Inddragelse af frikvarter til legegrupper

Inddragelse af frikvarter til legegrupper

Om tvungne legegrupper

Spørgsmål:

Hej Forældrerådgivning

Jeg sidder med en masse ubesvarede spørgsmål, som jeg håber, I måske kan svare på.

Jeg er forælder til en datter i børnehaveklasse, som har haft en fin skolestart, men jeg kan mærke på hendes trivsel, at der er visse ting, som børnehaveklasselæreren har valgt at implementere, der nu begynder at påvirke hendes humør. Vi er fra skolestart blevet gjort bekendt med, at der var visse legeregler, som børnene skulle overholde, bl.a. måtte man ikke udelukke nogen fra leg, og de som udelukkede, skulle selv gå ud af legen. Jeg har fra start syntes, at det var en meget kontrollerende måde at fremme børnenes sociale mønster på men måtte jo acceptere, at sådan var reglerne. Men nu har skolen valgt (på baggrund af et par ballademagere), at inddrage to frikvarterer om ugen til legegrupper med fire-fem i hver gruppe. Jeg vedhæfter lærerens brev, mit svar samt lærerens nye svar (udeladt).

Mit spørgsmål er: Er det hensigtsmæssigt at inddrage børnene i legegrupper i skoletiden frem for i fritiden? Og må man inddrage børnenes frikvarter? Jeg har læst mig frem til på flere forskellige sider på nettet, at de fleste forældre får stor bonus af legegrupper uden for skoletiden, hvor de forskellige grupper går på skift. Det er en ordning, som jeg sagtens kan tilslutte mig. Min datter har nu deltaget to gange i legegruppen, og begge gange har de fire i hendes gruppe været afskåret fra de andre grupper i et andet lokale - hvori består det sociale i dette? Det fremmer på ingen måde min datters lyst til at lege på tværs med de andre børn; hun søger de faste, så snart hun er ude af legegruppen igen. Jeg har svært ved at trænge igennem til læreren med mine argumenter. Trygge børn ved alle jo har nemmest ved at tage imod lære, men jeg mener, at min datter er utryg ved denne ordning og bruger for meget energi på at tænke legegruppe frem for at tage imod læring. Hvordan kan jeg argumentere fagligt for at denne ordning laves om? Jeg får jo bare en sang fra de varme lande om forskning, socialt ansvar, homogen gruppe og så videre.

Jeg håber, I vil tage jer tid til at læse både ovenstående og nedenstående.

Venlig hilsen
R


Svar:

Kære R

Din datter går i 0. klasse, og det første halve år er forløbet rigtig godt for hende.  Nu er der imidlertid kommet malurt i bægeret i form af tvungne legegrupper i to af ugens frikvarterer, og det påvirker hendes humør. Du har korresponderet med børnehaveklasselederen, fordi du er uenig i konceptet. Du mener ikke, at det er i orden at inddrage elevernes frikvarterer til leg i grupper, man ikke selv har bestemt, og du er også af den opfattelse, at hvis der skal være legegrupper, skal det være i fritiden.  Børnehaveklasselederen har svaret på din skriftlige henvendelse og redegjort for de pædagogiske intentioner og henviser blandt andet til nyere forskning om at trivsel fremmer læring. Se for eksempel en artikel om emnet på https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/skolebørn-uden-venner-har-svært-ved-lære

Du opfatter hendes svar som ”en sang fra de varme lande”, og en af dine pointer er, at din datter bruger al for megen energi på at tænke på, hvem hun mon skal i gruppe med næste gang, at det blokerer for hendes læring i stedet for. Du oplever også, at hun søger tilbage og leger med de børn, hun plejer, senere på dagen. Men det er da naturligt og betyder ikke, at det ikke kan være givende at lege med andre børn end dem man er vant til, i dette tilfælde i et kortere tidsrum to gange om ugen Måske bliver det alligevel lidt lettere efterfølgende at finde sammen med en af de andre børn i SFO, hvis nu yndlingsveninderne er gået hjem?

Udviklingen af børns sociale kompetencer har altid været vigtig, men i et globaliseret samfund er evnen til at kunne arbejde sammen med andre, der ikke ligner en selv, blevet endnu mere central.

Derfor, og af mange andre grunde, kan legegrupper være en god ide. Hvor og hvordan de skal etableres er en anden sag, og jeg vil ikke gøre mig til talsmand for hverken den ene eller den anden model. Dertil er billedet af de mange forskellige faktorer, der spiller ind, alt for nuanceret og kompliceret. Det betyder ikke, at jeg ikke har forståelse for dit synspunkt, for det har jeg, men jeg kan ikke hjælpe dig med at argumentere fagligt og pædagogisk for, at den model de p.t. bruger i din datters klasse skal laves om, for jeg kan reelt ikke vide, om det vil være godt eller skidt. Som børnehaveklasselederen skriver til dig, er der flere forældre, der har givet udtryk for, at de er glade for ordningen med legegrupper i de to frikvarterer.

Mit råd vil være, at du kontakter klasserådet/forældrerådet og beder dem om at tage emnet ”legegrupper” på som punkt på deres næste møde. Og indtil du hører, hvad der kommer ud af det, vil jeg anbefale, at du bakker op om legegruppekonceptet over for din datter. Også selv om det er imod din overbevisning og derfor ikke forekommer dig helt nemt. Jeg tror ikke, at det gavner hende og hendes skolegang, at hjemmet udtaler sig al for kritisk om det, der sker i skolen. I har naturligvis lov til at være uenige og kritiske, hun skal bare ikke høre på det. Det kan give en følelse af usikkerhed.

Med hensyn til dit spørgsmål om det er lovligt at inddrage børnenes frikvarterer, er det sådan, at der ikke længere er fastsat regler for omfanget eller længden af frikvarterer og spisepauser i folkeskolen. Beslutning om placering og omfanget af nødvendige pauser for eleverne i skoletiden fastlægges enten af skolens leder eller af de involverede lærere og elever inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper. Eleverne har altså ikke krav på et bestemt antal pauser, selvom det virker sådan, fordi en skoledag stadigvæk de fleste steder er delt op i en række lektioner med korte og længere pauser imellem.

Hvis du stadigvæk har uafklarede spørgsmål, er du velkommen til at skrive igen eller kontakte Forældrerådgivningen på telefon 70 25 24 68. Der er åbent dagligt fra kl. 10:00 -14:00.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

5. januar 2018

af

mj

Læs også

25.02.15
Min søn er fanget i specialklasse
Om mulig fejlplacering i specialklasse
29.11.13
Forældre utilfredse med legeordning
Om legeordning i skoletiden