Kan man tage 10. klasse to gange?

Kan man tage 10. klasse to gange?

Om at tage skoleår om

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har en datter, der går i 9. klasse. Nu er hun blevet ramt af sygdom. Hun skulle starte på en medieefterskole til august, men det bliver hun nok ikke klar til. Kan hun afslutte 9. klasse i år og så tage en 10. klasse næste år for derefter at tage på efterskole året efter igen, dvs. 10. klasse to gange? Eller kan/skal hun gå 9. klasse om? 

Vi tror godt, hun kan bestå 9. klasse, hun har et snit på 9,5, selvom hun har været indlagt i hjemmet i 1½ måned og derfor ikke været i skole. Men hvad kan vi gøre for, at hun kan komme på den efterskole, hun så gerne vil? 

Mange hilsner,
J


Svar:

Kære J,

Tak for din mail, hvori du efterlyser svar på, om din datter i 9. klasse kan tage 10. klasse to gange, da hun har forsømt undervisningen i en længere periode på grund af sygdom. I ønsker, at hun får et sidste skoleår med ophold på efterskole.

Der er altid en mulighed for at tage et skoleår om, hvis der er behov herfor, jf. folkeskolelovens § 12 stk. 1, hvor der med skolelederens godkendelse og efter samråd med forældrene og eleven er mulighed for at gå et klassetrin om. Det er en normal forudsætning, at yderligere et år på samme klassetrin er til det bedste for barnet, og der kan, hvis der er tvivl, indhentes erklæringer fra enten Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller andre for at underbygge behovet for yderligere et skoleår. Det bedste vil her være at drøfte ønskerne med skolelederen, enten på hjemskolen, hvis det er mest hensigtsmæssig at gå 9. klasse om, eller efterskolelederen, hvis der ønskes yderligere et 10. skoleår på en efterskole.

10. klasse er ikke blot en fortsættelse af grundskolen, men skal være et skoleår, hvor overgangen til ungdomsuddannelse støttes, bl.a. gennem brobygningsforløb. Derfor vil jeg anbefale, at I tager kontakt til efterskolen allerede nu for at afklare, hvad skolegangen indebærer.

I skal også være opmærksomme på, at det samlede skoleforløb skal være afsluttet senest med udgangen af det år, hvor den unge fylder 18 år, således at den unge har ret til at fortsætte til udgangen af skoleåret, netop med henblik på, at skolegang kan fortsættes, selv om der er sket en oversidning eller to undervejs.

For efterskoler, der hører til gruppen af frie skoler, gælder, at det er skolelederen, der afgør, hvilke elever, de vil have på skolen. De kan tilbyde 10. klasse, hvis indholdet her opfylder kravene til 10. klasse i folkeskoleloven. Såfremt den påtænkte efterskole har en godkendelse til at tilbyde 10. klasse, vil der formentligt tilbage kun være et spørgsmål, om de vil optage din datter på skolen. Det er meget almindeligt, at forældre søger om optagelse af deres barn flere år før optagelse ønskes for at sikre sig en realistisk plan. Hvis I ønsker at gennemføre 10. klasse i folkeskolen for derefter at søge optagelse på en efterskole for at tage 10. klasse om, vil det være bedst allerede nu at søge en aftale herom indgået med efterskolen.

Jeg håber, I finder en løsning, så datteren får den start på ungdomsuddannelsen, som hun ønsker.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. maj 2015

af

mj

Læs også

06.06.13
Skoleskift efter 0. klasse
Om skoleskift i indskolingen
15.03.11
For lidt hjemmeundervisning til syg elev
Om sygeundervisning