Må vi flytte datter til skole i anden kommune?

Må vi flytte datter til skole i anden kommune?

Om skoleskift uden for kommune

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Tak for en dejlig og oplysende brevkasse, som jeg tidligere har benyttet mig og samtidig haft en god oplevelse af.

Jeg skriver til jer, da vi har en datter, der går i 9. klasse, og som igennem det sidste år har haft det rigtig skidt i sin klasse på grund af andre piger. Vi har hele tiden haft en god dialog med vores datters klasselærer omkring hendes situation, men nu er det hele eskaleret.

Da jeg første gang retter henvendelse til jer, er det omkring vores søn, som går på selvsamme skole, og blev efterfølgende flyttet over på en anden skole i kommunen, hvor han blomstrede op og fik sit lave selvværd tilbage. Desværre er han nu tilbage på sin oprindelige skole, og vi er nu bange for, hvordan det skal gå ham, da storesøster nu er i vanskeligheder på skolen.

I forbindelse med vores søn har der selvfølgelig været en dialog med skoleinspektøren, som jeg (mor) fornemmer overhovedet ikke respekterer mig. I stedet nedgør og skælder hun mig ud.

Vi står nu i den situation, at vores datter ikke skal tilbage til den klasse, hun gik i, da vi føler, at alt er håbløst. Vi vil nu undersøge om det er muligt, at vores datter her det sidste år kan gå på en privatskole i en anden kommune, hvor hun skal bo hos noget familie hele ugen for så at komme hjem på weekend. Vi har truffet beslutningen ud fra, at vores datter nu har brug for fred og ro.

Så det første spørgsmål er: Må og kan hun gå på en privatskole i en anden kommune end bopælskommunen? Og det andet spørgsmål: Har vi mulighed for at lægge sag an imod den konkrete skole omkring mobning og trivsel, da vores datter ikke er den eneste i denne klasse, som har været udsat for dette? Og hvem kan vi kontakte?

Venligst
en mor


Svar:

Kære ”mor”

Din datter, der går i 9. klasse, har igennem et års tid haft det rigtig skidt i sin klasse. I har hidtil haft en god dialog med skolen, men situationen er eskaleret og samarbejdet med skolen gået i hårdknude. I ser nu ingen anden udvej end at flytte hende til en privatskole i en anden kommune, hvor hun kan bo hos noget familie. Det fremgår ikke af dit brev, hvorfor I har valgt en skole, der ligger så langt væk fra jeres bopælskommune.

Det kan umiddelbart forekomme urimeligt, at det er jeres datter, der skal flytte og i den grad ændre på sit liv, når det i høj grad er skolens opgave, i samarbejde med hjemmet naturligvis, at sørge for at børnene trives i skolen. Men hvis jeres datter på sigt skal kunne bevare sin selvværdsfølelse og lysten til at lære, er det vigtigt, at der bliver handlet for at ændre på tingenes tilstand, og det har I så selv gjort.

Du har to spørgsmål til Forældrerådgivningen, som du tidligere har haft glæde af at henvende dig til. Det første drejer sig om jeres datter kan og må gå i skole i en anden kommune. Til det kan jeg kun svare ja. I kan læse om frit skolevalg på http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Skole...
Her står blandt andet: Kommunen har pligt til at stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen. Forældre til børn i den undervisningspligtige alder kan frit vælge et andet undervisningstilbud, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen kan for eksempel foregå på en friskole eller privat grundskole eller ved hjemmeundervisning.  

Vælger man en skole i en anden kommune, dækkes transportudgifterne ikke.

Dit andet spørgsmål handler om, hvorvidt I har mulighed for at lægge sag an mod skolen, der efter jeres synspunkt, igennem mange år, har håndteret trivsels- og mobbeproblemer på en måde, der er under al kritik.

Da jeg ikke har nogen juridisk baggrund, og derfor ikke kan besvare spørgsmålet på et kvalificeret grundlag, følger her nogle adresser på gratis retshjælp, herunder netrådgivning.

http://www.djsr.dk/
http://www.retshjaelpen.dk/
http://www.sr-bistand.dk/
http://www.sr-bistand.dk/

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

mj

Læs også

02.09.11
Svært skolevalg for skilsmissebarn
Om valg af skole med delt forældremyndighed
17.09.10
Skoleskift til nærliggende skole
Om skift af skole