for ordblindhed, og stiller man spørgsmål til det faglige, eller spørger hvordan de vil garantere, at han ikke kommer endnu mere bagud i skolen fagligt og socialt, "kan de se, vi har en konflikt kørende". Man skal ikke stille nogen spørgsmål dernede, og de vil ikke komme med direkte svar. De siger bare, at det næste tid skal han være i specialklassen, og der jo også er plads i klassen i 3., 4., 5. og efter 5. klasse.

Hans far og jeg blev skilt, da han var 5 år gammel. Han og jeg og lillebror og storebror flyttede til, hvor hans far var flyttet til for at de kunne få et ordentligt forhold. Samme år startede han i skole, han var og er MEGET stresset og bliver vred i skolen, når de andre børn larmer. Det er en skrap klasse, men det er kun ham, der bliver fjernet fra klassen. De vil ikke svare os på, hvorfor det kun er ham, vi tør nærmest ikke stille kritiske spørgsmål, så "truer" de med familiehøjskole, socialforvaltning og meget andet. Og det skal siges, at hverken mor eller far har problemer med ham hjemme.

Skolen tilbyder ham IKKE ekstra læsetræning, han bliver tvært imod holdt uden for ”Læsehestene” - et læseprojekt, skolen har. De tilbyder ham ikke hjælp med samtaler, så han kan bearbejde skilsmissen, selvom jeg har sagt og nu på 4. år siger, at det er DET, der er hans problem. Han sidder fast i de følelser, han havde dengang, og regredierer, når han bliver presset, hvilket han bliver når han skal sidde og arbejde, mens 25 andre unger larmer, råber, skriger og hvad 2. klasses børn nu gør. Så regredierer han og reagerer som en vred 5-årig.

Jeg håber så meget, I kan hjælpe os med disse vanskeligheder. Jeg føler, jeg er fanget i et mareridt, for skolen peger fingre ad os og stempler os som dårlige forældre, men har INGEN indsigt i hvilken kæmpe rolle, skolen selv har på hans trivsel. Og de har ingen planer for fremtiden for hvordan han kan komme på linje fagligt med sine jævnaldrende.

De var også meget bekymrede for hans storebror, men han skiftede skole, og får ikke andet end ros og ros og ros af sin nye skole (de har ikke samme far, og min søns far er ikke villig til at flytte skole som hans storebror har gjort).

Og som sagt har ingen af os nævneværdige problemer med ham hjemme. Hjælp!

Venlig hilsen
N


Svar:

Kære N

Tak for din mail, hvor du beretter om din søn i 2. klasse, der har store problemer i skolen, og hvor du ikke kan få en fornuftig dialog med skolen herom. 

Du oplyser, at din søn har problemer med sin adfærd i forhold til andre børn, og at det efter din opfattelse skyldes uløste konflikter i forbindelse med en skilsmisse fra faderen. Hertil kommer, at han stadig ikke er kommet i gang med at læse, selvom han går i 2. klasse og har gået en klasse om ved skolestart. Du får ikke oplysninger fra skolen om, hvad de vil gøre for at hjælpe din søn, men han er i længere perioder henvist til en specialgruppe på skolen, hvor der ikke foregår megen indlæring. Du oplyser også, at barnets far ikke vil være med til en skoleflytning.

Jeg er enig med dig i, at det er utilfredsstillende, at der ikke er taget hånd om din søn i form af en udredning af vanskelighederne og i form af en plan for, hvorledes hans undervisningssituation kan bedres. Det har du krav på. Du må også tage en alvorlig snak med barnets far om det uholdbare i situationen, således at I finder et fælles grundlag for jeres holdning til, hvad der er bedst for jeres søn, og således at skolen ikke kommer i klemme mellem to forskellige forældreholdninger.

Du skal bede om at få en udredning af din søns vanskeligheder hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Med de vanskeligheder som din søn har både fagligt og adfærdsmæssigt, vil det være nødvendigt med et bedre belyst grundlag for skolens stillingtagen til, hvorledes din søn skal støttes. Du kan henvende dig via skolen eller du kan henvende dig direkte til PPR med anmodning om en udredning. Selvom du måske har en klar opfattelse af årsagen til problemerne, vil det være en fordel at få nogle professionelle til at vurdere, om der er andre problemer, og hvad der kan gøres. I selve udredningen er PPR forpligtet til at tage forældrene med i samråd og at drøfte med jer, hvilken form for støtte, der bør gives. Der skal udarbejdes en vurdering til skolelederen, som I som forældre skal have en kopi af. Skolelederen er ikke forpligtet til at følge rådgivningen fra PPR, men normalt udgør den et væsentligt grundlag for iværksættelse af støtteforanstaltninger. 

