Kan PPR gennemtvinge skoleskift?

Kan PPR gennemtvinge skoleskift?

Om flytning af specialelev mod forælders vilje

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver, fordi jeg ikke aner mine levende råd. Jeg har en søn, der er 12 år og er autist. Han går i en specialklasse i en normal folkeskole. Min søn er meget glad for sin klasse, klassekammerater og lærere. De er seks børn og to voksne hele tiden.

PPR vil gerne flytte min søn over på en anden skole i samme kommune. På denne anden skole har de en gruppe børn, der har autisme. PPR sagde i starten, at det var mig, der havde det sidste ord, altså om jeg i sidste ende ville vælge at min søn skulle flytte skole eller ikke. Jeg havde så takket nej tak. I dag bliver jeg så ringet op af PPR, der siger, at han skal flytte skolen, og at jeg ikke har noget valg. Dette har PPR-medarbejderens chef besluttet.

Grunden til at de vil flytte min søn er, at han også er lidt udviklingshæmmet samtidig, men den sidste test foretaget af PPR viser, at min søn faktisk næsten er på normalområdet og at hans problemer kun bunder i autismen. Flytningen tager altså udgangspunkt i en enkelt test foretaget af PPR, og fra børnepsykiatrisk har min søn en erklæring på, at han er mentalretarderet og atypisk autist.

Hverken min søns nuværende lærere eller jeg synes, det er en god ide at flytte ham, fordi vi netop kender ham og kan forestille os, hvordan han vil reagere. Han vil råbe og skrige og nægte at komme i skole. Vi vil fjerne ham fra hans trygge miljø, hvor han er nu.

Vi synes ikke at det er ok, at de vil flytte min søn pga. en enkel test, og jeg som mor er jo sammen med ham hver dag og kender ham bedre. Lærerne på hans nuværende skole kender ham jo også bedre end en enkelt test.

Så hvad kan vi gøre for, at han kan blive på hans nuværende skole? PPR snakker om skoleskift til efter sommerferien. Må PPR godt tvinge os til, at han skifter til en anden skole? Hvis min søn bliver tvunget til at skifte skole, hvor kan jeg så klage eller anke? Hvor kan jeg hente hjælp?

På forhånd  mange tak
A


Svar:

Kære A

Tak for din mail, hvor du spørger til, om PPR mod din vilje kan flytte din søn, der går i en specialklasse, til en anden skole med en anden specialklasse. Flytningen begrundes med en test, der viser, at din søn både er autist og udviklingshæmmet, men han fungerer faktisk godt i sin nuværende klasse, og du er bekymret for hans reaktioner på en flytning.

Jeg synes det er helt rimeligt, at du reagerer. Din søn befinder sig godt i sin specialklasse, og der er fra skolens side ikke noget ønske om, at han flytter. Der er altså kun en ny psykologisk test som begrundelse for at overveje flytning, og det virker på mig, som om det ikke kan være en god nok begrundelse.

På den beskrevne baggrund synes jeg, du skal holde fast i din beslutning om, at han ikke skal flyttes. Du skal begrunde det med, at han fungerer godt, og at en flytning nu vil kunne medføre store vanskeligheder for ham. Der er således ingen sikkerhed for at en flytning vil betyde en forbedring af hans skolegang. Du skal samtidig meddele kommunen, at du vil klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvis kommunen beslutter, at din søn skal flytte. Du skal have klagevejledning af kommunen, og du skal sende klagen inden 4 uger efter kommunens meddelelse via kommunen til Klagenævnet. Adressen er nu: Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K.

En anden mulighed er, at du overfor kommunen henviser til, at der er frit skolevalg i Danmark, og at dette også gælder for forældre til elever i specialundervisningen. En forudsætning er, at der plads på den valgte skole, og at skolen kan undervise eleven - og det er jo tilfældet her, idet han allerede går der.  Du har således nogle rettigheder, som kommunen skal respektere. Snak med skolelederen på din søns skole herom. Det er faktisk ham og ikke den ledende skolepsykolog, der skal tage stilling til, hvad der fremover skal ske med skolens elever. Skolepsykologen er kun rådgivende. Hvis din skoleleder vil beholde din søn, er det hans ret ikke at indstille ham til flytning.

Jeg håber, at du får hjælp fra skolen og at myndighederne kan se det uhensigtsmæssige i at flytte din søn, der trods sine vanskeligheder fungerer godt i sin nuværende klasse. Under alle omstændigheder kan du klage over afgørelsen, hvis den går dig imod.

Venlig hilsen;
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

3. marts 2015

af

mj

Læs også

08.05.13
Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?
Om udredning uden samtykke
08.05.13
Udredning af mistrivende dreng
Om udredning af mistrivende elev