Kan ikke blive enige om mest rigtige skoletilbud

Kan ikke blive enige om mest rigtige skoletilbud

Om uenighed om skoletilbud

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver til jer, da jeg har en søn, der for nogle år siden har fået diagnosen ADHD, men er blevet genudredt sidste år og her i år har fået diagnosen Aspergers Syndrom.

Problematikken ved min søn er, at han ikke er som ADHD/Asperger-børn er flest, og derfor ikke passer ind i nogen kasser. Han har i flere år gået på en ADHD-linje. Der har været gode perioder men flest dårlige. I september sidste år valgte jeg at tage ham ud af skolen efter to voldsomme episoder, hvor han (i affekt) henholdsvis væltede og sparkede to lærere - dette skete over to dage.

Der blev efter et par måneders forhandling sat et skoletilbud op, der hed:

Mandag: 3 timers eneundervisning af klubtilbudslærer/pædagog. Tirsdag: cirka 4 timers deltagelse i Natur- og Teknik med en ældre gruppe. Onsdag: 3 timers eneundervisning af klubtilbudslærer/pædagog. Torsdag: praktik i kantine. Fredag: praktik i kantine.

Dette har fungeret som lappeløsning. Vi har længe søgt et skoletilbud, men eksperterne kan ikke helt blive enige om, hvilken type der passer bedst til ham. Som forælder er jeg sindssygt bange for - endnu engang - at vælge forkert. Som jeg ser det, har eksperterne til dels ret i deres synspunkter, og et perfekt tilbud ville være et tilbud, der møder hans Aspergers diagnose med autistisk pædagogik, men også et tilbud hvor han lærer selvopfattelse og selvindsigt, da hans hverdag er meget følelsesmæssigt betonet i nuet. Han ville passe dårligt ind i et lukket lokale med arbejdsstation, bøger og krav. Indlæring skal ske via interesser, daglig presse mv. Man kan sige, at han ikke skal opdage, at han rent faktisk lære noget.

Han er en højt begavet dreng og er meget bevidst om sin situation og det, at han pt. intet lærer. Han ser meget sort på sig selv - kan ikke noget, duer ikke til noget, bliver ikke til noget osv. osv.

Jeg håber meget at høre fra jer.

Med venlig hilsen
M


Svar:

Kære M

Du beretter om din søn, der er diagnosticeret til at have en atypisk Aspergers Syndrom. Han har siden september sidste gået delvist i skole og delvist i praktik, fordi I sammen med jeres rådgivere har svært ved at finde den rigtige skolegang til ham. Du skriver, at han er højt begavet, men at han helst skal lære via interessebaseret beskæftigelse. Du nævner tre forskellige skoletilbud, som du overvejer, men du ved ikke endnu, hvilken du skal vælge. Du oplyser ikke, hvor gammel din søn er, men at han flere år har gået i en klasse for ADHD-elever. Jeg har bemærket, at de tre tilbud er forskellige (red: redigeret ud af hensyn til anonymitet), og at det nuværende undervisningstilbud kun omfatter seks timers eneundervisning, fire timers undervisning sammen med andre elever og herudover praktisk arbejde i skolens kantine.

For at besvare dit spørgsmål er det nødvendigt at kende de klasser, som eventuelt kan være relevante for din søn. Selvom skolerne står for en pædagogisk linje og er målrettet bestemte elevgrupper, er der forskel på både undervisningsmiljøet og den konkrete sammensætning i klasserne. Derfor kan jeg ikke give dig et ordentligt svar, men råder dig til at besøge stederne og få et indtryk af stedet og evt. klassen, hvor din søn kan undervises. Du kan eventuelt besøge stederne sammen med PPR, der formentligt også er involveret i henvisningen.

Umiddelbart vil jeg dog tro, at din søn har behov for skolegang i videre omfang end nu. Det er begrænset, hvad der gives af undervisning, og hvis han ikke ligefrem har stor interesse i kantinearbejde, vil jeg mene, at han hurtigst muligt skal til noget mere undervisningsmæssigt omfattende og udfordrende. Hans lave selvvurdering hænger nok sammen med skolesituationen, som ikke er særlig optimal, da han ikke kan vise, hvad han kan.

