Klage over lærer

Klage over lærer

Om at klage over en lærer

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Vi er 17 forældre, der har forsøgt, via skolebestyrelsen, at råbe op, da vores børn mistrives i en sådan grad, at det er uansvarligt at sende vores børn i skole! Vi synes ikke, vi bliver taget alvorligt - problemet har stået på nu snart i to år, det er bare først nu, vi forældre står sammen. Hvordan kan vi klage over denne lærer? Hvordan skal vi gøre skoleledelsen klar over, hvor stort problemet er? De lukker øjnene, og ser ikke virkeligheden! Vi føler os magtesløse og mener ikke, det er nogen løsning, at vi alle flytter vores børn, for de har det faktisk godt sammen!

Med venlig hilsen
C


Svar:

Kære C

En større gruppe forældre har henvendt sig til skolebestyrelsen, fordi jeres børns mistrives. Du giver ikke nogen nærmere beskrivelse af grunden til denne mistrivsel, men antyder dog at det skyldes en enkelt lærers optræden. Problemet har stået på i to år, og I føler jer magtesløse, fordi der ikke bliver grebet ind for at løse problemerne.

Det er altid et stort problem, når ens barn ikke trives i skolen, og som forældre vil man gøre alt for at forsøge at rette op på de forhold, som medfører dårlig trivsel.

Det er skolens leder, der har ansvaret for alle administrative og pædagogiske forhold på skolen, og det er ligeledes skolelederen, som leder og fordeler arbejdet blandt skolens ansatte. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen, men kan ikke blande sig i forhold, som vedrører enkelte elever eller ansatte.

Jeg vil derfor foreslå jer at udfærdige en skriftlig henvendelse til skolelederen, hvor I i detaljer beskriver, hvad det er for problemer, som får jeres børn til at mistrives. Prøv så vidt muligt at komme med helt konkrete eksempler på, hvordan problemerne kommer til udtryk - gerne med dato og nævnelse af de elever, der går ud over. I brevet kan I bede skolelederen om et møde, hvor I kan fremlægge problemerne, og hvor I evt. kan drøfte, hvordan de kan løses. Det er vigtigt, at så stor en del af forældrene som muligt skriver under på brevet, så det bliver klart for skolelederen, at opfattelsen af problemerne deles af det store flertal af klassens forældre. I kan eventuelt sende en kopi af brevet til skolebestyrelsen, således at den som led i sit tilsyn med skolen kan spørge ind til, hvad skolelederen gør for at løse problemerne.

Jeg ønsker jer held og lykke med at få løst problemerne i klassen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

23.02.15
Ordblind elev vender tilbage fra læseklasse - hjælpemidler?
Om støtte til ordblind elev i normalklasse
06.08.12
Fik sent at vide om underretning
Om dialog om underretning