Min datter uden skole op til eksamen

Min datter uden skole op til eksamen

Om eksamen uden skolegang

Spørgsmål:

Hej

Jeg har søgt en del rundt på nettet i frustration over et nyligt opstået problem. Jeg har en datter på 16 år, godt begavet og har gået på efterskolen indtil i tirsdags. De sidste par måneder er hun blevet mere og mere indelukket og trist. Vi har fået hende til læge og i gang med noget samtaleterapi, hun har fået problemer med angst og klaustrofobi. Hun har hele tiden ønsket at fortsætte sin skolegang i 10. klasse på efterskole men i denne uge brød hun totalt sammen og ville hjem. Jeg kunne ikke længere forsvare, at hun skulle være langt væk hjemmefra og have det så skidt.

De sidste par dage er gået med telefonopringninger her og der. Hun vil nemlig gerne gøre sin 10. klasse færdig i vores hjemby. Men 10. klassecenteret vil ikke tage hende ind fordi det er så sent på året. Jeg har talt med socialdirektøren og har haft en samtale med skolen, men siger at de altså har ret til at afvise hende.

Vores hjemkommune siger, at hun kan gå til eksamen på efterskolen, en skole hun forlod fordi hun ikke kunne klare det psykisk at gå der mere. Jeg tænkte ok, jeg undersøger hvad efterskolen siger og så må jeg se, hvad hun siger til at tage eksamen der. De ville ikke lade hende gå op fordi hun ikke følger undervisningen de sidste 2 måneder, og vores hjemkommunes 10. klasse vil ikke lade hende følge undervisningen der.

Det skal siges, at hun aldrig har lavet ballade i skolen, altid har fået middel og rigtig gode karakterer. Hvorfor er der ikke nogen der vil lade hende få lov at få sin eksamen?

Hun kan desværre ikke holde til at bo sammen med så mange mennesker, så en anden efterskole tættere på hjemmet er heller ikke en løsning.

Jeg ved ikke, hvad jeg tror I kan hjælpe mig med, men jeg har søger en løsning på at give min datter mulighed for at tage sin eksamen.

Venligst
M


Svar:

Kære M

På din mail forstår jeg, at din datter på 16 år har forladt en efterskole i 9. klasse på grund af en psykisk lidelse, og at hverken efterskolen eller det kommunale 10. klassecenter vil give hende tilladelse til at gå op til prøve, fordi hun ikke har fulgt undervisningen. Du oplyser, at hun fagligt er godt med, men har været uden undervisning i meget kort tid. Du vil nu gerne vide, hvilke muligheder hun har for at gå til afsluttende prøve.

Din datter har ret til at gå til folkeskolens afsluttende prøver, og det er kommunalbestyrelsen, der skal fremskaffe et tilbud om at deltage heri. Du skal derfor henvende dig til din kommunes skoleforvaltning og bede dem hjælpe dig. De nærmere regler om prøver er fastsat i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 3. juli 2010, hvor alle reglerne er anført.

Usikkerheden opstår formentligt, fordi din datter er elev på en fri kostskole, som hun har forladt på grund af lidelser, der måske kan sidestilles med sygdom. Hun er således for tiden uden undervisning, og her er det vanskeligt at sige eksakt, hvem der skal afholde prøverne. Normalt ville det være en situation, hvor hun fik lov til at gå til prøverne senere, eller hvor prøverne afvikledes under hensyn til hendes problemer med at befinde sig i lokaler med mange mennesker.

Da der for 10. klasse centeret formentligt er usikkerhed overfor hendes muligheder for at deltage i prøverne på grund af deres manglende kendskab til hendes undervisning, har de en mulighed for at afvise hende.

Men hun har altså ret til at gå til prøve, eventuelt som privatist, idet kommunen har pligt til at sørge for prøveaflæggelse. Det er en pligt, som også skal ses i lyset af at deltagelse i folkeskolens afsluttende prøver ikke længere blot er en ret - men også en pligt for folkeskolens elever.

Jeg vil derfor foreslå dig, at du tager kontakt til kommunens skoleforvaltning og beder dem hjælpe jer med at finde et sted, hvor din datter kan gå til prøve.

Måske skulle du også bede om, at din datter kan modtage fortsat undervisning enten i folkeskolen eller eventuelt i den kommunale ungdomsskole og samtidig få hjælp i forbindelse med hendes psykiske lidelse. Det er noget, der kan gøres noget ved, og hun skal forhåbentligt videre med en ungdomsuddannelse. Jeg er meget enig i, at det i den forbindelse er vigtigt at have folkeskolens afgangsprøver, men I skal være opmærksomme på, at disse kan tages senere, hvis problemerne er for store lige nu. Prøverne kan, som du selv er opmærksom på, tages senere indtil det 18. år i folkeskolen og senere på VUC.

Jeg håber, du får en aftale, som din datter kan være tjent med.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. april 2015

af

mj

Læs også

26.11.10
Opklarende spørgsmål vedr. PPR-vurderinger
Om vurderinger foretaget af PPR
11.03.11
Folkeskolens afgangsprøve udenom almindelig 9. klasse
Om eksamen på særlige vilkår