Min søn ønsker at flytte skole hurtigst muligt

Min søn ønsker at flytte skole hurtigst muligt

Om skoleskift

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Jeg har en søn - hvor skolen er orienteret om hans forløb – der er blevet skrevet op til en anden skole og har haft samtaler med lærer og skolepsykologen både alene og sammen med os. Men der er først plads i 9. klasse efter sommerferien, og det er svært at optage elever i 8. klasse. Jeg har søgt ind på privatskoler og friskoler, som vil passe godt til min søn. Min søn ønsker hurtigt skoleskift og ønsker mere faglighed og socialt samvær med andre unge på hans alder i ny skole, og har fået det dårligere med sig selv. Jeg er en fortvivlet mor, som har kampånd for at hjælpe ham igennem denne krise, men han teenager og denne fase kan være en hård periode.

Måske kan I give rådgivning, hvor jeg og hans far kan støtte ham yderligere igennem denne periode.

Venligst
A


Svar:

Kære A

Tak for din mail, hvor du beretter om, at din søn i 8. klasse gerne vil skifte skole. Jeg forstår, at der faktisk er fundet en anden skole, men at de helst ikke vil have flytning førend til sommer. Det er lang tid at vente, og din søn vil gerne flytte snarest muligt. Du efterlyser også ideer til, hvordan du/I kan støtte din søns fritidsinteresser.

Skoleflytning midt i et skoleår kan vække modstand, fordi det kan give lidt faglige problemer at skifte fra en skoles undervisning til en anden skole, der måske fungerer på en anden måde. Men det er absolut ikke udsædvanligt, at det sker. Selvom det er en betingelse ved det frie skolevalg, at der er plads i den nye skole, fornemmer jeg, at det ikke er problemet her. Derfor synes jeg, at du skal få oplyst, om ventetiden skyldes pladsproblemer ved skolelederen på den nye skole. Hvis det ikke er tilfældet, kan din søn faktisk flyttes her og nu, hvis hans undervisning ikke forudsætter særlig støtte i form af individuel specialundervisning, der først skal etableres. Du kan også bede skolepsykologen om at hjælpe jer, fx. ved at beskrive, hvorfor skoleflytningen er nødvendig med så kort varsel som muligt. Her skal du også fortælle om problemerne derhjemme. Skolepsykologen kan bistå jer med hensyn til at søge anden hjælp, hvis det er nødvendigt, fx hos den kommunale sociale forvaltning.

Det fremgår af din mail, at din søn har en vanskelig periode, og det heller ikke er så let for jer som forældre at tale med ham om mulighederne. Puberteten kan være vanskelig for de unge - og for forældrene. Men I kan være helt sikre på, at selvom jeres søn måske protesterer og ikke vil lytte, er det vigtigt, at I opretholder dialogen, og at I tager jer af ham og følger ham tæt. Det vil han sætte pris på - med tiden.

Der er mange fritidsmuligheder. Det mest nærtliggende er almindeligvis den kommunale ungdomsskole, hvor han har alderen til at komme. Ud over fagene og undervisningsaktiviteterne er der tilknyttet en klubvirksomhed, hvor andre unge også kommer. Deltagelse her er gratis. Derudover er der sikkert nogle interesseklubber, hvor han kunne deltage. Det er meget forskelligt, hvad der foregår og hvad der er muligt. Men prøv sammen med din søn at undersøge mulighederne og vær forberedt på, at du måske skal have lidt udgifter til transport og deltagerbetaling. Men du har ret i, at din søn i den alder helst skulle kunne udvikle sine interesser sammen med andre unge med samme interesser.

Jeg håber, I får mulighed for at flytte din søn snarest muligt, og at I også får gang i nogle aktiviteter uden for hjemmet, hvor din søn kan deltage. Det vil være godt for jer alle.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

27. marts 2015

af

mj

Læs også

10.06.13
Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke
Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler
24.01.11
Min datter ønsker skoleskift pga. dårlig trivsel
Om skoleskift på grund af mistrivsel