Manglende indsigt i min søns bortvisning

Manglende indsigt i min søns bortvisning

Om aktindsigt

Spørgsmål:

Jeg håber virkelig, at I kan hjælpe mig, for den her sag er ved at køre min familie og mig fuldstændig ned.

Min søn blev sammen med to andre klassekammerater bortvist fra skolen (6. klasse) lige før vinterferien. Han får et brev med hjem, som han skal aflevere til mig. På kuverten står der min søns navn stavet forkert og brevet lyder således (stavefejl og mangler er bibeholdt):

Til X’s hjem

Bortvisning

Jeg må desværre meddele jer, at jeres søn har haft en opførsel der helt urimelig overfor klassens øvrige elever og lærere.
Hans opførsel er meget grænseoverskridende og dybt provokerende og han er umulig at rumme.
Derfor er X bortvist resten af ugen og I vil blive indkaldt til møde i uge 8
Med venlig hilsen

[navn]
Skoleinspektør

Jeg forsøger at finde ud af, hvad det er min søn har gjort, men får ikke svar på min skriftlige henvendelse og heller ikke på min telefoniske henvendelse. I min søns udlægning kan jeg ikke finde grundlag for en bortvisning, og jeg kan heller ikke finde grundlag i de andre drenges udlægninger. Det skal siges, at deres udlægninger ikke er ens, men har fokus på forskellige ting. Der vil nu gå ca. 14 dage, før jeg kan få svar på, hvad min søn har gjort, som berettiger en bortvisning. Det skal lige nævnes, at i uge 8 har vi også skole/hjemsamtaler, og klasselæreren har foreslået, at vi skal bruge de sparsomme 15 min. på at snakke om ”det sociale” og ikke det faglige.

Drengene har ikke fået lov til at forklare sig overfor skoleinspektøren.
Jeg vedlægger desuden den korrespondance, som jeg har haft med skoleinspektøren.

Generelt er samarbejdet mellem skolen og hjemmet (også i de andre elevers tilfælde) gået helt i vasken.

Jeg føler ikke, at det er en ”fair” bortvisning, da min søn ikke får mulighed for at forsvare sig. Samtidig får jeg ingen oplysninger om, hvad det konkret er, han har gjort, og dialogen med skolen er på dette tidspunkt ikke-eksisterende. Jeg bliver orienteret, hvis der har været en episode.

Det her er kun en brøkdel af det der foregår – hvad gør jeg herfra?

Med venlig hilsen
En meget bekymret mor


Svar:

Kære bekymrede mor

Du fortæller, at din søn er blevet bortvist fra skolen, men at du ikke føler, du får en ordentlig begrundelse for det. Det er en skoleleders ret at anvende bortvisning som en sanktionsmulighed to gange om året af max. en uges varighed. Det kan du læse om i bekendtgørelse nr. 27 af 12.1.1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Men straffen for en forseelse skal stå i forhold til forseelsens karakter, og det kan jo være vanskeligt at forholde sig til, når man ikke kan få belyst sagen tilstrækkeligt.

Jeg vil foreslå dig at skrive til din skoleleder, at du jf. forvaltningsloven anmoder om detaljeret skriftlig begrundelse for bortvisningen og klagevejledning.
Da du antyder, at der er flere samarbejdsproblemer med skolen, og at I forældre tilsyneladende ikke kan få skolelederen til at forbedre forholdene, kunne det være en god idé at benytte lejligheden til at bede forvaltningschefen om et møde, hvor du og evt. andre forældre informerer om problemerne og gør det klart, at der er behov for forvaltningschefens skærpede tilsyn med skolen, indtil der er skabt bedre forhold på skolen igen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

16. november 2015

af

mj

Læs også

12.06.13
Kollektiv betaling for reparation af dør
Om betaling af materiel skade
20.12.10
Min søn bliver behandlet dårligt af sin lærer
Om dårligt forhold mellem lærer og elev