Mere læsehjælp til elev på privatskole

Mere læsehjælp til elev på privatskole

Om støtte til læseudfordret privatskoleelev

Spørgsmål:

Til Forældrerådgivningen

Jeg har læst en af jeres artikler angående ekstra støtte til læsning. Jeg står i samme situation. Min søn er lidt langsom, når han læser. Han har nu fået tilbudt ekstra støtte til læsning. Hvor lang tid kan man 'forlange', at han får denne hjælp? Min søn går i 3. klasse, og han fik også hjælp til læsning i 2. klasse. Problemet er bare, at jeg synes det er for kort tid, han får lektiehjælp. Han startede i uge 34, og han får hjælp til og med uge 41. Han går på privatskole, så timerne, tror jeg, er søgt gennem kommunen. Jeg vil ikke lade det gå så vidt denne gang, jeg synes det er for lidt, han får hjælp. Min søn skal have mere undervisning, så det er vi gået i gang med. Han læser de daglige 20 minutter, samt alle de lektier han har for hver dag.

Dette var baggrunden - spørgsmålet er: Er det ikke for lidt undervisning han får tildelt? Han er det eneste barn jeg har, så jeg har ingen erfaring med andre skoler og undervisningen generelt. Jeg håber, at det er ok jeg skriver, selvom vi har valgt at lade ham gå på en lille privatskole.

Med venlig hilsen
L


Svar:

Kære L

Naturligvis er det i orden at du skriver, selvom din søn går på en lille privatskole. Forældrerådgivningen er til for alle forældre, der har brug for hjælp i skolespørgsmål.

Privatskoler og folkeskoler fungerer under forskellige lovgivninger, men når det drejer sig om specialundervisning, er lovgivningen ens idet privatskoler skal følge folkeskolens regler, der er beskrevet i ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”. Du kan se bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132834.

Muligheden for at få hjælp til udredning af årsager og forslag til specialundervisningens indhold og omfang er også den samme som i folkeskolen, idet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal give vederlagsfri rådgivning til privatskoler.

Du skriver, at din søn har fået tilbudt ekstra støtte til læsning, men at han får den i for kort tid. Du skriver ikke om støtten er givet på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, eller om skolen selv har vurderet, at din søn har behov for støtte. 

Hvis PPR ikke har undersøgt din søns læsevanskeligheder, synes jeg du skal bede om, at de gør det. Der kan være flere årsager til, at han er en langsom læser, og undervisningen skal naturligvis tilrettelægges med udgangspunkt i hans problemer. Det er nu, der skal gøres noget ved det, for i 3. klasse begynder det at blive vigtigt at kunne læse i normalt tempo, der bliver mere og mere læsestof.  Du kan bede om en undersøgelse gennem skolen, men du er også velkommen til selv at henvende dig til PPR i den kommune, hvor skolen ligger. PPR vil kunne teste din søn og ikke mindst: De skal stille et forslag til skolelederen om, hvordan hans læseundervisning skal gribes an og i hvilket omfang. PPR kan kun undersøge og stille forslag, det er i sidste ende skolelederen der afgør støttens omfang.

Loven om friskoler og private skoler giver en kommune mulighed for at yde tilskud til specialundervisning af en privatskoleelev, men det finder sjældent sted, og jeg tvivler på, at det er tilfældet for din søns vedkommende. Hovedparten af specialundervisningen i friskoler skal tilgodeses inden for skolens driftstilskud fra staten. Der er i tilskuddet indregnet et beløb til ”almindelig” specialundervisning, som fx ekstra læseundervisning.

Om din søn får tilstrækkelig hjælp kan jeg ikke vurdere, men må henvise til en faglig vurdering fra PPR. Vær opmærksom på, at du skal have kopi af undersøgelsesresultater, forslag om specialundervisning og eventuel begrundelse for ikke at følge PPR’s forslag.

Det er som sagt skolelederen, der har kompetence til at afgøre om din søn skal have specialundervisning og hvor meget. Du kan ikke anke hans afgørelse til højere instans end skolens bestyrelse. Det samme gælder for elever i folkeskolen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

25. februar 2015

af

mj

Læs også

14.04.15
Hvem bestemmer valg af skole?
Om valg af skole
08.12.10
Kan vi modsige os indstilling til PPR?
Om uenighed om indstilling til PPR