Må elev bortvises grundet samarbejdsproblemer med forælder?

Må elev bortvises grundet samarbejdsproblemer med forælder?

Om problemer med samarbejde og bortvisning

Spørgsmål:

Hejsa

Jeg har nu gransket Folkeskoleloven og er desværre ikke kommet til noget svar, så nu søger jeg jeres råd og vejledning. Jeg er mor til en snart 7-årig dreng. Han er intelligent og høflig, fuldt ud alderssvarende og på ingen måde et problem. Men det er hans mor derimod - altså mig! Jeg blev tirsdag morgen ringet op af viceinspektøren på min søns skole, som truede med at bortvise min søn fra skolen. Jeg bliver naturligvis chokeret og spørger om hvorfor. Det viser sig så, at de vil bortvise min søn på grund af mig. Jeg har nemlig samarbejdsproblemer med skolen. Samarbejdsproblemer jeg ikke engang kendte til.

Til historien skal det lige fortælles, at jeg har været ansat på skolen. De første tre år som vikar (ved siden af mit fuldtidsjob som pædagog). Derefter som pædagog i specialafdelingen i 6 måneder, hvorefter jeg rejste da jeg fandt bedre job som familiekonsulent i en anden kommune.

Vi skal afholde møde med inspektøren og viceinspektøren omkring disse samarbejdsproblemer. Klasselæreren, som vi har haft i en måned og en uge i dag, og som har defineret disse samarbejdsproblemer, skal ikke deltage. Hun er netop overflyttet til vores skole fra en anden skole. Jeg har siddet i klasserådet hele sidste år og haft et fint samarbejde (tror jeg!) med disse lærere. I år meldte jeg mig så igen ind i klasserådet og havde første konflikt med læreren, da jeg og min familie ikke havde lyst til at være deltagende i gruppelegeaftaler. Da hun er meget for gruppelegeaftaler, og det har været meget brugt på hendes skole, pressede hun på, men man har vel lov til egen fri vilje. Vi er to eller tre forældrepar, der har valgt disse legeaftaler fra.

I dette klasseråd planlægger vi en fest, der skal holdes på skolens område. Lærerne ønsker ikke at deltage. Dette accepterer vi, men efterfølgende får vi en mail i klasserådet om, at vi ikke kan holde festen på skolen, fordi der skal være en lærer/pædagog tilstede. Vi søger andre muligheder, men klasselærerens seneste udmelding var så, at vi måtte aflyse denne fest.

Jeg indrømmer, at jeg her bliver noget harm og forfatter et brev til hende, hvori jeg beklager lærernes manglende interesse for en fælles aktivitet og tanken om, at festen aflyses. Dette brev har så efterfølgende resulteret i, at min søn måske bliver bortvist fra skolen. Kan de gøre det? Er det overhovedet lovligt? Det skal lige siges, at viceskoleinspektøren mener, at jeg ikke kan samarbejde på grund af at jeg tidligere har været ansat på skolen. Dette er bestemt ikke min opfattelse. Jeg havde ligesom også været ansat på skolen sidste år, da min søn gik i børnehaveklasse. Jeg har ingen grund til at tro, at jeg havde samarbejdsproblemer sidste år.

Med venlig hilsen
I


Svar:

Kære I

Du skriver ikke, om din søn går på en privatskole eller en folkeskole, så der findes to svar på spørgsmålet om bortvisning af din søn.

Hvis din søn går på en privatskole/friskole er svaret simpelt: Ja, skolen kan uden videre bortvise en elev hvis den finder, at eleven eller elevens forældre ikke lever op til skolens forventninger. Man kan klage til skolens bestyrelse over afgørelsen, men da det er skolelederen, der har den daglige pædagogiske ledelse, skal man ikke regne med at bestyrelsen vil ændre afgørelsen. Forældre, der vælger privatskole til deres børn, er ikke altid opmærksomme på, at deres barn kan blive bortvist, hvis skolen ikke finder forældrenes samarbejde tilfredsstillende.

Hvis din søn går på en folkeskole, er forholdene anderledes, og efter din beskrivelse af sagen kan der ikke blive tale om at bortvise ham. Skolelederne har for et par år siden fået øgede beføjelser med hensyn til at træffe beslutninger om skolens elever, og det har fået enkelte skoleledere til at overfortolke deres muligheder. Det kunne se ud til at være tilfældet her.

Nu har du været til møde på skolen vedrørende samarbejdsproblemer mellem dig og klasselæreren. Det har forhåbentlig renset luften, så I er i stand til at samarbejde om din søns undervisning, et samarbejde der kræver en indsats fra alle parter. Det står for øvrigt i Folkeskolelovens § 1, at skolen og forældrene skalsamarbejde. Du har forhåbentlig også opdaget, at en trussel om bortvisning af din søn på grund af påståede samarbejdsproblemer fra din side er varm luft – det er ikke lovligt. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil det måske være en god ide at kræve dokumentation for at skolen kan bortvise din søn.

Reglerne om sanktioner over for elever, der overtræder skolens ordensregler og værdiregelsæt findes i ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” (du kan se hele bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131217), men der står intet som kan begrunde en bortvisning af din søn.

Det ved skolelederen forhåbentlig alt om, og derfor er det utilstedeligt at true med bortvisning. Det hændelsesforløb, du beskriver, bør mindst udløse en uforbeholden undskyldning fra skolens ledelse. Den kan efter min opfattelse også give anledning til en klage til kommunalbestyrelsen, i særdeleshed hvis skolens ledelse fastholder truslen om bortvisning.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. april 2015

af

mj

Læs også

26.04.11
Klasseskift uden forældreaccept
Om tvunget skift af klasse
10.09.10
Nægtet skoleskift
Om skoleskift