Kan man være indskrevet på to skoler?

Kan man være indskrevet på to skoler?

Spørgsmål:

Hej

Jeg vil bare høre, om man som delebørn kan gå på to skoler, hvis den ene
forælder bor på Fyn og den anden på Sjælland. Hvis deleordningen er syv-syv?

Venligst
L


Svar:

Kære L

Du spørger om, et barn kan gå på to skoler i forbindelse med delt forældremyndighed, hvor barnet opholder sig skiftevis hos forældrene en uge ad gangen.

Svaret er nej. Et barn er undervisningspligtigt, og kommunen skal give et folkeskoletilbud, der hvor barnet bor, og kunne føre tilsyn med, at barnet følger undervisningen. Denne opgave kan ikke fordeles på forskellige kommuner og skoler. Barnet skal altså være indskrevet i én skole og modtage sin skolegang der.

Noget andet er, at begge forældre har ret til at følge med i deres barns skolegang og til i fællesskab at træffe afgørelser vedrørende deres fælles barns skolegang, også selvom de ikke bor i skolekommunen. Begge forældre har også krav på at blive orienteret fra skolen vedrørende deres barns skolemæssige forhold. Man er som forælder således sikret indflydelse på sit barn skolegang, uanset hvor man bor.

Den centrale grund til, at man ikke kan være indskrevet på to skoler samtidig med ugevis skiftende skolegang er, at barnets skolegang herved vil blive ødelagt. Undervisningsforløb på forskellige skoler er ikke nødvendigvis ens og eventuelle temaer eller særligt tilrettelagte aktiviteter vil ikke kunne følges. Hertil kommer, at barnet skal forholde sig til to forskellige sociale læringsfællesskaber, hvilket for mange børn vil være meget vanskeligt at håndtere.  Det vil således i praksis ikke være muligt at gennemføre et samlet kvalificeret undervisningsforløb for barnet.

Der kan dog ved særlige lejligheder kunne indgås lokale aftaler om forlængede ferieperioder og lignende mod aftale om hjemmeundervisning, men det beror på godkendelse hos skolelederen på den skole, hvor barnet er indskrevet. Ligeledes beror det på lokal imødekommenhed, hvis et barn i forbindelse med ophold hos den forælder, der ikke bor i skolekommunen, kan få mulighed for at følge skolegangen på en lokal skole i en periode. Men der er ikke tale om, at der kan stilles krav herom, og ansvaret for opfyldelse af undervisningspligten ligger fortsat i den kommune, hvor barnet er indskrevet i folkeskolen.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

9. februar 2015

af