Selvom din søn har en atypisk form for Aspergers Syndrom, vil jeg umiddelbart tro, at det er vigtigt, at han kommer i et undervisningstilbud, hvor personalet er vant til at håndtere de reaktioner inden for autismespektret, som han udviser, og som også kan hjælpe dig med de problemer, du oplever. Ud fra en sådan overvejelse må den første af skolerne umiddelbart være mest interessant for din søn. Det er en specialskole, der har erfaring, og som er målrettet den autistiske elevgruppe, og som ikke også retter sig mod fx. ADHD. Jeg synes du skulle undersøge, hvilken klasse, han kan komme i på skolen, og snakke med skolens leder om, hvilke hensyn de eventuelt vil kunne tage til hans særlige forudsætninger og interesser.

Den anden skole er efter oplysninger på deres hjemmeside ikke primært en skole, men et behandlingstilbud. Det er således et tilbud, hvor det er udviklingen af din søns adfærd, der vil være i centrum, måske mere end selve undervisningen i skolens fag. Ud fra en vurdering af, at din søn har behov for mere undervisning, har jeg ikke dette tilbud som det mest interessante. Men jeg er ikke i stand til at vurdere dine søns primære behov alene ud fra din beskrivelse.

Den tredje skole. Ja, baseret på oplysninger fra deres hjemmeside, er det et specialklassetilbud for et mere blandet klientel. Fordelen ved en sådan specialklasse er, at der er en mulighed for samspil med ordinære klasser i enkelte fag, og det kan være godt, hvis der er specielle interesser eller kompetenceområder, der skal tilgodeses. Men også her er det vigtigt at undersøge, hvad der konkret er muligt i aktuelle klasser.

Svaret på, hvad der er bedst for din søn, afhænger meget af en prioritering af, hvad der er vigtigst for ham. Hvis han skal udnytte sin gode begavelse, og han kan klare en sammenhængende skolegang, vil mulighederne nok være størst på den første skole, der med deres erfaring vil kunne tage mest mulig hensyn til hans diagnose. Folkeskolens samlede undervisning vil alt andet lige være det bedste grundlag for et videre forløb, og her vil specialskolen kunne tage alle hensyn.

Den anden skole ville jeg kun overveje, hvis adfærdsproblemerne helt overskygger din søns hverdag i forhold til undervisning. Jeg hæfter mig ved, at han kan være sammen med andre elever i naturfag, og at han kan deltage i praktik i kantinen. Du skriver ikke noget om vanskeligheder her, så jeg går ud fra, at det forløber uden større vanskeligheder. Derfor vurderer jeg ikke umiddelbart, at et dagbehandlingstilbud vil være optimalt i forhold til muligheden for at få noget mere skolegang.

Den tredje skole kan langt det samme som specialskolen, men det er ikke sikkert, at elevgruppen passer til din søn, der jo ikke har haft den store glæde af ADHD-undervisningen. Skolegang her vil forudsætte en vurdering af de konkrete forhold i de relevante klasser.

Disse vurderinger af, hvad der er bedst for din søn, må du alene tage som en hjælp til, at du foretager dine egne vurderinger. Jeg kan ikke på baggrund af din beskrivelse foretage et kvalificeret valg mellem de nævnte muligheder. Du bor i en meget god kommune, som giver dig nogle fine valgmuligheder, som alle lyder interessante og gode. Nu er det på tide at foretage en nærmere vurdering. Det kommende skoleår forberedes allerede nu.

Du skal ikke være så nervøs for, om du vælger det helt rigtige. Uanset hvor din søn kommer i skole, er jeg sikker på, at der vil blive gjort alt for at hjælpe ham til en bedre hverdag. Men jeg tror, at du skal besøge stederne, og danne dig et mere konkret indtryk af stedets muligheder for din søn. Det er bedre end et mere teoretisk baseret valg.  I valget bør du også inddrage PPR, som jo under alle omstændigheder skal udtale sig med forslag til, hvad de anser for bedst.

Jeg ønsker dig alt mulig held med dit valg af undervisningstilbud til din søn. Det vil under alle omstændigheder blive en forbedring.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. november 2015

af

mj

Læs også

14.04.15
Psykolog ikke villig til at få min søn udredet
Om udredning hos psykolog
19.08.15
Skolen vil have at min søn, der er ordblind, skal gå en klasse om
Om ordblindhed og skolegang