Hvis du ikke er enig i skolelederens beslutninger og utilfreds med skolevæsenets tilbud, har du ret til at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, fordi din søn jo faktisk er henvist til specialundervisning på fuld tid i en specialklasse, hvor du ikke mener, han får relevant og fyldestgørende undervisning. En klage skal sendes senest 4 uger efter, at du har fået besked om skolens henvisning, og den skal sendes gennem kommunens skoleforvaltning til Klagenævnet. Du skal faktisk have klagevejledning af kommunen eller skolen. Hvis du ikke får det, kan du bede herom. Du kan læse om Klagenævnet på dets hjemmeside.

Du er selv opmærksom på, at din søn har både problemer med sin adfærd, som du beskriver som regrediering til en adfærd på 5-års trinnet, hvis han bliver forstyrret og frustreret i skolen. Men du beskriver også, at han ikke kan udholde støjen fra klassen, og at han har store indlæringsvanskeligheder, ikke mindst i dansk. Disse problemer kan være sammenhængende. Hvis han har basale vanskeligheder på det indlæringsmæssige område, vil det påvirke hans adfærd. Det er muligt, at han vil have nytte af mere intens læsetræning, men det er ikke sikkert, at det vil være en god ide at presse ham på dette område, hvis der primært er tale om koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. Derfor synes jeg, at det vil være nødvendigt med en udredning fra PPR, der kan vise, hvad der er årsag, og hvad der er virkning, og hvordan han bedst kan hjælpes, både i skolen og derhjemme.

Du antyder i din mail, at din kommunikation med skolen er problematisk, og at skolen ikke alvorligt går ind i en dialog med dig om, hvad der skal ske. Det er jo muligt, at skolen er lige så usikker som dig på, hvad der skal gøres, og lærerne også savner nogle pædagogiske råd. Dette kan være grunden til, at der ikke endnu er udarbejdet en plan. Måske er I begge parter i samme situation, hvor det er vanskeligt at vurdere, hvad der er bedst. Også derfor er en henvendelse til PPR en god ide. I skulle gerne i en positiv dialog nå frem til en fælles opfattelse af, hvad der skal gøres. I den forbindelse er det vigtigt, at der ikke er en konflikt mellem jer som forældre om, hvad der bør gøres for jeres søn. Frustrationerne som følge af skilsmissen vil kun I som forældre kunne løse ved at finde en fælles holdning og ved at vise ham, at I er fælles herom. Her vil skolen næppe alene kunne støtte tilstrækkeligt. I har således alle en opgave foran jer.

Det er godt, at du beder om hjælp. Med det forløb, du beskriver af hans skolegang, har han problemer, der ikke forsvinder af sig selv, men som uden indgreb vil kunne vokse sig større. Derfor er det rigtigt at bede om støtte. Du skriver i din mail, at klassen er støjende og urolig, og at det påvirker din søn negativt. Det er muligvis derfor, at skolen har henvist ham til skolegang i en specialgruppe, der jo er mindre og mere overskuelig. Men det ændrer ikke på, at det er vigtigt at vide, hvad baggrunden er for din søns reaktioner, som efter beskrivelsen ikke synes at være i aftagende. Klasseflytning kan være en ide, men kun, hvis det virkelig vil være en forbedring af din søns vilkår. Det samme gælder skoleflytning, som I er berettiget til, men som kun skal vælges, hvis det er til gavn for din søn. 

Under alle omstændigheder er det skolelederen, der tager stilling til de enkelte elevers særlige støtte. Det er derfor skolelederen, du skal drøfte skolegangen med, hvis du ikke oplever, at lærerne lytter til dig.

Jeg håber, at du kan få en samtale med hans far om skoleproblemerne, og at I kan finde et fælles grundlag for en henvendelse til skolen. Jeg håber også, at I får PPR til at lave en udredning og fremkomme med en vurdering. Det er forudsætningerne for at finde frem til en relevant støtte for din søn i skolen, noget der synes at være et stort behov for.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

22. juni 2015

af

mj

Læs også

24.09.10
De andre drenge leger ikke med min søn
Om at være udenfor
08.05.13
Udredning af mistrivende dreng
Om udredning af mistrivende elev